Месечне архиве октобар 2021

Нова издања 2021.

25 октобра, 2021 rad zaduzbine

Др Јасмина М. Милошевић, Право деце на здравље (2021)Ова монографија намењена је не само уској стручној већ и широј јавности ради популаризације права деце и може бити подстицај за будућа научна и стручна истраживања ове актуелне теме. Приказано је иновативно, мултидисциплинарно истраживање у специфичној области (медицинско право). Ауторка свеобухватно сагледава примену дечјих права на здравствену заштиту и пружа подршку развијању и унапређивању педијатријске праксе, уз афирмацију права деце.


Др Александра Павићевић, Савремени ланци снабдевања – креирање вредности за потрошаче

Сазнајте више

Нова издања 2020.

25 октобра, 2021 rad zaduzbine

Др Данијела В. Спасић, Полиција и друштво: одговор на насиље у породици (2020)У овој монографији представљен је савремени концепт рада полиције у локалној заједници као синхронизовано постојање три кључна елемента (превенције, проблемски оријентисаног полицијског рада и партнерства полиције и заједнице). На бази теоријских разматрања и комплексне искуствене анализе, ауторка даје не само критички осврт на постојеће моделе реаговања друштва и полиције на насиље у породици, већ и препоруке које могу допринети ефикаснијем одговору на овај друштвени феномен.


Незрина Миховић, Динуклеарни комплекси

Сазнајте више
nothing here for now