Konkursi 2013/1

februar 1, 2013 KonkursiNovosti

34. KONKURS ZA OBJAVLJIVANJE PRIREĐENIH DOKTORSKIH DISERTACIJA, MAGISTARSKIH TEZA, SPECIJALISTIČKIH RADOVA I NAUČNIH STUDIJA U BIBLIOTEKAMA „ACADEMIA“, „DISSERTATIO“, POSEBNA IZDANJA, „SPECIALIS“ I „EDUCATIO“ I 9. KONKURS ZA OBJAVLJIVANJE PRIREĐENIH MASTER RADOVA U BIBLIOTECI „INITIUM“

Završen je

1. KONKURS ZA IZBOR I OBJAVLJIVANJE NAJBOLJIH MATURSKIH RADOVA UČENICA I UČENIKA DRŽAVNIH I PRIVATNIH ŠKOLA.

(radovi se pripremaju za štampu)

Konkursi su otvoreni na svečanosti u Maloj sali Kolarčeve zadužbine 22. novembra 2012. u 12 sati i trajaće od 22. novembra do 24. decembra 2012. godine.

Konkursni materijali i kriterijumi nalaze se pod opcijom Prijave, a može se dobiti i u Zadužbini radnim danima od 9 do16 časova.

U tački 4 kriterijuma i pravila za navedene biblioteke navedeni su materijali koji se dostavljaju uz predlog za unošenje naučnog dela u izdavački plan.

Za master radove – biblioteka „INITIUM“ utvrđeni su posebni kriterijumi, a u tački 5. navedeni su materijali koji se predaju uz predlog za unošenje rada u izdavački plan. Prijave.

Konkurs za izbor i objavljivanje najboljih maturskih radova učenica i učenika državnih i privatnih škola je otvoren od 11. juna do 23. jula 2012. godine. Uslovi učestvovanja definisani su Kriterijumima i pravilima za unošenje maturskih radova u izdavački plan biblioteke Zbornici i obrascima od MR-1 do MR-5.

 

nothing here for now