Критеријуми и правила

 Нема коментара

Критеријуми и правила за уношење научног дела у издавачки план библиотека (јануар 2018):

- „Dissertatio“, „Academia“ и „Specialis“

- Посебна издања, „Educatio“ и „Inspiratio“

- „Initium“ (мастер радови)

- Зборници

- Зелена линија живота

- Часопис „Српска наука данас“ – НОВО

Оставите коментар

nothing here for now