Kriterijumi i pravila

 Nema komentara

Kriterijumi i pravila za unošenje naučnog dela u izdavački plan biblioteka (januar 2018):

- „Dissertatio“, „Academia“ i „Specialis“

- Posebna izdanja, „Educatio“ i „Inspiratio“

- „Initium“ (master radovi)

- Zbornici

- Zelena linija života

- Časopis „Srpska nauka danas“ – NOVO

Ostavite komentar

nothing here for now