Критеријуми и правила

 Нема коментара

Критеријуми и правила за уношење научног дела у издавачки план библиотека (децембар 2018):
„Dissertatio“, „Academia“ и „Specialis“

Посебна издања, „Educatio“ и „Inspiratio“

„Initium“ (мастер радови)

Зборници

Зелена линија живота

Часопис „Српска наука данас“ – НОВО

Оставите коментар

nothing here for now