Kriterijumi i pravila

 Nema komentara

Kriterijumi i pravila za unošenje naučnog dela u izdavački plan biblioteka (decembar 2018):
„Dissertatio“, „Academia“ i „Specialis“

Posebna izdanja, „Educatio“ i „Inspiratio“

„Initium“ (master radovi)

Zbornici

Zelena linija života

Časopis „Srpska nauka danas“ – NOVO

Ostavite komentar

nothing here for now