Cenovnik

maj 2018.
Bilten Zadužbine (Katalog po oblastima i naučnim disciplinama) download_pdf

CENOVNIK IZDANJA ZADUŽBINE  ANDREJEVIĆ

(na  sve cene se dodaje PDV od 10% i stvarni poštanski troškovi, knjige koje se plaćaju iz inostranstva oslobođene su PDV-a)

Biblioteka ACADEMIA

šifra za poručivanje Autor i naziv dela godina izdanja cena u din.
A 1 Mr  Želimir Kešetović, Cenzura u Srbiji 1998 550,00
A 2 Mr Dragana Čorbić-Vukićević, Poetika čitanja – kritika proze 1868-1901. 1998 550,00
A 3 Mr  Zoran M. Budimlija, Fraktalna priroda neuronskih oblika 1998 550,00
A 4 Mr Danica Bošković, Alkoholizam žena: nastanak, posledice i lečenje 1998 550,00
A 5 Mr  Aleksandra Nikolić, U potrazi za izgubljenim imenom – Ženski likovi u romanima Miloša Crnjanskog 1998 550,00
A 6 Mr  Ivan R. Videnović, Katodni tamni prostor tinjavog gasnog pražnjenja 1998 550,00
A 7 Mr  Marina Radić-Šestić, Sistemi osposobljavanja osoba oštećenog sluha 1998 500,00
A 8 Mr  Aleksandar Raičević, Restorativna neurologija 1998 550,00
A 9 Mr  Jasminka Stojadinov, Mikrobiološka dekontaminacija lekovitog bilja persirćetnom kiselinom 1999 500,00
A 10 Mr  Marina Marković, Šekspir i pokret – istraživanje elizabetanske konvencije glume 1998 550,00
A 11 Dr Vojkan Vukadinović, Endoskopsko lečenje vezikoureteralnog refluksa 1998 550,00
A 12 Mr  Peđa Milosavljević, Održavanje alatnih mašina – tehnički vek i ciklus 1999 550,00
A 13 Mr  Ivan Jerković, Prevremeni polazak u školu – šansa ili rizik? 1999 500,00
A 14 Mr Viktor Nedović, Imobilisani ćelijski sistemi u fermentaciji piva 1999 500,00
A 15 Mr  Oto Ađić, Farmakološki efekti dipiridamola na ishemijsku bolest srca 1999 500,00
A 16 Mr  Irena Pavlović, Vladeta Popović – život i delo 1999 500,00
A 17 Mr  Dejan Filipović, Modelovanjezagađivanja  životne sredine gradova – monitoring i zaštita 1999 550,00
A 18 Mr  Violeta Orlović, Obrazovanjem do socijalnog uspeha 1999 550,00
A 19 Mr  Dragan Dinčić, Lipoprotein (a) u nastanku i razvoju ishemijske bolesti srca 1999 500,00
A 20 Mr  Marija Zotović, Ratni stres. Postoje li otporna deca? 1999 550,00
A 21 Mr Vesna Dimitrijević, Istorijsko na poštanskim markama (1931-1952) 1999 500,00
A 22 Mr Jasna Hrnčić, Delinkvent ili pacijent – studija porodičnog neuspeha 1999 550,00
A 23 Mr  Rade Paravina, Instrumentalni metodi određivanja boje u stomatologiji / Instrumental Color Matching in Dentistry 1999 550,00
A 24 Mr Dejana Đorđević, Modeliranje naglo promenljivih otvorenih tokova 1999 550,00
A 25 Mr  Dragana Stevović, Autoritarnost i pogled na svet 1999 500,00
A 26 Mr  Neđo Danilović, Moral vojske u građanskom ratu 2000 500,00
A 27 Mr  Tina Milanović, Kvalitet vode u akumulacijama (modeliranje, ocenjivanje, praćenje) 1999 500,00
A 28 Mr  Zoran V. Čvorović, Odgovor na hemijski akcident 1999 500,00
A 29 Mr  Aleksandar Jankulović, Modeliranje i integracija preduzeća 1999 550,00
A 30 Mr  Snežana Mirkov, Učenje učenja 1999 500,00
A 31 Mr Ljiljana Blagojević, Moderna kuća u Beogradu (1920-1941) 2000 550,00
A 32 Mr  Miloš Bjelović, Limfogeno širenje adenokarcinoma završnog dela debelog creva 2000 500,00
A 33 Mr  Radomir Č. Mandić, Zaštita prirode i faune kičmenjaka u Srbiji 2000 550,00
A 34 Mr  Slobodan Puzović, Šumska šljuka Scolopax rusticola L. – populacije i lovni pritisak 2000 500,00
A 35 Mr  Jelena Radovanović, Nelinearna optika kvantnih jama 2000 500,00
A 36 Mr  Duško Marić, Pozorišni marketing 2000 500,00
A 37 Mr  Branko Miladinović, Hidrogeologija REMBAS-a 2000 550,00
A 38 Mr  Milica Bogdanović, Opasnosti od hemijskih akcidenata 2000 550,00
A 39 Mr Nada Čemerlić Ađić, Beta-blokatori u akutnom infarktu miokarda 2000 500,00
A 40 Mr Sanja Stanković, Apolipoprotein E: klinički značaj i dijagnostika 2000 500,00
A 41 Mr  Vera Kovačević, Oštećenje sluha i leksičko-semantički razvoj 2000 550,00
A 42 Mr  Anica Tucakov, Strip u Srbiji 1975-1995. 2000 550,00
A 43 Mr Bogdan Stefanović, Šumski putevi – optimizacija radijusa krivina 2001 500,00
A 44 Mr  Jelena Dragičević, Žene i koronarna bolest 2000 500,00
A 45 Mr  Jelena Ivanović Šekularac, Predškolske ustanove i komfor 2000 550,00
A 46 Mr  Tatjana Manojlović, Pozorišne biblioteke i arhivi Beograda 2000 500,00
A 47 Mr  Miomir Petrović, Oslobođenje drame 2000 500,00
A 48 Dr Snežana Miladinović, Legat – kroz pravnu nauku i zakonodavstvo 2000 550,00
A 49 Mr Dimitrije M. Nikolić, Rast i razvoj dece sa urođenim srčanim manama 2000 500,00
A 50 Mr  Goran Ristić, Grad na deponiji 2000 500,00
A 51 Mr  Andreja Samčović, Podopsežno kodovanje slika 2000 550,00
A 52 Mr  Karolina Smiljanić Radotić, Ko kontroliše imunitet na nivou grafta? 2000 550,00
A 53 Mr  Miroslava Stopić, Etnoselo – kulturna vrednost Srbije / Ethno-village – the Cultural Value of Serbia 2001 500,00
A 54 Mr  Ivana Teodorović, Indeks metalozagađenja – prilog monitoringu površinskih voda 2001 550,00
A 55 Mr Miroslav Svirčević, Svitanje demokratije u Vestminsteru 2001 550,00
A 56 Mr  Sunčica Macura Milovanović, Romska deca i škola: kako istopiti grudvu? 2001 500,00
A 57 Mr Jelena Vranješević, Promena slike o sebi: autoportret adolescencije 2001 500,00
A 58 Mr  Tamara Čavić, O izbeglištvu – psihosocijalni aspekti 2001 550,00
A 59 Mr Branko Miljanović, Makrozoobentos reka Kolubare, Obnice i Jablanice 2001 500,00
A 60 Mr  Maja Šurbatović, Tumor nekrozis faktor a – TNFa u sepsi 2001 550,00
A 61 Mr  Branislav Stanković, Terapija ambliopije 2001 500,00
A 62 Mr  Tatjana Jevtović Stoimenov, Makrofag i imunomodulatori 2001 500,00
A 63 Mr  Đenđi Major, Prinudno sletanje 2001 500,00
A 64 Mr  Radmila Dragutinović Mitrović, Analiza panel serija 2002 550,00
A 65 Mr  Aleksandar P. Simić, Erozivni ezofagitis i duodenogastrični refluks 2001 550,00
A 66 Mr  Dragana Lončar Stojiljković, Beta-blokatori i anestezija 2001 500,00
A 67 Mr  Svetlana Kvrgić, Kvalitet života školske dece i omladine 2001 500,00
A 68 Mr  Nebojša Petrović, Putevi istraživanja autoritarnosti 2001 550,00
A 69 Mr  Snežana Uskoković Marković, Zemnoalkalne soli WPA 2001 500,00
A 70 Mr  Ivan Vodeničarević, Revizija i kontrola računovodstvenog informacionog sistema 2001 500,00
A 71 Mr Marija Knežević, Lorens u Italiji 2002 500,00
A 72 Mr  Nebojša Zakić, Izazovi okruženja i organizacione promene 2001 550,00
A 73 Mr  Ana Milovanović, Srpska bajka u drami za decu 2002 500,00
A 74 Mr Ljiljana Jauković, Nuklearna onkologija – Scintigrafija dojke tetrofosminom 2002 500,00
A 75 Mr  Nikola Torbica, Riznice informacija u biomedicini 2002 500,00
A 76 Mr  Borislava L. Nikolin, Imuno-hemio terapija melanoma 2002 550,00
A 77 Mr Ljiljana Novaković, Uticaj dizajna na konkurentnost proizvoda u marketingu 2002 500,00
A 78 Mr  Slavica Pantelić, Računar i osobe oštećenog sluha 2002 500,00
A 79 Mr Ljiljana Kontić, Promene – uslov opstanka 2002 550,00
A 80 Mr  Dragan Spasić, Postnet računarska mreža i Internet servisi 2002 500,00
A 81 Mr  Vesna Talić Cvetojević, Uspešan nastup na sajmu 2002 500,00
A 82 Mr Dragan S. Pešić, Dobijanje ciklodekstrina / Obtaining of cyclodextrins 2002 550,00
A 83 Mr Ljubica Jarić, Transfer tehnologije u Australiji 2002 550,00
A 84 Mr  Nataša Čabarkapa, Struktura leksikona disfazične dece 2002 550,00
A 85 Mr Silvana  G. Punišić, Fonetsko- fonološki poremećaji i razvojna disfazija 2002 500,00
A 86 Mr  Vladimir Koković, Vaskularizacija zamenika kosti 2002 500,00
A 87 Mr Željka V. Jojić, Medikamentno ili hirurško lečenje glaukoma? 2002 500,00
A 88 Mr  Miroslav Stamenković, Retinalni periflebitits kod bolesnika sa multiplom sklerozom, 2002 500,00
A 89 Mr  Maja Vračarević, Samooplodne linije – donori poželjnih alela za prinos zrna kukuruza 2002 500,00
A 90 Mr  Radivoj Topalov, Dijetna vlakna 2003 500,00
A 91 Mr  Ksenija Taški, Rezervni proteini insekata 2003 500,00
A 92 Mr  Dragan T. Veličković, Vrste roda žalfija – hemijski sastav i antimikrobno delovanje 2003 500,00
A 93 Mr  Bisera S. Jevtić, Obrazovanje u shvatanjima Dositeja 2003 500,00
A 94 Mr  Tatjana Jevremović, Prekogranična promena sedišta društva u komunitarnom pravu 2003 550,00
A 95 Mr  Goran Marković, Dinamičko rutiranje saobraćaja u telekomunikacionim mrežama 2003 500,00
A 96 Mr  Tatjana Damnjanović, Genetsko ispitivanje Turnerovog sindroma 2003 500,00
A 97 Mr  Nataša M. Tomić, Nuklearna energija – rizici i kontrola 2003 500,00
A 98 Mr Jelena R. Predojević, O fertilitetu stanovništva Kosova i Metohije 2003 500,00
A 99 Mr  Nataša Danilović, Građevinsko zemljište u procesu tranzicije 2003 500,00
A 100 Mr  Zorana Boltić, Lipozomi i kontrolisano otpuštanje lekova 2003 500,00
A 101 Mr  Nataša Živić, Autokorelaciona funkcija muzičkog signala 2003 500,00
A 102 Mr  Tatjana Milosavljević, Kvantitativno određivanje nivoa endotoksina u rastvorima proteina 2003 500,00
A 103 Mr  Vesna Đukić, Hidrauličko-hidrološka analiza oticaja 2003 500,00
A 104 Mr  Ivana Pavković, Porodica i dete oštećenog sluha 2003 500,00
A 105 Mr  Milica Spremić, Smrt kralja Artura ser Tomasa Malorija u tumačenju savremene kritike 2003 550,00
A 106 Mr  Slobodan Stokuća, Aktivnost azotofiksatora kod ječma 2003 500,00
A 107 Mr  Elizabeta Kostić, Kultura in vitro Digitalis lanata (Ehrh.) 2003 500,00
A 108 Mr  Aleksandar Ignjatović, Arhitektonski počeci Dragiše Brašovana 1906-1919. 2004 500,00
A 109 Mr  Tatjana Topalović, Bojenje modifikovane vune 2004 550,00
A 110 Mr  Sanja Dragutinović Komatina, Konzervacija zidnih slika u grobnicama i pećinama 2004 500,00
A 111 Mr  Tanja Perutić, Hajdučka trava – hemijski sastav i mikrobiološko dejstvo 2004 500,00
A 112 Mr  Tatjana Potpara, Atrijalna fibrilacija 2004 500,00
A 113 Mr  Miona Andrejević, Neuronske mreže u modelovanju 2004 500,00
A 114 Mr  Nenad Milovanović, Uticaj širenja na spektre CP zvezda 2004 500,00
A 115 Mr Maja Kostić, Uticaj demografskih činilaca na poremećaje artikulacije 2004 500,00
A 116 Mr  Dejan M. Rašić, Poslenatalni razvoj oka i pripojaka oka laboratorijskog pacova 2004 500,00
A 117 Mr  Danijela Zdravković, Tihomir Đorđević u ključu srpske etnosociologije 2004 500,00
A 118 Mr  Bojan Vujin, Da li je „sportsko srce“ zdravo srce? 2004 500,00
A 119 Mr  Nataša Karanfilović, Tri lica australijske proze 2004 500,00
A 120 Mr  Slađana Barjaktarović Rakočević, Investiciono bankarstvo i tržište hartija od vrednosti 2004 550,00
A 121 Mr Dragana Petrović, Model prašnjave plazme i primena plazma tehnologije 2005 500,00
A 122 Mr Ljubomir Kostić, Zašto je siva ekonomija tako žilava? 2004 500,00
A 123 Mr  Marina Trajković, Ispitivanje karakteristika dinamičkih linearnih sistema 2004 500,00
A 124 Mr  Tatjana Ćebović, Oksidativni stres i antioksidantna svojstva imele (Viscum album L.) 2005 550,00
A 125 Mr  Dragana Pajić, Novine u tretmanu umereno mentalno retardiranih osoba 2004 500,00
A 126 Mr  Vladimir Milenković, Arhitektonska forma i multi-funkcija 2004 500,00
A 127 Mr  Slađana Marić, DNK markeri u oplemenjivanju jabuke 2004 500,00
A 128 Mr  Dejan M. Nešić, Rehabilitacija dece posle preloma lakta 2004 500,00
A 129 Mr  Slobodan Bjelica, Radikali u Vojvodini 1919-1929. 2004 500,00
A 130 Mr  Vladimir Boranijašević, Protivizvršenje 2005 550,00
A 131 Mr  Aleksandar Repac, Spontani intracerebralni hematomi 2005 500,00
A 132 Mr  Goran Zeljić, Ustaljene konstrukcije u novinskom jeziku 2005 500,00
A 133 Mr  Nikola Repac, Intraduralni ekstramedularni spinalni tumori 2005 550,00
A 134 Mr Vanja Balšić, Akutni non Q infarkt miokarda i invazivna dijagnostika / Acute non-Q myocardial infarction and invasive diagnostics 2005 500,00
A 135 Mr  Dragana Jović, Dvosmerni prostorni solitoni / Counterpropagating spatial solitons 2005 550,00
A 136 Mr  Dragana Marić, Abnormalno tinjavo pražnjenje u argonu 2005 500,00
A 137 Mr Jasmina Đorđević, Dve pozorišne revolucije – od prvih ideja do posledica 2005 500,00
A 138 Mr Olga S. Jović, Surogat materinstvo – nova dimenzija roditeljstva 2005 500,00
A 139 Mr  Dragana Blažević, Rekultivacija deponija otpadne isplake 2005 500,00
A 140 Mr  Julija Radojičić, Mogući faktori rizika u nastanku rascepa usne i nepca 2005 500,00
A 141 Mr  Dejana Lazić, Flora i vegetacija vodotoka Jegričke 2005 500,00
A 142 Mr  Zoran Simić, Štarkovo širenje spektralnih linija Cd I i F III 2005 500,00
A 143 Mr  Saša Dujko, Transportni fenomeni rojeva elektrona 2005 500,00
A 144 Mr  Jelica B. Simeunović, Kolekcija kultura cijanobakterija 2005 500,00
A 145 Mr  Dragan Ćalović, Josip Broz Tito: studija imidža 2006 500,00
A 146 Mr  Sonja Filipović, Izgovor i pisanje računarskih anglicizama u srpskom jeziku 2005 550,00
A 147 Mr  Mirjana Nikolić, Radio u Srbiji (1924-1941) 2006 500,00
A 148 Mr  Natalija Macura, Kulturna politika u oblasti muzike 2006 550,00
A 149 Mr  Dragana Milunović, Biblioteke za hendikepirane 2006 550,00
A 150 Mr  Miloš Slankamenac, Merenje prečnika i protoka u bušotinama 2006 500,00
A 151 Mr  Svetlana Kostić, Familijarna amiotrofična lateralna skleroza 2006 550,00
A 152 Mr Vesna Miletić, Kompjuterska simulacija mehaničkog opterećenja zuba 2006 500,00
A 153 Mr  Ana Bogdanov, Arhitektonika kubusa 2006 500,00
A 154 Mr  Jovana Miholčić, Seoska kuća u centralnoj Srbiji i Asturiji – severna Španija do XX veka 2006 500,00
A 155 Mr Svetlana Ristović, Policijski menadžment u suzbijanju kriminaliteta 2006 500,00
A 156 Mr  Dragana Đapa, Zeleni koridori u urbanom predelu 2006 500,00
A 157 Mr  Predrag Perić, IL-1 i IGF-1 u zarastanju rane 2007 500,00
A 158 Mr  Borislava Petrović, Brahiterapija – algoritmi za obračun doze u sistemima za planiranje 2006 500,00
A 159 Mr  Jelena Jovanović, Dinamičko kreiranje edukativnih sadržaja na Semantičkom Web-u 2006 500,00
A 160 Mr  Violeta Damjanović, Dodir Web inteligencije 2007 500,00
A 161 Mr  Marija Zdravković, Kvalitet života nakon hirurške revaskularizacije miokarda 2006 500,00
A 162 Mr  Darko Zdravković, Karcinom debelog creva. Zašto kasnimo? 2006 500,00
A 163 Mr  Vladan Stanković, Muško-ženski odnosi kroz vekove 2006 500,00
A 164 Mr  Igor Trandafilović, Marka u savremenoj tržišnoj privredi 2006 500,00
A 165 Mr  Milovan Petrović, Niskomolekularni heparini u akutnom infarktu miokarda 2006 500,00
A 166 Mr  Maja Meseldžija, Rezistentnost korovskih vrsta na triazinske herbicide 2006 500,00
A 167 Mr Ljiljana Stošić, Od genetskih istraživanja do vrhunskih sorti ječma 2006 500,00
A 168 Mr  Jelena Brajović, Autobiografska fikcija i detinjstvo Margerit Jursenar, Natali Sarot i Margerit Diras 2006 500,00
A 169 Mr  Dejan Brkić, Prirodni gas kao gorivo za grejanje 2006 500,00
A 170 Mr  Tatjana Pivac, Urbani centri u kulturnom turizmu Bačke 2007 500,00
A 171 Mr  Jelena Ivanjac, Izazovi ekološkog marketinga 2006 500,00
A 172 Mr  Draško Gostiljac, Prevencija diabetes mellitusa tip 2 2006 500,00
A 173 Mr Dragana Ilić, Aktivna galaktička jezgra: primer galaksije Mrk 817 2006 500,00
A 174 Mr  Slavica Cicvarić, Brend – Kreiranje, pozicioniranje i održavanje 2006 500,00
A 175 Mr  Danijela Đunisijević Bojović, Regulacija klijanja heteroblastičnih semena javora 2006 500,00
A 176 Mr  Mladen Čudanov, Projektovanje organizacije i IKT 2007 550,00
A 177 Mr  Dubravka Polić, Florističko-fitocenološko proučavanje Labudovog okna 2007 500,00
A 178 Mr  Jelica Petrović, Emocionalni temelji socijalne kompetencije 2007 500,00
A 179 Mr  Marija Ignjatović, Starateljstvo nad maloletnicima – nekad i sad / Staratelstvo nad maloletni lica – vo minatoto i denes 2007 500,00
A 180 Mr  Miloš Jevtić, Liderstvo u promenama 2007 550,00
A 181 Mr  Snežana Đorđević, Uticaj antidota na metabolizam diazepama 2007 500,00
A 182 Mr Mirjana Galjak, Obrazovanje, životna sredina i vanredne situacije 2007 500,00
A 183 Mr  Marijana Mladenović, Predstava o sebi i motivacija za rad 2007 500,00
A 184 Mr  Tamara Vlastelica, Medijska kampanja – publicitet i oglašavanje 2007 550,00
A 185 Mr  Marija Grujić, Bahtin i feministička književna analiza / Bakhtin and Feminist Literary Analysis 2007 500,00
A 186 Mr  Miodrag Golubović, Neletalne komplikacije u kardiohirurgiji / Nonlethal complications in cardiosurgery 2007 500,00
A 187 Mr  Milica Kontić, Genetika retinoblastoma 2007 500,00
A 188 Mr  Ana Pandžić, Dvorci Vojvodine 2007 500,00
A 189 Dr  Vladimir D. Kuburović, Monogenske i druge genetičke bolesti 2007 500,00
A 190 Mr  Đurđa Grijak, Na pragu pismenosti 2007 500,00
A 191 Mr  Anđelka Bulatović, Predškolstvo u Crnoj Gori (1903-2006) 2007 500,00
A 192 Mr  Ivana Mihić, Roditeljstvo u porodicama sa adolescentom: faktori kvaliteta 2007 500,00
A 193 Mr Vojin Vidanović, Socijalna integracija dece bez roditeljskog staranja 2007 550,00
A 194 Mr  Daliborka Barjaktarov, Gnežđenje ćubastog gnjurca u Vojvodini/Breeding of the Great Crested Grebe in Vojvodina 2007 550,00
A 195 Mr  Ivana Ćuruvija, Kvalitet usluga turističkih vodiča / The quality of the service of tour guides 2007 500,00
A 196 Mr  Slađana Medić Pap, Mikoflora semena soje 2007 500,00
A 197 Mr Miloš Ćuruvija, Faktori razvoja turizma na Sinajskom poluostrvu 2007 500,00
A 198 Mr  Nataša Milić, Koronarni stentovi 2007 500,00
A 199 Mr  Jelena Šakotić Kurbalija, Psihoterapeuti – ličnost i profesionalni razvoj 2008 500,00
A 200 Mr  Ivana T. Stanisavljević, Ultrazvukom do ulja iz duvana 2008 500,00
A 201 Mr  Tanja Milić, Liderska strategija novog doba 2008 500,00
A 202 Mr  Bojan Bakmaz, Kvalitet servisa u heterogenim bežičnim mrežama 2008 500,00
A 203 Mr  Aleksandar Kovačević, Pretraživanje zvučnih zapisa 2008 500,00
A 204 Mr  Dragana Mecanov, Stambena arhitektura Beograda 1947-1967. 2008 550,00
A 205 Mr  Goran Sladić, Kontrola pristupa HML dokumentima 2008 500,00
A 206 Mr  Marko M. Mihić, Projektno orijentisana organizacija – procesi menadžmenta 2008 500,00
A 207 Mr  Katica Radosavljević, Kanali marketinga voća 2008 500,00
A 208 Mr  Sanja Đorđević, Restrukturiranje i reorganizacija preduzeća 2008 500,00
A 209 Mr Saša Milićević, Hirurška anatomija u laparoskopskoj hirurgiji kila 2008 500,00
A 210 Mr  Olga Kontić, Anoreksija i bulimija 2008 500,00
A 211 Mr  Mladen Perić, Tržište korporativne kontrole 2008 500,00
A 212 Mr Nina Đukanović, Koronarni stentovi i antiagregacijska terapija 2008 500,00
A 213 Mr  Natalija Perišić, Socijalna politika – izazovi i perspektive evropeizacije 2008 500,00
A 214 Mr  Diana Prodanović Stankić, Životinje u poslovicama na engleskom i srpskom jeziku 2008 500,00
A 215 Mr Vesna Đikanović, Akvatični makrobeskičmenjaci Golijske Moravice 2008 500,00
A 216 Mr  Vesna Bogdanović, Pačvork romani Alis Voker i Toni Morison 2009 500,00
A 217 Mr  Saša Stefanović, Hipotekarna tržišta i instrumenti 2009 500,00
A 218 Mr  Aleksandar Jurišić, Krpelji – prenosioci uzročnika bolesti kod ljudi i životinja 2008 500,00
A 219 Mr  Milena Kovačević, Škola u prirodi – škola budućnosti 2009 500,00
A 220 Mr  Branka Ljevnaić, Androgeneza pšenice 2009 500,00
A 221 Mr  Olivera Žižović, Poetika i psihologija groteske 2009 500,00
A 222 Mr  Zorana Srećkov, Genetički potencijal visokouljane populacije kukuruza NSU1 2009 550,00
A 223 Mr  Dušan Okanović, Ažuriranje i praćenje Java aplikacija 2009 500,00
A 224 Mr  Ivan M. Marković, Razvoj Svetske trgovinske organizacije 2009 500,00
A 225 Dr  Zoran Stefanović, Institucionalistički pravac ekonomske misli 2009 500,00
A 226 Mr Miroslav Ivanović, Kulturno nasleđe u turizmu jugozapadne Srbije 2009 550,00
A 227 Mr Aleksandra Tošović-Stevanović, Konkurentske prednosti i inovacije 2009 500,00
A 228 Mr  Ivana Carević, Geologija Golubačkih planina / Geology of Golubac Mountains 2009 500,00
A 229 Mr  Milena Dinić, Mešovite funkcije u obnovi gradskog centra 2009 550,00
A 230 Mr  Danijela Prošić-Santovac, Home and School Use of Mother Goose 2009 500,00
A 231 Mr Sergej Macura, Pozorište Henrija Džejmsa / Henry James’s Theatre 2009 550,00
A 232 Mr  Milica Maksić, Kako usmeriti izgradnju velikih trgovina 2009 500,00
A 233 Mr  Marinko Maslarić, Pristup upravljanju lancima snabdevanja 2009 500,00
A 234 Mr  Goran Drakulić, Informaciono-komunikaciona infrastruktura u transportu 2009 500,00
A 235 Mr  Jelena Kovačević, Aktivna galaktička jezgra i njihovi emisioni regioni 2010 500,00
A 236 Mr  Aleksandra Konjević, Biologija i ekologija razvića žitnih stenica na teritoriji Vojvodine 2009 500,00
A 237 Mr  Aleksandar Potkonjak, Bolesti mačijeg ogreba 2009 500,00
A 238 Mr  Ivana S. Bogdanović-Protić, Urbana regeneracija višespratnog stanovanja 2009 500,00
A 239 Mr  Momčilo Mirković, Procena zdravstvenog stanja stanovnika severne Kosovske Mitrovice 2009 500,00
A 240 Mr  Saja Kosanović, Ekološki ispravne zgrade – Uvod u planiranje i projektovanje 2009 500,00
A 241 Mr  Jovan Kontić, Strategije rasta preduzeća 2010 500,00
A 242 Mr Tijana Mirović, Rane maladaptivne sheme – sheme koje prave probleme 2010 500,00
A 243 Mr  Jasna Z. Ivanović, Natkritična ekstrakcija antioksidanasa iz ruzmarina i žalfije 2010 500,00
A 244 Mr  Izabela Lacmanović, Elektronsko bankarstvo 2010 500,00
A 245 Mr  Sanja Škorić, Tržišna dominacija i njena zloupotreba 2010 500,00
A 246 Mr  Zlatko Grušanović, Tri drame Ljubomira Simovića 2010 500,00
A 247 Mr  Živko Ćurčić, Oplemenjivanje šećerne repe na rizomaniju / Sugar beet breeding on rhizomania 2010 500,00
A 248 Mr  Jovana Reba Kulauzov, Ženski Istok i Zapad 2010 500,00
A 249 Mr  Nina Polovina, Lingvistički pristup konceptu žene 2010 500,00
A 250 Mr  Valentina Čizmar, Niče i afirmacija života 2010 500,00
A 251 Mr  Stevan Nestorov, Višestruko ometena gluva deca 2010 500,00
A 252 Mr  Mirjana Hajduković, Postavka ruku u nastavi violine 2010 500,00
A 253 Mr  Milica Jovičić, Kako ostvariti zadovoljstvo poslom? 2010 500,00
A 254 Mr Marko M. Đorđević, Kulturni obrasci u vremenu medijskog spektakla 2011 500,00
A 255 Mr  Aleksandra Petrović, Paučinari na jabuci 2011 500,00
A 256 Dr  Sandra Cvejić, Korišćenje heterozisa kod suncokreta / Heterosis use in sunflower 2011 550,00
A 257 Mr  Violeta Vesić, Tomas Pejn: korakom nezavisnosti i tragom ljudskih prava 2011 500,00
A 258 Mr Milena Stanojević, Moderna kuća u Nišu i Niškoj Banji (1918-1941) 2011 500,00
A 259 Mr  Isodora Acin, Odgovornost proizvođača za proizvode s nedostatkom i zaštita potrošača 2011 500,00
A 260 Mr  Jelena Velev, Gradski centri u procesu tranzicije 2012 550,00
A 261 Mr  Marija Blagojević, Bezbednost, zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama 2011 500,00
A 262 Me  Selena Totić, Advanced Models in Value-At-Risk Assessment 2011 500,00
A 263 Mr  Aleksandra Milovanović, Imaginarno polje filmske slike, čitanje i interpretacija 2011 500,00
A 264 Mr  Ružica Radulj, Uloga geografskog porekla u brendiranju agrarnih proizvoda 2012 550,00
A 265 Mr Sandra Nikolić, Naracija i savremeni film: holivudski model 2012 550,00
A 266 Mr Milena Kordić, Međuprostor 2012 750,00
A 267 Mr Marija Kontić Trišović, Gojazne žene i carski rez 2012 700,00
A 268 MR Marija Najdić, Emocionalno brendiranje u turizmu 2012 700,00
A 269 Mr Ivana Petrović, Upravljanje tržišnim rizikom u osiguranju 2013 750,00
A 270 Mr Aleksandra Jovanović, Mala i srednja preduzeća i ekonomski razvoj regiona Niš (srpsko-engleski) 2013 700,00
A 271 Mr Ivana Teodorović Stojanović, Odnosi s javnošću i komunikacija sa decom kao publikom 2014 750,00
A 272 Dr Srđan Starčević, Politički smisao žrtava revolucionarnog terora 2018 700,00
A 273 Mr Snežana Ilić, Svetozar Pribićević – stvaranje i očuvanje jugoslovenske države 2018 500,00

Biblioteka DISSERTATIO

šifra za poručivanje Autor i naziv dela godina izdanja cena u din.
 D 1 Dr  Jadranka Hofman-Jablan, Simetrija muzičkog dela 1995 800,00
 D 2 Dr Branislav Milovanović, Šećerna bolest i iznenadna srčana smrt 1996 600,00
 D 3 Mr  Veselin Marković, Marsel Prust i drugi realisti 1996 700,00
 D 4 Dr  Zoran Stamenković, Integrisana kola – projektovanje, proizvodnja, prinos 1996 600,00
 D 5 Mr  Nataša Petković, Britanci o Srbiji – 1900. do 1920. 1996 700,00
 D 6 Dr  Duško Bajin, Saobraćaj u gradskoj ulici – ekološki aspect 1996 800,00
 D 7 Dr  Milosav Georgijević, Dinamika dizalica – eksperimentalna i modelska analiza 1996 800,00
 D 8 Mr  Branka Tošić, Naselja podrinjsko-kolubarskog regiona 1996 700,00
 D 9 Dr  Zora Janaćković, Osteoporoza u reumatoidnom artritisu 1996 800,00
 D 10 Dr  Zorica Vujošević, Makroekonometrijsko modeliranje, savremeni metodi 1996 800,00
 D 11 Dr  Šerbo Rastoder, Političke borbe u Crnoj Gori 1918-1929. 1996 800,00
 D 12 Dr  Saša Filipović, Neurofiziologija demencije 1996 800,00
 D 13 Dr  Dragan Jovašević, Falsifikovanje isprave – teorija i praksa 1996 700,00
 D 14 Dr  Mićo Škorić, Podzemne vode u Vojvodini 1996 800,00
 D 15 Dr  Ivan Nestorov, Nove optimalne kartografske projekcije 1996 700,00
 D 16 Dr  Dragan Bataveljić, Dileme podele vlasti u SRJ 1996 700,00
 D 17 Mr  Aleksandar Videnović, Crna Trava – život, kriza i nada 1996 700,00
 D 18 Dr Tomislav Ranđelović, Karcinom kardije – dijagnostika i lečenje 1996 800,00
 D 19 Dr  Gordana Milovanović, Tranzicija u istočnoj Evropi i svetska trgovina 1997 700,00
 D 20 Dr  Radmila Stević, Nastanak šećerne bolesti kod starih osoba 1997 700,00
 D 21 Mr  Dejan Komatina, Otvoreni tokovi gustih mešavina 1997 700,00
 D 22 Dr  Goran Čobeljić, Paralitička dislokacija kuka kod cerebralne paralyze 1997 600,00
 D 23 Mr  Nina Šćepanović, Telesni integritet i materijalna šteta 1997 700,00
 D 24 Dr  Dragana Šobić-Šaranović, Nuklearna kardiologija – volumen leve komore srca 1997 700,00
 D 25 Dr  Radosav Cerović, Biologija oplodnje višnje 1997 800,00
 D 26 Dr  Vidosava Rakočević-Stojanović, Miotonična distrofija i srčani poremećaji 1997 600,00
 D 27 Mr  Nevenka Perunović, Principi nabavne politike u bibliotekama 1997 600,00
 D 28 Dr Aleksa Andrejević, Multiparitet – medicinski i socijalni problem 1997 700,00
 D 29 Mr  Jasmina Đorđević, Dračevica i Riđani sredinom XVI vijeka 1997 700,00
 D 30 Dr  Aranđel Babić, CA modeliranje u projektovanju teretnih vagona 1997 800,00
 D 31 Dr  Mirjana R. Jovanović, Interakcija komponenata i degradacija platinskih katalizatora 1997 700,00
 D 32 Dr  Živorad G. Nidžović, Zaštitni dermofarmaceutski preparati 1997 600,00
 D 33 Dr  Nevena Petrušić, Vanparnični postupak za deobu 1997 800,00
 D 34 Dr  Aleksandar Jovanović, Ratne psihotraume i porodica 1997 700,00
 D 35 Dr Dragana Radenković-Jocić, Strane investicije u zemljama u tranziciji 1997 800,00
 D 36 Alexandar Jovanovic, M.D., War Psychotraumas and the Family 1997 700,00
 D 37 Dr Časlav T. Milić, Samoubistva – ko, kako, kada i zašto 1997 700,00
 D 38 Mr  Biljana Šimunović – Matica srpska u Kraljevini Jugoslaviji 1997 800,00
 D 39 Dr  Ružica Božović-Stamenović, O prostorima lečenja – centri dnevne nege 1997 700,00
 D 40 Dr  Srđan Bojović, Crni bor i terpeni / Le pin noir et les terpènes 1997 700,00
 D 41 Dr  Zoran Golubović,  Lečenje zatvorenih preloma potkolenice 1997 800,00
 D 42 Dr  Dragi Radomirović, Rešavanje varijacionih problema 1997 800,00
 D 43 Dr  Đorđije Šaranović, Funkcionalna radiologija debelog creva / Functional radiology of the colon 1997 800,00
 D 44 Dr Danica Mićanović, Selekcija pšenice na aktivnost azotofiksacije 1997 700,00
 D 45 Dr  Svetlana Paunović, Infektivna deformacija plodova dunje 1997 600,00
 D 46 Dr  Srđan Milenković, Veštačke neuronske mreže 1997 800,00
 D 47 Dr  Dušan R. Stojadinović, Hidrogeološke karakteristike Velikomoravskog basena 1997 600,00
 D 48 Dr  Miloš Stojiljković, Profilaksa trovanja somanom 1997 700,00
 D 49 Dr  Vesna Đukić-Dojčinović, Pravo na razlike selo – grad 1997 800,00
 D 50 Dr  Branko Nadoveza, Balkanski socijalisti i balkanska federacija 1997 800,00
 D 51 Mr  Dušan Mijović, Hidrogeologija granodiorita Srbije 1997 800,00
 D 52 Dr  Radmilo Petrović, Krstovi vizantijskog carstva 1997 800,00
 D 53 Dr  Anica Bobić-Radovanović, Maligni melanom konjunktive 1998 700,00
 D 54 Dr  Jelena Kosanović, Laza Kostić i estetika romantizma 1997 800,00
 D 55 Dr  Ivana Žagar, Nuklearna medicina – tumori neuroektoderma 1998 600,00
 D 56 Dr Jadranka Lazović, Informaciona analiza protein 1998 800,00
 D 57 Dr  Goran T. Vladisavljević, Višefazni membranski procesi u ramskim modulima 1998 800,00
 D 58 Dr  Dušan P. Vuksanović, Tradicionalna arhitektura Crne Gore i bioklimatizam 1998 800,00
 D 59 Dr Zorica Vasiljević, Ekonomska efektivnost investicija u poljoprivredi 1998 800,00
 D 60 Dr  Miloš Todorović, Uvoz kapitala i privredni razvoj 1998 800,00
 D 61 Dr  Lana Mačukanović-Golubović, Perniciozna anemija – dijagnostika i lečenje 1998 700,00
 D 62 Dr. Jovan  Filipović, Film Boiling over a Moving Horizontal Surface 1998 700,00
 D 63 Dr  Dragana Maćešić-Petrović, Mentalna retardacija – kognicija i motorika 1998 700,00
 D 64 Dr  Zoran Stokić, Njutn – Dijemova epistemologija 1998 800,00
 D 65 Dr Jasmina Omerbegović-Bijelović, Metaupravljanje i kvalitet upravljanja 1998 800,00
 D 66 Dr  Gordana Vukelić, Procene vrednosti poljoprivrednog preduzeća 1998 800,00
 D 67 Dr  Dejan M. Gvozdić, MSM fotodetektori 1998 700,00
 D 68 Dr  Dragomir Radenković, Ekonomske koncepcije evrokomunizma 1998 800,00
 D 69 Dr  Ljubinko Jovanović, Transport i distribucija abscisinske kiseline u korenu kukuruza 1998 600,00
 D 70 Dr  Jasna Čanadanović-Brunet, Kiseonikovi slobodni radikali i prirodni antioksidanti 1998 800,00
 D 71 Dr  Milan Tadić, Poluprovodničke nanostructure 1999 700,00
 D 72 Dr  Nenad Penezić, Upravljanje razvojem malih preduzeća 1998 800,00
 D 73 Dr  Dubravka Valić-Nedeljković, Radijski intervju 1999 800,00
 D 74 Dr  Tamara Džamonja-Ignjatović, Psihodijagnostika i savremeni modeli ličnosti 1999 700,00
 D 75 Dr  Vladimir Kovčin, Akutna kardiotoksičnost antraciklina 1999 700,00
 D 76 Dr  Dragana Đorđević, Citokini i multipla skleroza 1999 700,00
 D 77 Dr  Verica Milošević, Efekti somatostatina na hipofizu i nadbubrežnu žlezdu 1999 600,00
 D 78 Dioscorea balcanica – kultura in vitro i produkcija steroidnih jedinjenja 1999 600,00
 D 79 Dr  Eva Vaništa-Lazarević, Urbana rekonstrukcija 1999 800,00
 D 80 Dr  Dragica Radojković, Molekularna dijagnostika cistične fibroze / Molecular Diagnostics of Cystic Fibrosis 1999 700,00
 D 81 Dr  Zorica Mitić, Strah i anestezija 1999 700,00
 D 82 Dr  Duško Ilić, Motorna kontrola i učenje brzih pokreta 1999 700,00
 D 83 Dr  Nebojša Radovanović, Perforacije i rupture jednjaka 1999 600,00
 D 84 Dr  Ivan Kostić, Turbulentni granični sloj na aeroprofilima integralni adaptivni pristup 1999 600,00
 D 85 Dr Ružica Nikolić, Geohemijska analiza zlatonosnih minerala sa Goča 1999 600,00
 D 86 Dr Ljubinko Ignjatović, Radijacioni i hemi-jonizacioni atomski procesi 1999 600,00
 D 87 Dr  Zoran Janković, Nuklearna hepatologija – Bilijarna opstrukcija 1999 700,00
 D 88 Dr  Ljiljana Tasić, Ciklodekstrini u savremenoj farmaceutskoj tehnologiji / Cyclodextrins in modern pharmaceutical technology 1999 700,00
 D 89 Dr  Petar Dokmanović, Hidrogeologija tercijarnih basena Srbije 1999 700,00
 D 90 Dr  Dušica Risović, Infantilna ezotropija i vertikalne devijacije 1999 600,00
 D 91 Dr  Natalija Kosanović-Jaković, Metabolička kontrola i dijabetesna retinopatija 1999 800,00
 D 92 Dr  Vesna Milošević-Mitić, Magneto-termo-elastično savijanje tankih ploča 1999 600,00
 D 93 Dr  Vasilije Tomanoski, Renalna osteodistrofija kod bolesnika na hemodijalizi 1999 700,00
 D 94 Dr  Vesna D. Jablanović, Privatizacija – generator egzogenih i endogenih ciklusa 1999 700,00
 D 95 Dr  Dušan Jokanović, Resource management in parallel computers 1999 700,00
 D 96 Dr  Mira Zečević, Primena matematičkih modela u HPLC analizama lekova 1999 700,00
 D 97 Dr  Marija Lukač, Anorektalne anomalije 1999 700,00
 D 98 Dr  Ranko Raičević, Hemostazni sistem i ishemijska bolest mozga 1999 700,00
 D 99 Dr  Aleksandar Nikolić, Jovan Karamata – život kroz matematiku 1999 700,00
 D 100 Dr  Lidija Matija, Endohedralni fulereni 1999 700,00
 D 101 Dr Biljana Trebješanin, Psihologija patriotizma i obrasci socijalizacije 1999 700,00
 D 102 Dr  Dobrica Jovičić, Turizam i životna sredina – koncepcija održivog turizma 2000 700,00
 D 103 Dr  Ljiljana Jemuović, Hronični virusni hepatitis C 2000 600,00
 D 104 Dr Mira Čakar, Antidotski oksimi – metode određivanja i njihova primena 2000 600,00
 D 105 Dr  Vojkan Vukadinović, Augmentacije i supstitucije mokraćne bešike u dečjoj urologiji 2000 700,00
 D 106 Dr  Dimitrije Ponomarev, Fiberoptička bronhoskopija u bakterijskoj pneumoniji 2000 600,00
 D 107 Dr  Marija S. Romić, Specifični imunoglobulini G i njihove potklase 2000 600,00
 D 108 Dr  Marijan Novaković, Vaskularizovani fibularni graft 2000 700,00
 D 109 Dr  Marina Savin, Ciklosporin i hronično odbacivanje bubrega 2000 800,00
 D 110 Dr  Srđan Poštić, Osteopenične i osteoporotične promene u segmentima mandibula 2000 700,00
 D 111 Dr  Ivan Mikov, Delovanje herbicida 2,4-dihlorfenoksisirćetna kiselina na zdravlje ljudi 2000 600,00
 D 112 Dr  Dejan N. Lutovac, Univerzalni kompjuterski signalno-sigurnosni system 2000 700,00
 D 113 Dr  Lidija Amidžić,  Prividna smrt – strategija opstanka 2000 600,00
 D 114 Dr  Radojka Maletić, Apriorne metode klasifikacije opština u Srbiji 2000 600,00
 D 115 Dr  Jasna Mihailović, Magnetna rezonanca u dijagnostici nodusnih struma 2000 700,00
 D 116 Dr  Zoran Raspopović, Transport elektrona u promenljivim poljima 2000 700,00
 D 117 Dr Nikola D. Nikolić, Nestanak dinosaurusa: vanadijum i bakar 2000 700,00
 D 118 Dr Miroslav Vukosavljević, Medijatori inflamacije u proliferativnoj  vitreoretinopatiji 2000 700,00
 D 119 Dr Aleksandra Novakov Mikić, Metode procene ishoda indukcije porođaja 2000 700,00
 D 120 Dr Katina Cvetković, Osnovni postulati u lečenju artrogripoze kod dece 2000 600,00
 D 121 Dr  Milica Pejović Milovančević, Poremećaj ponašanja dece i omladine – moralni i psihopatološki aspekti 2001 700,00
 D 122 Dr  Ksenija Janković, Drobljena opeka kao agregat za beton 2001 700,00
 D 123 Dr  Dejan Marković, Biokompatibilnost glas-jonomer cemenata 2001 600,00
 D 124 Dr  Silvana D. Petrović, Fitohemijsko proučavanje vrsta roda Hieracium L. 2001 800,00
 D 125 Dr  Dragan M. Ignjatović, Izbor pomoćne mehanizacije za površinske kopove lignite 2001 700,00
 D 126 Dr Dragoslava Stojiljković, Azotni oksidi pri sagorevanju domaćih lignite 2001 800,00
 D 127 Dr  Đuro Kutlača, Ocenjivanje tehnološkog nivoa firmi i sektora nacionalne ekonomije 2001 800,00
 D 128 Dr  Đuro Macut, Insulinska senzitivnost u dijabetesu tip 1 2001 600,00
 D 129 Dr  Gojko Joksimović, Analiza kvarova kaveznog indukcionog motora 2001 800,00
 D 130 Dr Bojan Ilić, Strategije formiranja cena u uslovima diskontinuiteta 2001 700,00
 D 131 Dr  Ljubinka Janković Veličković, Savremeni aspekt dijagnostike karcinoma prostate 2001 700,00
 D 132 Dr Tatjana S. Radosavljević, Enteroinsularna osovina u porto-kavnom šantu 2001 700,00
 D 133 Dr Olivera Stanojlović, Animalni modeli epilepsije – antiepileptici 2001 700,00
 D 134 Dr  Zoran Mašić, Dinamička čvrstoća – osobina čoveka 2001 700,00
 D 135 Dr  Dejan Komatina, Otvoreni tokovi gustih mešavina – teorija i eksperimenti 2001 800,00
 D 136 Dr  Vilma Jovičić, Savremena dijagnostika lajmske borelioze 2001 600,00
 D 137 Dr  Kristina Gopčević, Toksin poskoka – otrov i lek 2001 600,00
 D 138 Dr  Dragan Petrović, Dinamika sudara vagona 2001 700,00
 D 139 Dr  Drina Janković, p-Aminohipurna kiselina: obeležavanje i mogućnosti kliničke primene 2001 600,00
 D 140 Dr  Nataša Vavić, Hemostaza u transplantaciji jetre 2001 600,00
 D 141 Dr Jelena Radovanović, Global optimization of nanostructures 2002 800,00
 D 142 Dr Gordana  Tončev, Nitrogeni stres i multipla skleroza / Nitrative Stress and Multiple Sclerosis 2002 700,00
 D 143 Dr  Ranka Račić, Sukcesija u procesnom odnosu 2002 800,00
 D 144 Dr  Milka Glavendekić, Mrazovci (Lepidoptera: Geometridae) u hrastovim šumama Srbije / The Wintermoths (Lepidoptera Geometridae) in Oak Forests in Serbia 2002 700,00
 D 145 Dr  Zvezdana Kojić, Kaptopril i eksperimentalna ateroskleroza 2002 600,00
 D 146 Dr Aleksandar Đorđević, Biološki aktivni derivati fulerena C60 2002 700,00
 D 147 Dr  Vladimir Milosavljević, Štarkovi parametri spektralnih linija inertnih gasova 2002 700,00
 D 148 Dr  Gordana Devečerski, Neurofiziološka ispitivanja lumbalnih kompresivnih radikulopatija 2002 800,00
 D 149 Dr Pavle Sekeruš, Les Slaves du Sud dans le miroir français (1800-1850) 2002 700,00
 D 150 Dr  Snežana Smederevac, Govor i ličnost ili govor ličnosti 2002 700,00
 D 151 Dr Branislava Milenković, Planovi samolečenja za bolesnike sa astmom 2002 700,00
 D 152 Dr  Nevena Mitić, Kultura pšenice in vitro 2002 600,00
 D 153 Dr  Viktorija Dragojević-Simić, Zaštita amifostinom od toskičnosti doksorubicina 2002 700,00
 D 154 Dr  Nevena Arsenović Ranin, Imunomodulatorni efekat membranskog proteina Crry/p65 2002 700,00
 D 155 Dr Vesna Selaković, Adhezivni molekuli, S-100 protein i ishemijska bolest mozga 2002 600,00
 D 156 Dr  Tatjana Sretenović-Rajičić, Genetička transformacija kupusnjača 2002 600,00
 D 157 Dr Snežana L. Savić, Akumulacija „Bovan“ – tajne beskrajne lepote vode 2002 700,00
 D 158 Dr  Zorica Vujić, Analitika antidepresiva (metode TLC, HPLC, CE) 2002 600,00
 D 159 Dr  Nevena Veljković, Informaciona analiza i dizajniranje u biotehnologiji 2002 600,00
 D 160 Dr Slobodan Tomić, Perikardni izlivi i tamponada posle operacija na srcu 2002 700,00
 D 161 Dr  Maja Nenadović, Imunomorfološka studija hroničnog hepatitisa B i C 2002 700,00
 D 162 Dr  Maja Šurbatović, Imunska disonanca u MODS-u nakon traume i/ili sepse 2002 700,00
 D 163 Dr  Zorana Penezić, Dijagnoza Cushingovog sindroma 2002 600,00
 D 164 Dr  Sandra Pekić, Nov pristup u proceni sekrecije hormona rasta 2002 800,00
 D 165 Dr  Biljana Antonijević, Antidotska efikasnost oksima 2003 700,00
 D 166 Dr Branka Bonači – Nikolić, Antineutrofilna citoplazmatska antitela 2003 800,00
 D 167 Dr  Dragana Vasić, Somatska hibridizacija suncokreta 2003 700,00
 D 168 Dr  Blagoje Kuljić, Psihofizička trauma i akutni stresni poremećaj 2003 600,00
 D 169 Dr  Dubravka Marković, Totalne zubne proteze i resorpcija rezidualnog alveolarnog grebena 2003 600,00
 D 170 Dr  Miloš Ješić, Acidobazna homeostaza novorođenčeta 2003 600,00
 D 171 Dr  Vesna Nikolić, Obrazovanje i zaštita životne sredine 2003 700,00
 D 172 Dr  Jelena Prljić, Mehanizam genske varijabilnosti HIV-1 2003 600,00
 D 173 Dr. Nenad  Teofanov, Ultramodulation Spaces and Pseudodifferential Operators 2003 600,00
 D 174 Dr  Rosana N. Brakus, Razvojne disleksije i disgrafije 2003 800,00
 D 175 Dr  Marina Milenković, Imunomodulacija autoimunog miokarditisa 2003 600,00
 D 176 Dr Uglješa Bugarić, Metodologija analize rada jednopozicionih mašina 2003 700,00
 D 177 Dr Dušan Kolar, Savremena terapija stanja straha 2004 700,00
 D 178 Dr  Snežana Besermenji, Uticaj hidrografskih objekata na turizam u Vojvodini 2004 600,00
 D 179 Dr Ivana Teodorović, Testovi toksičnosti u kontroli kvaliteta otpadnih voda 2004 700,00
 D 180 Dr  Nevena Nagl, Transgena otpornost na virus rizomanije repe 2004 600,00
 D 181 Dr  Marija Zotović, Stres i mentalno zdravlje dece: studija posledica bombardovanja 2004 700,00
 D 182 Dr  Mihailo P. Lazarević, Matematičko modeliranje i upravljanje redundantnim sistemima – biomehanički pristup 2004 800,00
 D 183 Dr  Svetlana Ibrić, Veštačke neuronske mreže – primena u farmaceutskoj tehnologiji 2004 600,00
 D 184 Dr Marina Atanasković Marković, Alergija i vakcine / Allergy and vaccines 2004 600,00
 D 185 Dr Ana Vujović, Francuska civilizacija u udžbenicima francuskog jezika 2004 700,00
 D 186 Dr Nataša S. Marković, Hemodijaliza i kardiovaskularne komplikacije 2004 600,00
 D 187 Dr  Dejan Stevanović, Hirurško lečenje malignoma želuca 2004 700,00
 D 188 Dr  Miloš Bjelović, Karcinom želuca i slezina 2004 700,00
 D 189 Dr  Rajica M. Stošović, Imunoterapija u lečenju alergijske bronhijalne astme 2004 700,00
 D 190 Dr  Zorica Knežević, Imobilisane lipaze kao katalizatori 2004 700,00
 D 191 Dr  Jelena Parojčić, In vitro – in vivo korelacija: osnovna razmatranja i značaj 2005 600,00
 D 192 Dr  Zoran A. Maksimović, Kukuruzna svila / Maydis stigma 2005 700,00
 D 193 Dr  Ivica Stančić, Teleskop proteze – veza krune i skeleta 2005 700,00
 D 194 Dr Nina Anđelić, Optimizacija tankozidih konstrukcionih elemenata 2005 700,00
 D 195 Dr  Čedomir Marković, Hrastov potkornjak Scolytus intricatus Ratz. (Coleoptera, Scolytidae) u Srbiji 2005 700,00
 D 196 Dr  Aleksandra Isaković, Transport molekula iz mozga u krv – uloga horioidnog pleksusa 2005 700,00
 D 197 Dr  Aleksandra Strinić, Ekscitacioni koeficijenti i efikasni preseci za pobuđene nivoe jona argona i ksenona 2005 700,00
 D 198 Dr  Svetlana Grdović, Mahovine šireg područja Beograda i njihov bioindikatorski značaj 2005 700,00
 D 199 Dr  Zoran V. Čvorović, Upravljanje rizicima u životnoj sredini 2005 700,00
 D 200 Dr  Nataša Vujisić Živković, Pedagoško obrazovanje učitelja – razvijanje vaspitnog koncepta 2005 800,00
 D 201 Dr  Vesna Jaćević, Terapija trovanja T-2 toksinom 2005 700,00
 D 202 Dr  Snežana Zdravković Korać, Genetička transformacija divljeg kestena 2005 700,00
 D 203 Dr  Ivana Validžić, Reverzibilni sistemi na nanometarskoj skali 2005 600,00
 D 204 Dr  Ljiljana Nikolić, Biljni svet i primarna produkcija – indikatori eutrofizacije u jezeru Provala 2005 700,00
 D 205 Dr  Angelina Subotić, Morfogeneza kičice u kulturi in vitro 2005 700,00
 D 206 Dr  Dušanka Kitić, Divlji bosiljak – hemijsko i mikrobiološko ispitivanje 2006 600,00
 D 207 Dr Maja Nikolić, Glikemijski indeks hrane i ishemijska bolest srca 2006 600,00
 D 208 Dr Mara Aleksić, Elektrohemijsko ponašanje i određivanje cefetameta 2006 600,00
 D 209 Dr Jovanka Kolarović, Kardiotoksični efekti antraciklina kod dece 2005 700,00
 D 210 Dr  Nemanja M. Milinčić, Infekcije i prevremeni porođaj 2005 700,00
 D 211 Dr Branko Milosavljević, Pretraživanje multimedijalnih dokumenata 2006 600,00
 D 212 Dr  Boris Lončar, Radijaciona otpornost memorijskih i prenaponskih zaštitnih komponenata 2006 600,00
 D 213 Dr  Jelena Antić Stanković, Sistem komplementa: most između urođenog i stečenog imunog odgovora 2006 600,00
 D 214 Dr  Aleksandra Sokić Milutinović, Gastrin, somatostatin, citokini i H. pylori – Gastrin, somatostatin cytokines and H. Pylori 2006 600,00
 D 215 Dr  Vladimir D. Kuburović, Genetsko savetovalište 2006 600,00
 D 216 Dr  Ksenija Taški Ajduković, Regeneracija somatskih hibrida u rodu Helianthus 2006 600,00
 D 217 Dr  Biljana Veljković, Tendencije u proizvodnji duvana 2006 600,00
 D 218 Dr  Predrag Cvetković, Međunarodno pravo stranih investicija 2007 800,00
 D 219 Dr  Anđelija Ivkov, Folklorno nasleđe u turizmu Vojvodine 2006 800,00
 D 220 Dr  Nebojša Despotović, Zaustaviti slabljenje srca 2006 600,00
 D 221 Dr  Nenad Zrnić, Dinamika obalskih kontejnerskih dizalica 2006 700,00
 D 222 Dr  Biljana Kaličanin, Zubi, dentalni materijali i teški metali 2006 600,00
 D 223 Dr  Tatjana Kundaković, Sekundarni metaboliti i aktivnost vrste Achillea alexandri-regis 2006 600,00
 D 224 Dr  Nenad Baletić, Autofluorescentna dijagnostika patoloških promena grkljana 2006 600,00
 D 225 Dr  Sanja Bauk, Inteligentni informacioni sistemi u pomorstvu 2006 600,00
 D 226 Dr  Peđa Milosavljević, Održavanje tehničkih sistema po konceptu TPM i Six Sigma 2007 700,00
 D 227 Dr  Dejan Ivezić, Robusni kontroleri procesa mlevenja 2006 600,00
 D 228 Dr Predrag Jovanović, Uticaj gravitacionih sočiva na spektre kvazara 2006 600,00
 D 229 Dr  Dejan Radenković, Poremećaji hemostaze u akutnom pankreatitisu 2006 700,00
 D 230 Dr  Ljiljana Kontić, Strategija ozdravljenja preduzeća 2006 700,00
 D 231 Dr  Slobodan Dodić, Kraniomandibularne disfunkcije 2006 600,00
 D 232 Dr  Dragana Stojičić, Kultura zigotskih embriona munike i molike in vitro 2006 700,00
 D 233 Dr Dragan Veličković, Ultrazvučna ekstrakcija žalfije (Salvia L.) 2007 600,00
 D 234 Dr  Olivera Ciraj Bjelac, Pacijentne doze i kvalitet slike u dijagnostičkoj radiologiji 2007 600,00
 D 235 Dr  Biljana Božić, Biohumoralni parametri u dijagnozi artritisa različite etiologije 2007 600,00
 D 236 Dr  Melina Kalagasidis Krušić, Hidrogelovi i kontrolisano otpuštanje lekovitih supstanci 2007 600,00
 D 237 Dr  Milan Vidaković, Agentska okruženja 2007 700,00
 D 238 Dr  Svjetlana Matković, Lečenje sekretorne upale uva kod dece 2007 600,00
 D 239 Dr  Boban Đorđević, Dinamička korekcija kongenitalnih blefaroptoza 2007 700,00
 D 240 Dr  Dragana Jović, Optički snopovi u fotorefraktivnim kristalima / Optical beams in photorefractive crystals 2007 700,00
 D 241 Dr Ana D. Anufrijev, Modeli konkurentnosti penzionih fondova u Srbiji 2007 600,00
 D 242 Dr  Aleksandar Janković, Sociološko-psihološke karakteristike fudbalera 2007 700,00
 D 243 Dr  Olja Munitlak Ivanović, Održivi razvoj kao redefinisan pristup ekonomskom razvoju 2007 800,00
 D 244 Dr  Marija Stanić, Numerička integracija oscilatornih funkcija 2008 600,00
 D 245 Dr  Anđelka Kovačević, O određivanju masa asteroid 2008 700,00
 D 246 Dr  Zoran Zdjelar, Upoređivanje lizinga i duga 2008 700,00
 D 247 Dr  Slađana Barjaktarović Rakočević, Uloga banaka na tržištu hartija od vrednosti u Srbiji 2008 700,00
 D 248 Dr  Srđan Milosavljević, Korekcija telesnog sastava 2008 600,00
 D 249 Dr  Zorana Arsenijević, Sušenje suspenzija u industriji 2008 700,00
 D 250 Dr  Tatjana J. Vulić, Gline kao katalizatori 2009 700,00
 D 251 Dr  Nataša M. Tomić, Rizici i zaštita od jonizujućeg zračenja 2009 700,00
 D 252 Dr  Marija Nikolić, Nanočestice sa omotačem od poli(etilenoksida) 2009 700,00
 D 253 Dr Vladimir Marinković, Ljudski resursi pred izazovima globalizacije 2009 700,00
 D 254 Dr  Vojislav Sekerez, Strategijski aspekt upravljanja troškovima nabavke 2009 800,00
 D 255 Dr  Jasmina Đorđević, Engleski jezik u višekulturnoj Srbiji 2009 600,00
 D 256 Dr  Zita Šereš, Ultrafiltracija u industriji šećera 2009 700,00
 D 257 Dr Ana Jovanović, Student and teacher attitudes in foreign language instruction 2009 700,00
 D 258 Dr  Tatjana N. Ćebović, Ekstrakti imele (Viscum album L.) u biohemiji maligniteta 2009 700,00
 D 259 Dr Savo Radonjić, Zapadni Balkan i evrointegracije – perspektiva Srbije 2009 700,00
 D 260 Dr  Maja Kostić, Evaluacija tretmana smetnji u čitanju i pisanju 2009 700,00
 D 261 Dr  Olga S. Jović, Prava deteta – između ideje i stvarnosti 2009 700,00
 D 262 Dr  Vladimir Boranijašević, Presude u parničnom postupku 2009 700,00
 D 263 Dr  Jelena Božović, Kamatna politika bankarskog sektora Srbije 2009 700,00
 D 264 Dr  Boban Stojanović, Kompjutersko modeliranje mišića 2009 700,00
 D 265 Dr  Vladimir Ranković, Kompjutersko dizajniranje stentova 2009 700,00
 D 266 Dr  Jelena Purać, Polarne kolembole – adaptacije na niske temperatur 2010 600,00
 D 267 Dr Goran Dašić, Upravljanje odnosima sa potrošačima i interaktivnost 2010 700,00
 D 268 Dr  Ljiljana Čvorović, Akutna senzorineuralna nagluvost 2010 600,00
 D 269 Dr Nenad N. Cvetković, Uticaj cilindrične i polusferične nehomogenosti tla na uzemljivače 2010 700,00
 D 270 Dr  Nataša Nikolić, Topole u fitoremedijaciji teških metala 2010 600,00
 D 271 Dr  Danijela Zdravković, Promene u primarnom zaleđu: vraćanje u zajednicu 2010 600,00
 D 272 Dr  Vesna Pilipović, Obrada i usvajanje pasiva 2010 600,00
 D 273 Dr Ivan Stefanović, Strategije organizacija u diskontinuiranom okruženju 2010 700,00
 D 274 Dr  Ana Savić, Sistem za učenje na daljinu InternetUčenje 2010 600,00
 D 275 Dr Aleksandra R. Zarubica, Modifikovani cirkonijum(IV)-oksid – obećavajući katalizator za proces izomerizacije 2010 600,00
 D 276 Dr  Jelena S. Filipović, Prehrambena vlakna u hlebu snižene energije 2010 600,00
 D 277 Dr Ivan Božović, Specifičnosti procesa tranzicije u AP Kosovo i Metohija 2010 700,00
 D 278 Dr Zorana Oreščanin Dušić, Protamin sulfat – novi aspekti delovanja 2010 600,00
 D 279 Dr  Srđan P. Žikić, Mobing 2010 600,00
 D 280 Dr Jelena Milovanović, Genetika u službi očuvanja omorike i kitnjaka 2010 600,00
 D 281 Dr  Marijana Mladenović, Samomotivacija 2010 700,00
 D 282 Dr  Anđelka Bulatović, Žena Crne Gore kroz vjekove (XVIII-XIX) 2010 600,00
 D 283 Dr  Jelica Simeunović, Cijanobakterije i cijanotoksini u površinskim vodama Vojvodine 2010 700,00
 D 284 Dr  Violeta Stojičić, Teorija kolokacija 2010 600,00
 D 285 Dr  Dragan Ivanović, Sistemi za skladištenje naučnih sadržaja 2011 600,00
 D 286 Dr  Lidija Korunović, Parametri modela potrošnje distributivne mreže 2011 700,00
 D 287 Dr  Danijela Tešendić, Cirkulacija bibliotečke građe 2011 600,00
 D 288 Dr  Bojana Dimić Surla, Editor za MARC 21 zapise 2011 600,00
 D 289 Dr  Danijela Boberić Krstićev, Pretraživanje i preuzimanje bibliografskih zapisa 2011 600,00
 D 290 Dr  Vladan Vučković, Napredni šahovski algoritmi i sistemi 2011 700,00
 D 291 Dr  Danijela Kojić, Život ispod nule – Ostrinia nubilalis 2011 700,00
 D 292 Dr  Jovana Reba Kulauzov, Misticizam Jele Spiridonović Savić 2011 700,00
 D 293 Dr  Igor Trandafilović, Brendiranje Srbije – prepreke i preporuke 2011 700,00
 D 294 Dr  Daniela V. Šojić, Primena fotokatalize u razgradnji pesticida 2011 800,00
 D 295 Dr  Miloš Milovančević, Savremeni koncept vibrodijagnostike rotacionih mašina 2011 600,00
 D 296 Dr  Diona Grgar, Kako postati konkurentan? 2011 700,00
 D 297 Dr  Mladen Čudanov, Strateška primena informacionih i komunikacionih tehnologija 2011 700,00
 D 298 Dr  Nada Babović, Antioksidansi u biqkama familije Lamiaceae 2011 700,00
 D 299 Dr  Slavica Cicvarić Kostić, Komunikacije i relacioni marketing: primena u javnoj upravi 2011 700,00
 D 300 Dr  Lazo Manojlović, Novi pristupi u analizi niskokoherentnih interfergrama 2012 700,00
 D 301 Dr  Marko M. Mihić, Strateško upravljanje projektima 2011 700,00
 D 302 Dr  Ružica Micić, Kinetička analiza tragova jona 2011 700,00
 D 303 Dr  Goran Sladić, Kontrola pristupa u poslovnim sistemima 2011 700,00
 D 304 Dr  Miloš Slankamenac, Električni, dielektrični i nelinearni prekidači parametri kod poluprovodnika 2012 700,00
 D 305 Dr  Olja Čokorilo, Upravljanje bezbednošću vazduhoplova 2012 700,00
 D 306 Dr  Maja Karaman, Lekovitost autohtonih makrogljiva 2012 700,00
 D 307 Dr  Ana Savić, Operativni rizici u bankama 2012 700,00
 D 308 Dr  Sandra Jednak, Razvoj ekonomije zasnovane na znanju: mogućnosti i ograničenja 2012 700,00
 D 309 Dr  Vesna Cvetković, Elektrohemijsko taloženje magnezijuma pri podpotencijalima iz rastopa nitrata 2012 700,00
 D 310 Dr  Marina Jovanović Milenković, Informaciono-komunikacione tehnologije u zdravstvenom sistemu 2012 700,00
 D 311 Dr  Lazar Velicki, Procena rizika u kardiohirurgiji 2012 700,00
 D 312 Dr  Dragana Novaković, Međunarodni odnosi i globalizacija 2012 800,00
 D 313  Dr Ljiljana Rajić, Osnove i principi razvoja elektrokinetičke remedijacije  2013 700,00
 D 314 Dr Marija Milanović, Superparamagnetizam kod nanočestičnih cink ferita 2013 750,00
 D 315 Dr  Petar Knežević, Bakteriofagi — alternativni antimikobni agensi 2012 700,00
 D 316 Dr Vesna Đikanović, Crevni paraziti riba beogradskog regiona Dunava 2013 700,00
 D 317 Dr  Nebojša Pušara, Ekonomsko-finansijska analiza tranzicije u zemljama Jugoistočne Evrope 2012 700,00
 D 318 Dr  Emilija Pecev Marinković, Kinetičke metode analize za određivanje pesticida u hrani i vodi 2013 750,00
 D 319 Dr Vojin Vidanović, Socijalne posledice tranzicije u Srbiji 2013 750,00
 D 320 Dr Slađana Janković, B2B integracija saobraćajnih sistema 2013 700,00
 D 321 Dr Jelena Đorđević, Određivanje pesticida iz prirodnih voda 2013 700,00
 D 322 Dr Draško Gostiljac, Dijagnostika akutnog koronarnog sindroma kod dijabetičara 2013 750,00
 D 323 Dr Branka Ljevnaić-Mašić, Akvatična flora i vegetacija hidromelioracionih objekata na području Banata 2014 800,00
 D 324 Dr Valentina Basarić, Saobraćajni modeli u funkciji upravljanja saobraćajnom potražnjom 2013 700,00
 D 325 Dr Jovana Juloski, Tarner sindrom – kraniofacialnamorfologija / Turner Syndrome – Craniofacial Morphology 2013 700,00
 D 326 Dr Neda Stefanović, Primena kompjuterizovane tomografije konusnog zraka u analizi vazdušnih puteva / The Use of Cone Beam Computerized Tomography in Airway Analisys 2013 700,00
 D 327 Dr Katarina Tomić, Dvojna dijagnoza – intelektualna ometenost i mentalna bolest 2013 700,00
 D 328 Dr Maja Ristić, Publika mjuzikla 2014 750,00
 D 329 Dr Aleksandar Simić, Proizvodnja semena vlatastih trava: italijanski ljulj, crveni vijuk i bela rosulja 2014 700,00
 D 330 Dr Ana Juzbašić, Integrisana bezbednost kritičnih infrastruktura 2014 750,00
 D 331 Dr Stefan Panić, Unapređenje performansi bežičnog prenosa u feding okruženju / Performances improvement of wireless communication in fading enviroment 2014 700,00
 D 332 Dr Nataša Sekulović, Krize i njihov uticaj na turi­zam u Srbiji / Crises and their impact on tourism in Serbia 2014 700,00
 D 333 Dr Milena Vukmirović, Pešački prostor i kompetitivni identitet grada 2014 800,00
 D 334 Dr Milica Aćimović, Korijandar (Coriandrum sativum L.) / Coriander (Coriandrum sativum L.) 2014 700,00
 D 335 Dr Milica Maksić, Politike izgradnje velikih trgovina u Srbiji 2014 750,00
 D 336 Dr Srđan Kostić, Matematičko modelovanje pobuđenih i indukovanih potresa u rudarstvu 2014 700,00
 D 337 Dr Milica Matić, San kao stvarnost u romanima Dona DeLila 2014 750,00
 D 338 Dr Igor Balalić, Multivarijacioni modeli u agrotehnici suncokreta 2014 750,00
 D 339 Dr Zlata Lukić, Preplitanje istorijskog i fiktivnog u romanima Kazua Išigura / The Interwining of History and Fiction in Kazuo Ishiguro’s Novels 2015 750,00
 D 340 Dr Milica Aćimović, Anis (Pimpinella anisum L.) / Anise (Pimpinella anisum L.) 2015 700,00
 D 341 Dra. Jasmina Lazić, La problemática de la traducción de las referencias socio-culturales en el cine de autor 2015 700,00
 D 342 Dr Janko Samardžić, Bihevioralni efekti inverznih agonista benzodiazepinskih receptora / Behavioural effects of the inverse agonists of benzodiazepine receptors 2015 750,00
 D 343 Dr Nemanja Maček, Detekcija upada mašinskim učenjem / Machine Learning in Intrusion Detection 2015 750,00
 D 344 Dr Tatjana Tomović, Kvadraturne formule Gausovog tipa za trigonometrijske polinome 2015 750,00
 D 345 Dr Hana Z. Stefanović, Probabilistički modeli bežičnih kanala / Probabilistic Models for Wireless Channels 2015 700,00
 D 346 Dr Milica Kontić, Epigenetika karcinoma pluća 2015 700,00
 D 347 Dr Jelena LJ. Minić, Adolescenti i izvori zdravlja 2015 750,00
 D 348 Dr Dejan S. Milenković, Upravljanje dokumentacijom u poslovnim organizacijama 2015 750,00
 D 349 Dr Marija Najdić, Stil života srpskih turista (VALS) / The Lifestyle of Serbian Tourists (VALS) 2015 800,00
 D 350 Dr Časlav Sekulović, Menadžment internacionalnih lanaca hotela 2015 60,00
 D 351 Dr Dragan Latinčić, Mikrointervali u spektralnoj geometriji 2015 800,00
 D 352 Dr Dragan Hrnčić, Spavanje, ishrana i fizička aktivnost u regulaciji moždane hiperekscitabilnosti: translacioni aspekti / Sleep, nutrition and physical activity in regulation of brain hyperexcitability: translational viewpoint 2015 700,00
 D 353 Dr Milica Aćimović, Kim (Carum carvi L.) / Caraway (Carum carvi L.) 2016 700,00
 D 354 Dr Sanja Milutinović-Smiljanić, Vazopresinski V2 receptori / Vasopressin V2 receptors 2016 700,00
 D 355 Dr Vladimir M. Cvetković, Policija i prirodne katastrofe 2016 800,00
 D 356 Dr Žarko Dimitrijević, Four Pillars of Security of Supply in the Energy Market / Četiri stuba sigurnosti snabdevanja energetskog tržišta 2016 800,00
 D 357 Dr Željko D. Popović, Život u dijapauzi 2016 750,00
 D 358 Dr Snežana Štrbac, Teški metali u sedimentu reke Tise / Heavy metals in Tisa River sediments 2016 800,00
 D 359 Dr Marija Jović, Strategije izgradnje poverenja u onlajn trgovini / The strategies of building trust in the online shopping 2016 700,00
 D 360 Dr Ivana Kovačević, Psihološki činioci uspešne poslovne primene računara 2016 700,00
 D 361 Dr Tamara Vlastelica, Korporativna reputacija i društvena odgovornost 2016 700,00
 D 362 Dr Milan Stojković, Stochastic modelling of hydrologic time series 2017 700,00
 D 363 Dr Jelena Mihajlović, Heterotopije – prostori „drugosti“ u arhitekturi 2017 700,00
 D 364 Dr Milan Dotlić, Metode proračuna podzemnog toka 2017 600,00
 D 365 Dr Ivana Milošević, Analiza bežičnih digitalnih telekomunikacionih sistema u prisustvu smetnji 2017 700,00
 D 366 Dr Sonja N. Hornjak, Film u nastavi španskog jezika 2017 700,00
 D 367 Dr Lena S. Đorđević, Spredšit inženjerstvo u kontekstu detekcije i ispravke grešaka u dinamičkim diskretnim upravljačkim modelima 2017 700,00
 D 368 Dr Marija Stanojević, Magnezijum kao potencijalni antiepileptički agens u nesinaptičkoj epileptogenezi 2017 800,00
 D 369 Dr Zorica Milovanović Jeknić, Jedna klasa nestandardnih konturnih problema 2017 700,00
 D 370 Dr Ilija R. Batas-Bjelić, Prilog planiranju energetske tranzicije Republike Srbije 2018 600,00
 D 371 Dr Aleksandra Lekić, Analiza i upravljanje prekidačkih konvertora 2018 600,00
 D 372 Dr Katarina Držajić, Jung i književnost: arhetipski simboli u romanima Džona Faulsa 2018 600,00
 D 373 Dr Damjana Drobac, Cyanotoxin exposure and human health 2018 600,00
 D 374 Dr Mladen V. Terzić, Visokobrzinske asinhrone mašine male inercije u električnim vozilima 2018 600,00
 D 375 Dr Dušan Stojaković, Internet marketing i pozorišna publika u Srbiji 2018 600,00

Biblioteka  POSEBNA IZDANJA

šifra za poručivanje Autor i naziv dela godina izdanja cena u din.
 PI 1 Dr  Dragan Bataveljić, Načelo podele vlasti od antičkog polisa do modernih država 1999 650,00
 PI 2 Dr Stevo S. Cvjetićanin, Razvoj i proizvodno-tržišna struktura Srbije 1999 850,00
 PI 3 Prim. dr med. Karlo Curnović, Ultrazvuk u ortopediji 1999 850,00
 PI 4 Dr  Anja Jokić, Bioelementi u periodnom sistemu 1999 750,00
 PI 5 Dr Jozefina Beke-Trivunac, Prudenciona regulacija i nadzor nad bankama 1999 750,00
 PI 6 Dr  Zoran Keković, Država, bezbednost i životna sredina 1999 750,00
 PI 7 Dr Violeta  Stanimirović, Oboljenja donjeg genitalnog trakta izazvana humanim papiloma virusima 1999 750,00
 PI 8 Mr  Jelena Galić, Monetarna vlast u zemljama u tranziciji, 2000 850,00
 PI 9 Mr  Ivan Jovanović, Uloga Helicobacter pylori infekcije u funkcionalnoj dispepsiji – The role of Helicobacter Pylori Infection in Functional Dyspepsia 2000 750,00
 PI 10 Dr  Dragiša Milošev, Izbor sistema ratarenja u proizvodnji pšenice 2000 850,00
 PI 11 Dr  Rade Lapčević, Agroekološki uslovi proizvodnje semena kukuruza u južnom Banatu 2000 650,00
 PI 12 Dr  Živka Pržulj, Kultura i preduzetništvo 1999 850,00
 PI 13 Dr Dragan Jovašević i Tarik  Hašimbegović, Krivična dela falsifikovanja 2000 750,00
 PI 14 Mr  Vera Trbić, Opis alkoholičarske porodice 2000 750,00
 PI 15 Dr  Nada Živanović, Kako do TQM-a? 2000 750,00
 PI 16 Dr  Aleksandar Maliković, Vidna polja kore velikog mozga čoveka 2001 750,00
 PI 17 Mr Nataša Ceribašić  Ljubomirović, Stres i mladi 2001 650,00
 PI 18 Mr  Ljiljana Petrović Rackov, Dermatopolimiozitis sa vanmišićnim sindromom 2001 750,00
 PI 19 Mr  Saša Ljubenković, Zaštita tankog creva u radioterapiji 2000 850,00
 PI 20 Dr  Dragan I. Temeljkovski, Zavojne prese sa varijabilnim momentom inercije zamajca 2000 650,00
 PI 21 Dr  Sergije Dimitrijević, Komunistička partija Jugoslavije u legalnom periodu njenog postojanja 1919-1921. godine 2001 850,00
 PI 22 Dr Vojislav V. Mitić, Struktura i električna svojstva BaTiO3-keramike 2001 850,00
 PI 23 Mr  Dijana Milašinović Marić, Arhitekta Jan Dubovi 2001 850,00
 PI 24 Mr  Gordana Brun, Obrazovanje i vaspitanje za opstanak 2001 850,00
 PI 25 Mr  Branislav Marković, Self psihologija i radni savez 2002 750,00
 PI 26 Dr  Jovan B. Dušanić, Novac 2001 850,00
 PI 27 Dr Dragiša Milošev, Uticaj temperature na formiranje zrna pšenice 2001 750,00
 PI 28 Dr  Ljubica Mandić, Neblagovremena žalba u vanparničnom postupku 2001 850,00
 PI 29 Dr  Sergije Dimitrijević, Strukturne promene u poljoprivredi Srbije sredinom 20. Veka 2001 850,00
 PI 30 Dr  Milan R. Milanović, Slušni aparati i teška oštećenja sluha 2001 750,00
 PI 31 Mr  Mirjana Veselinović Jovanović, Hiperaktivno dete 2001 750,00
 PI 32 Dr  Desimir Ž. Vučić, Ciklična spektralna analiza signala 2000 750,00
 PI 33 Dr  Marija Toskić-Radojičić, Preparati za dekontaminaciju perkutanog trovanja S-iperitom i VX-om 2001 750,00
 PI 34 Dr Nevenka Pjevač, Valjevske planine – mogućnosti razvoja turizma 2002 850,00
 PI 35 Dr Branka Jokanović, Velimir Trifunović, dipl.ing., Dvostruki-Y baluni 2002 750,00
 PI 36 Mr  Aleksandra Izgarjan, Neprekinuta crna priča 2002 850,00
 PI 37 Dr  Stojan Berber, Crnjanski – prolegomena za patografiju 2002 750,00
 PI 38 Dr  Mirjana Sovilj, Dečji govor – kvantitativni pratioci govora / The Child Speech – Quantitative Monitors of Speech 2002 850,00
 PI 39 Mr  Branka Trbović, Namirnice, priprema hrane i ateroskleroza 2002 750,00
 PI 40 Mr  Miljan Velojić, Prirodni efekti antierozionih tehničkih objekata u slivu reke Nišave 2002 750,00
 PI 41 Mr  Dragoljub Vukosavljević, Monetarna politika i privredna stabilnost 2002 750,00
 PI 42 Dr  Radovan Petrović, Matematičko modeliranje i identifikacija parametara klipno-aksijalnih pumpi 2002 750,00
 PI 43 Dr Slobodan A. Macura, Donji okrajak nadlaktice, 2002 650,00
 PI 44 Dr  Slavica Ražić, Kako poboljšati određivanje tragova elemenata dodatkom etanola 2002 750,00
 PI 45 Dr  Dušan Obrenović, Radioprotektivna efikasnost kapsula amifostina ozračenih životinja 2002 750,00
 PI 46 Dr  Mila Todorović-Tirnanić, Trombocitopenija – poremećaj produkcije, raspodele ili pojačana destrukcija trombocita? 2002 850,00
 PI 47 Mr  Dragana Ostojić, Nega bukovih šuma na Čestobrodici 2002 750,00
 PI 48 Dr  Zoran Perišić, Dijabetesna kardiomiopatija 2002 650,00
 PI 49 Dr  Slavica Cvetković, Razvoj savremenih proizvodnih strategija u industriji 2002 850,00
 PI 50 Mr  Ljiljana Krstić, Hiropraksa u lečenju akutnog lumbalnog bola 2002 650,00
 PI 51 Dr  Bela Prokeš, Uticaj niskih doza halotana na jetru izloženih članova hirurškog tima, 2003 850,00
 PI 52 Dr  Vladimir Petrović, Multisenzorsko sjedinjavanje slika 2003 850,00
 PI 53 Dr  Zajim P. Smajić, Principi organizacije rada 2003 850,00
 PI 54 Mr Bojana Ostojić, Kognitivne disfunkcije alkoholičara 2003 650,00
 PI 55 Dr  Neđo Danilović, Snaga morala 2003 850,00
 PI 56 Mr Boris Kordić, Zdravlje i lekovitost u savremenoj psihoanalizi 2003 750,00
 PI 57 Dr Ksenija Golubović Braiek, Proparticipi – ključ turske sintakse 2003 750,00
 PI 58 Dr  Zoran N. Nikić, Hidrogeološka analiza formiranja i regionalizacija malih voda 2003 850,00
 PI 59 Dr  Milorad Dragojević, Razvoj našeg naoružanja – VTI kao sudbina 2003 850,00
 PI 60 Mr  Dragana Minić – Šinžar, Urbanistički parametri i standardi stanovanja u Beogradu 2003 750,00
 PI 61 Dr  Jadranka Dejanović, Funkcija leve komore kod dijabetičara 2003 750,00
 PI 62 Dr Dragan Mikić, Proinflamatorni citokini u sepsi i septičkom šoku 2003 750,00
 PI 63 Dr  Robert Jung, Ko će preživeti infarkt srca? 2003 750,00
 PI 64 Dr  Snežana P. Sanković – Babić, Adhezioni molekuli u hroničnoj inflamaciji sluznice srednjeg uva 2003 650,00
 PI 65 Dr  Miodrag Vrbić, Rana identifikacija infekcija centralnog nervnog sistema 2003 650,00
 PI 66 Dr  Nadežda Šubara, Zamor i procena veka šinskih konstrukcija 2003 850,00
 PI 67 Dr  Marija Knežević – Pogančev, Migrenski sindrom dece 2003 850,00
 PI 68 Dr  Milorad Letić, Merenje dilatacije cerviksa u toku porođaja 2003 750,00
 PI 69 Dr  Ana Oros, Prematurna retinopatija 2003 750,00
 PI 70 Mr  Branislav Baškot, SPECT i ishemijska bolest srca 2003 850,00
 PI 71 Dr  Saša Čakić, Lokalni i sistemski imunološki odgovor obolelih od paradontopatije 2003 750,00
 PI 72 Dr Zorica Cvetković, Precizno određivanje longituda i njegov značaj 2003 750,00
 PI 73 Dr  Marko Erak, Brahiterapija endometrijalnog karcinoma 2003 750,00
 PI 74 Mr  Dragana M. Vasiljević Tomić, Natkriveni gradski prostori 2003 650,00
 PI 75 Dr  Neda Subota, Dečji crtež – govorno-jezički razvoj i kognitivno funkcionisanje 2003 850,00
 PI 76 Dr  Vesna Đukić Dojčinović, Tranzicione kulturne politike – konfuzije i dileme 2003 850,00
 PI 77 Dr Sergije Dimitrijević, Komunistička partija Jugoslavije u legalnom periodu njenog postojanja 1919-1921. godine (dopunjeno izdanje) 2003 850,00
 PI 78 Mr  Duško Marić, Pozorišna produkcija 2003 750,00
 PI 79 Dr  Milan Kolarević, Brzi razvoj proizvoda 2003 750,00
 PI 80 Dr. Vladimir Petrović, Multisensor Signal-level Image Fusion 2004 850,00
 PI 81 Mr  Dragan Miljuš, Hipertenzija kod dece 2004 650,00
 PI 82 Dr  Aleksandar B. Raičević, Neuroortopedija i neurorehabilitacija 2004 750,00
 PI 83 Dr  Eudokia A. Samuilidou, Stimulacija motornog razvoja učenika sa mentalnom retardacijom 2004 650,00
 PI 84 Dr  Branislav M. Đurović, Operativna trauma u hirurgiji katarakte 2004 650,00
 PI 85 Dr  Mirjana Vasić, Genetička divergentnost pasulja / Genetic divergence in a bean collection 2004 750,00
 PI 86 Mr Veselin Vušurović, Perzistentna plućna hipertenzija novorođenčeta 2004 750,00
 PI 87 Dr  Tijana Momčilov Popin, Obostrana krivica: ishemijska bolest srca mladih žena 2004 750,00
 PI 88 Dr Ljiljana Petrović-Rackov, Citokini u reumatoidnom artritisu 2004 750,00
 PI 89 Dr  Dušan R. Stojadinović, Vodni potencijali kruševačke oblasti 2004 750,00
 PI 90 Dr  Hazbo Skoko, Modeli usvajanja ICT u australijskim i jugoslovenskim MSP 2004 850,00
 PI 91 Dr Đurđina V. Ružić, Specifičnost mineralne ishrane u kulturi in vitro 2004 650,00
 PI 92 Dr  Stojan Obradović, Savremena epistemologija fizike 2004 850,00
 PI 93 Dr Rade Miletić, Populacija i sortiment oraha na području Timočke krajine 2004 750,00
 PI 94 Dr  Slađana Bulatović Stajković, Eritropoetin u terapiji anemije prematuriteta 2004 650,00
 PI 95 Mr  Ranka M. Gajić, Parcelacija i fizička struktura grada – primeri rekonstrukcije 2004 850,00
 PI 96 Mr  Maja Vučković, Imidžing dijagnostika fokalnih lezija u jetri 2004 750,00
 PI 97 Dr  Suzana Stanković, Kada započeti sa farmakološkom antihipertenzivnom terapijom? 2004 750,00
 PI 98 Dr  Žarko Mićović, Prilog savremenom liječenju nespuštenog testisa 2005 850,00
 PI 99 Mr  Veselin Vušurović, Intrakranijalno krvarenje kod terminskog novorođenčeta 2004 750,00
 PI 100 Dr  Biljana B. Đorđević, Morfološka i morfometrijska dijagnoza karcinoma endometrijuma 2004 750,00
 PI 101 Mr  Aleksandra Sanader, Ritmička gimnastika – modelne karakteristike gimnastičarki 2005 750,00
 PI 102 Mr  Aleksandar Đ. Keković, Osobenosti Paštrovske kuće 2005 750,00
 PI 103 Dr Snežana Ivanović, Campylobacter spp. između životinja i ljudi 2005 650,00
 PI 104 Dr  Vera B. Stojšin, Paraziti korena šećerne repe u uslovima različite mineralne ishrane 2005 650,00
 PI 105 Dr  Snežana Komatina Petrović, Uloga geofizike u proceni prirodne zaštićenosti podzemnih voda od zagađivanja 2005 750,00
 PI 106 Mr  Katerina T. Nikolić, Značaj Cydia pomonella L. u voćarskoj proizvodnji Jablaničkog okruga 2005 650,00
 PI 107 Mr  Vera Vukić, Paraneoplastički sindromi kao rani znaci karcinoma pluća 2005 850,00
 PI 108 Mr  Sanja Golijanin Elez, Duhovni palimpsest pesništva Desanke Maksimović 2005 850,00
 PI 109 Dr  Vladimir M. Ćuk, Omentopeksija crevne anastomoze 2005 850,00
 PI 110 Dr  Biljana Ramić, Reorganizacija ustanova kulture 2005 850,00
 PI 111 Dr  Vesna Kilibarda, Akutno trovanje diazepamom 2005 750,00
 PI 112 Dr  Novak Milović, Lokalno ograničeni karcinom prostate 2005 750,00
 PI 113 Dr  Natalija Fratrić, Imuno kompleksi kod goveda 2005 750,00
 PI 114 Dr  Milan D. Brajović, Šlog napada bez opomene 2005 750,00
 PI 115 Mr  Duško Tomić, Položaj SPC u konfliktu na Kosovu i Metohiji 2005 650,00
 PI 116 Mr  Tomislav Pejčić, Prostata specifični antigen u urinu 2005 750,00
 PI 117 Mr  Slađana Nikić Anđelić, Benzodiazepini i njihov antagonist 2005 850,00
 PI 118 Mr  Biserka Tirmenštajn Janković, MIA sindrom i hemodijaliza 2005 750,00
 PI 119 Mr  Biljana Pejović, Krvni pritisak kod novorođenčeta 2005 750,00
 PI 120 Dr  Stanimir Stojiljković, Efekti trčanja u različitim zonama intenziteta 2005 850,00
 PI 121 Dr  Snežana Mladenović, Dinamičko raspoređivanje u železničkom saobraćaju 2005 850,00
 PI 122 Dr  Marina Mijalković, Analiza prostornih linijskih nosača po Teoriji drugog reda 2005 750,00
 PI 123 Dr  Hazbo Skoko, Theory of Parallel Import and its Protection 2005 750,00
 PI 124 Dr  Branka Krivokapić Skoko, Ethnicity and Entrepreneurship: Empirical Research on Ethnic Groups in New Zealand Agriculture 2005 750,00
 PI 125 Dr  Snježana Popović Pejičić, Autonomna neuropatija kardiovaskularnog sistema i šećerna bolest 2005 750,00
 PI 126 Dr  Mirko Borisov, Razvoj GIS 2006 650,00
 PI 127 Dr  Svetlana Stevović, Ekološki menadžment u hidroenergetici 2006 650,00
 PI 128 Mr  Ratka Čolić, Participativno planiranje 2006 650,00
 PI 129 Dr  Nebojša Veljković, Indikatori održivog razvoja i upravljanje vodnim resursima 2006 750,00
 PI 130 130. Mr  Rajkica Bambulović Petrović, Helicobacter pylori i inflamacija sluznice želuca, 2007 650,00
 PI 131 Dr  Dragutin Arsić, Ribe – put kadmijuma i bakra 2006 650,00
 PI 132 Dr  Dragutin Arsić, Karcinom dojke – bauk za žene 2006 650,00
 PI 133 Dr  Zdenka Novović, Veza između depresije i anksioznih stanja – jedan, dva ili tri poremećaja 2006 850,00
 PI 134 Dr. Hazbo  Skoko, Information or Quantum economics: Essays 2006 650,00
 PI 135 Mr  Jelisaveta Šafranj, Analiza diskursa udžbenika engleskog jezika 2006 750,00
 PI 136 Dr  Ljiljana Vasilevska, Ruralni razvoj u regionalnim okvirima 2006 750,00
 PI 137 Dr  Aleksandra Korda Petrović, Od robota do insekata 2006 750,00
 PI 138 Dr  Nenad Avramović, Strana direktna ulaganja i tranzicija 2006 750,00
 PI 139 Dr  Cariša H. Bešić, Benčmarking – put ka poslovnoj izvrsnosti 2006 750,00
 PI 140 Dr  Anđelija Ivkov, Demografska slika Vojvodine 2006 750,00
 PI 141 Dr Branislav Baškot, SPECT miokarda: determinisanje culprit lezije 2006 750,00
 PI 142 Dr  Đorđe Okanović, Kuvana šunka 2006 650,00
 PI 143 Dr  Radoica Jokić, Hirurgija slezine u dečijem uzrastu 2007 650,00
 PI 144 Dr  Zorica Tomić, Karbonatni minerali u Pb i Zn ležištima kopaoničke oblasti 2007 750,00
 PI 145 Dr  Milan A. Dimkić, Samopročišćavajući efekti filtracije podzemne vode 2007 850,00
 PI 146 Mr  Zoran V. Živković, Složene PKI arhitekture 2007 750,00
 PI 147 Dr  Marina Babić Mladenović, Režim nanosa Dunava / Sediment Regime of the Danube River 2007 750,00
 PI 148 Mr  Vesna Bulajić, Književna nacionalnost u UDK 2007 750,00
 PI 149 Dr Vasilije Pešić, Dopler sonografija u dijagnostici tumora jetre 2007 750,00
 PI 150 Dr  Nenad Prodanović, Markeri koštanog metabolizma u reumatoidnom artritisu 2007 650,00
 PI 151 Dr  Slaviša Đuričić, Wilmsov tumor – nastanak, dijagnostika, lečenje i prognoza 2007 850,00
 PI 152 Mr  Ljubiša Vuković, Marketing u kvalitetu – proces razvijanja i upravljanja proizvodom 2007 850,00
 PI 153 Dr  Zoja Bojić, Stanislav Rapotec, a Barbarogenius in Australian art 2007 850,00
 PI 154 Dr  Zorica Grujić, Antibiotska profilaksa kod elektivnih carskih rezova 2007 750,00
 PI 155 Mr  Ilija Grujić, Tiho odumiranje stanovništva Vojvodine 2007 650,00
 PI 156 Dr  Dragan Perišić, Karcinom grlića materice: uzrok i prognoza 2007 850,00
 PI 157 Dr  Vesna Cakeljić, Identité de la femme noire dans la nouvelle africaine 2007 850,00
 PI 158 Dr  Zoja Bojić, Imaginary homelands, the art of Danila Vassilieff 2007 850,00
 PI 159 Mr  Milena Ivanović, Prelaznost u ukrajinskom i srpskom jeziku: funkcionalni aspect 2007 750,00
 PI 160 Mr  Predrag Janićijević, ICT u modelovanju dinamičkih Dial-a-Ride sistema 2007 750,00
 PI 161 Mr  Branislav Vulević, Radiofrekvencijsko zračenje u okolini GSM baznih stanica 2007 650,00
 PI 162 Dr  Milena Đurić Nedeljković, Lennox-Gastautov sindrom 2007 750,00
 PI 163 Mr Olivera Doklestić, Fuzzy model zaštite Bokokotorskog zaliva 2007 750,00
 PI 164 Dr  Ana T. Selamovska, Diferencijacija na mešoviti pupki na jagodata vo skopskiot region / Diferencijacija i razvoj mešovitih popoljaka jagode u Skopskom regionu 2007 750,00
 PI 165 Dr  Snežana Arsenijević, Karcinom larinksa i faktori rizika za njegovo nastajanje / Larynx carcinoma and the occurrence factors 2007 750,00
 PI 166 Dr Zoran Lazić, dr Zoran Mirković, Faktori rasta u koštanoj regeneraciji 2007 750,00
 PI 167 Dr  Mirjana Kuljak, Korporacije i njihovi ciljevi 2007 750,00
 PI 168 Mr  Žilijeta Krivokapić, Alkohol i seksualno ponašanje 2007 750,00
 PI 169 Mr  Mirko Peković, Paraćinska kulturna grupa 2007 750,00
 PI 170 Dr  Ksenija Aykut, Turske postpozicije – „reči bez značenja“ 2007 850,00
 PI 171 Dr  Milijana Relić, Lajmska bolest, kliničko-epidemiološka istraživanja 2007 750,00
 PI 172 Dr  Dušan Lalošević, dr Vesna Lalošević, Toksokarijaza – Larva migrans kod čoveka i životinja 2008 750,00
 PI 173 Mr  Sonja Milašinović, Prilog savremenom liječenju razvojnog poremećaja kuka 2008 850,00
 PI 174 Dr  Miroslava Stanković, Vino – hrana i lek 2008 650,00
 PI 175 Dr  Predrag V. Vukosavljević, Bistrenje i koncentrisanje voćnih sokova primenom membranskih separacionih procesa 2008 850,00
 PI 176 Dr  Zoran Mavija, Ishod terapije ascitesa 2009 650,00
 PI 177 Dr  Rosa Šapić, Uloga porodice i psihoticizma u politoksikomaniji 2008 650,00
 PI 178 Mr  Svetlana Lakićević, Biodizel iz ulja semena duvana 2008 650,00
 PI 179 Mr  Jelena Božilović Ristoska, Implementacija benčmarkinga u građevinarstvu 2008 750,00
 PI 180 Dr  Vesela Radović, Zaštita verskih objekata od požara 2008 650,00
 PI 181 Dr  Vladimir B. Anđelković, Modeliranje u geotehnici 2008 750,00
 PI 182 Dr  Živorad Vasić, Upravljanje promenama na projektima u elektroprivredi 2008 750,00
 PI 183 Dr. Nebojša  Nikolić, Monte Carlo Modeling of Military Queueing Systems – Challenge of the Initial Transience 2008 750,00
 PI 184 Mr  Amelija Đorđević, Kvalitativna i kvantitativna ocena kvaliteta vazduha Niša 2008 750,00
 PI 185 Dr  Dragica Stanković, Biljke i saobraćaj 2008 750,00
 PI 186 Dr  Snežana Brković-Popović, Stalno magnetno polje u mobilnoj stomatološkoj protetici 2009 650,00
 PI 187 Mr  Gordana Juhas, Hipotekarno tržište 2008 750,00
 PI 188 r Mirjana  Antunović, Faktori koji utiču na stabilnost rastvora za infuziju 2008 650,00
 PI 189 Mr  Radovan Milošević, Transuretralna intravezikalna ehotomografija / Transurethral intravesical echotomography 2008 750,00
 PI 190 Dr  Slobodan Živković, Mislilac i svet: episkop Nikolaj Velimirović 2008 750,00
 PI 191 Mr  Ksenija N. Stevanović, Renesansa železničkih terminal 2008 750,00
 PI 192 Dr  Slađana Jevremović, Kultura tkiva perunika Iris sp. 2008 650,00
 PI 193 Mr Aleksandra Bradić Martinović, Cene akcija – utvrđivanje i predviđanje 2008 750,00
 PI 194 Mr  Hajradin Radončić, Vojska Srbije u mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija 2008 750,00
 PI 195 Mr  Jelena Šantrić, Krivično pravo i zdravlje 2008 750,00
 PI 196 Dr  Zoran V. Janjušević, Kontaktna površina metal-kalup 2008 650,00
 PI 197 Dr  Vladimir J. Nikolić, Proračun modela AB šipa tipa “Nikolić” metodom numeričke analize 2008 750,00
 PI 198 Dr  Suzana D. Koprivica, Nosivost plitkih ankera 2008 650,00
 PI 199 Dr  Radmila Garić-Grulović, Analogija fenomena prenosa u dvofaznim sistemima 2009 850,00
 PI 200 Dr  Gordana Radić, Bolonjski proces – Studije računarstva 2008 750,00
 PI 201 Dr Jasmina Kanazir, Procena rizika i upravljanje hazardnim materijama 2008 650,00
 PI 202 Dr  Slađana Anđelić, Vanbolnička kardiopulmonalna reanimacija odraslih 2008 750,00
 PI 203 Mr  Olga Čolović, Stres i kvalitet života 2008 650,00
 PI 204 Mr  Tatjana Čutović i Marija Bubalo, Dimenzije sele turcike i kondilarnog nastavka kod mandibularnog prognatizma 2008 650,00
 PI 205 Mr  Sanja Ilić, Simpatički nervni sistem i hipertenzija 2008 650,00
 PI 206 Dr  Ilijas Činara, Merenje protoka u funkciji spasenja ekstremiteta / Intraoperative flowmetry in critical limb ischemia 2008 650,00
 PI 207 Dr  Ivan Baljošević, Holesteatom srednjeg uva kod dece 2008 650,00
 PI 208 Dr  Iskra Aćimovska-Maletić, Javne ustanove 2009 750,00
 PI 209 Dr  Dušica Z. Karić, Rizici elektronskog bankarstva i zaštita 2009 750,00
 PI 210 Dr  Melina Grizo, Diplomatija makedonskog pitanja 1919-1934. 2009 750,00
 PI 211 Mr  Svetlana N. Mitrović, E-zapošljavanje 2008 650,00
 PI 212 Dr Lukrecija Đeri, Ponašanje potrošača na turističkom tržištu 2009 650,00
 PI 213 Mr  Jasmina R. Milovanović, Antiepileptici i populaciona farmakokinetika 2009 650,00
 PI 214 Dr  Miloš Mirković, Penetrantne povrede oka kod dece 2009 750,00
 PI 215 Dr  Zoran Todorović, Institucije ekološke bezbednosti 2009 850,00
 PI 216 Dr  Slavica Vesković, Bakteriocini BMK – Mogućnosti primene u proizvodnji fermentisanih kobasica 2009 650,00
 PI 217 Dr  Samed Karović, Savremene tehnologije i struktura artiljerijskih jedinica u Vojsci Srbije 2009 650,00
 PI 218 Mr  Tatjana Stratimirović, Neprekinuti prostor – Moderna kuća 2009 650,00
 PI 219 Dr  Sanja Sinđić-Antunović, Perinatalni tretman urođenih anomalija urinarnog trakta 2009 750,00
 PI 220 Mr  Slavica Janković, Čitaoci u dečjoj biblioteci 2009 650,00
 PI 221 Mr  Ivica Mladenović, Moralnost u alkoholičarskoj porodici 2009 650,00
 PI 222 Dr  Slađan Timotijević, Dijagnostikovanje povreda unutrašnjeg prostora kolena 2009 750,00
 PI 223 Dr  Jasmina Jović Stošić, Trovanja korozivnim materijama 2009 650,00
 PI 224 Dr  Suzana Matejić, Forenzičko istraživanje žrtava rata na teritoriji Kosova i Metohije 2008 750,00
 PI 225 Mr  Dragana Ćorović, Vrtni grad u Beogradu 2009 750,00
 PI 226 Dr  Jelisaveta Šafranj, Retorička organizacija poslovne vesti 2009 750,00
 PI 227 Dr  Snežana Filipović, Grupna terapija adolescenata iz porodica alkoholičara 2010 650,00
 PI 228 Mr  Slavka Nikolić, Individualne vežbe razvoja funkcije slušanja i govora 2009 750,00
 PI 229 Mr  Gordana Đigić, Romska deca i testovi inteligencije 2009 750,00
 PI 230 Dr  Vera Petrović, Dielektrična keramika megnezijum-titanata 2009 650,00
 PI 231 Dr  Aleksandar Keković, Stambena arhitektura moderne Niša / Moderne style housing architecture in Niš 2009 750,00
 PI 232 Dr  Nebojša Zakić, Inovacije i menadžment poslovnih procesa 2009 750,00
 PI 233 Dr Ljiljana Krstić, Spinalna manipulacija i lumbalna hernija diskusa 2010 750,00
 PI 234 Dr  Čedomir S. Ivanović, Bezbednosni menadžment savremene škole 2010 750,00
 PI 235 Dr  Sofija M. Đorđević, Farmakognozijsko proučavanje dva taksona roda Carlina L. 2010 650,00
 PI 236 Dr Nada Hladni, Geni i prinos suncokreta / Genes and Sunflower Yield 2010 750,00
 PI 237 Dr  Mirjana Kovač, Trombofilija i komplikacije u trudnoći 2010 650,00
 PI 238 Mr Nataša Ćuković Ignjatović, Fasada – adaptacije i transformacije 2010 750,00
 PI 239 Dr  Smiljka Radić, Komunikacija i očekivanja pacijenata i lekara u opštoj medicini 2010 650,00
 PI 240 Mr Živorad Milenović, Rad i prevaspitanje osuđenih lica 2010 750,00
 PI 241 Dr  Dragana Batić, Deca i razvod – perspektiva adolescenta 2010 750,00
 PI 242 Mr Jasmina Stojiljković, Mikroflora sira / Mikroflora na sirenjeto 2010 850,00
 PI 243 Dr  Saša Raičević, Oksidacioni stres u porođaju 2010 650,00
 PI 244 Mr  Danijela Raičević, Laboratorija i kvalitet vina 2010 650,00
 PI 245 Dr  Zoran Simić, Štarkovo širenje spektralnih linija u hemijski neobičnim zvezdama 2010 750,00
 PI 246 Dr  Dragana R. Momčilović-Kostadinović, Distonije detinjstva i adolescentnog doba 2010 650,00
 PI 247 Dr Elvir Zvrko, Angiogeneza i adherencija ćelija kod karcinoma larinksa 2010 650,00
 PI 248 Dr  Vojislav Majkić, Rezilijentnost porodice sa adolescentom – snage i potencijali 2010 750,00
 PI 249 Dr  Sandra Živanović, Artrosonografija i biomarkeri – savremena dijagnostika osteoartroze kolena 2010 650,00
 PI 250 Dr  Aleksandra Ljuština, Ekološki delikti i policija 2010 650,00
 PI 251 Dr  Gordana Mrdak, Akcionarstvo u Srbiji 2010 750,00
 PI 252 Mr  Stevan M. Mušicki, Uticaj radne sredine na uspešnost proizvodnog procesa 2010 650,00
 PI 253 Dr  Srđan Tasić, Bakterije u izvorima Vlasine 2010 650,00
 PI 254 Mr Biljana Maksimović, Prekanceroze i minimalni karcinomi dojke 2010 750,00
 PI 255 Mr  Esad Kučević, Okluzija i malokluzija jednojajčanih blizanaca 2010 750,00
 PI 256 Mr  Željko Ninčić, Srbija i korupcija 2011 750,00
 PI 257 Dr  Predrag K. Nikić, Emocionalna inteligencija u menadžmentu i organizacionom ponašanju 2011 750,00
 PI 258 Dr  Milana Budimir, Potenciometrijsko određivanje cijanida / Potentiometric Determination of Cyanid 2011 750,00
 PI 259 Mr  Milan Vujović, Arhitektonska kompozicija aerodromskog putničkog terminala – forma “pretpostavlja” funkciju 2011 650,00
 PI 260 Mr  Ana Đurković, U traganju za izgubljenom istinom 2011 750,00
 PI 261 Dr  Dragana Drobnjak, Francuski i srpski u kontaktu i kontrastu 2011 750,00
 PI 262 Dr  Vesna Javor, Elektromagnetno polje atmosferskog pražnjenja / Lightning Electromagnetic Field 2011 850,00
 PI 263 Dr  Hadži Miloš V. Vidaković, Psihološko asketski aspekti sporta / Psychological and Ascetic Aspects of Sport 2011 650,00
 PI 264 Mr  Danica Vasiljević Prodanović, Prestupnici pod lupom 2011 850,00
 PI 265 Dr  Branka Savović, Analiza diskursa – metodološki osvrt na primenu u pedagogiji 2011 650,00
 PI 266 Dr  Tatjana Pavlica, Biomorfološke karakteristike stanovništva Bačke i Banata 2011 650,00
 PI 267 Mr Danijela Milčić, Kvalitet života obolelih od psorijaze u Srbiji 2011 650,00
 PI 268 Mr  Borko Popović, Sistemi menadžmenta 2011 650,00
 PI 269 Mr  Dejan Janjić, Intestinalna okluzija izazvana kolorektalnim karcinomom 2011 750,00
 PI 270 Dr  Zdenka Gojković, Značaj markera neoangiogeneze u progonozi i liječenju karcinoma dojke 2011 650,00
 PI 271 Dr  Gordana Nikić, Ljubav i partnerski odnosi 2011 750,00
 PI 272 Mr  Nada N. Debeljački, Supsidijarnost kao način javnog upravljanja u uslovima decentralizacije 2011 750,00
 PI 273 Dr  Mirjana Ocokoljić, Uticaj starosti na reproduktivnu funkcionalnost magnoliofita 2011 750,00
 PI 274 Mr Ljubica D. Kovačević, Rehabilitacija zavisnika u Školama života 2011 750,00
 PI 275 Dr Gordana Juhas, Sekjuritizacija, najveća finansijska inovacija 20. veka 2011 650,00
 PI 276 Mr  Jovan Šurbatović, Kategorizacija sportova 2011 650,00
 PI 277 Dr  Anđelka V. Bulatović, Crnogorka u XX vijeku 2011 750,00
 PI 278 Dr  Aco Janićijević, Nove aparature za rast kristala iz rastopa 2011 750,00
 PI 279 Dr  Nenad Nedeljković, Prednost Herbst aparata u terapiji malokluzija II klase kod postadolescenata 2011 650,00
 PI 280 Dr  Dragana Vujović, Numeričko modeliranje oblaka i hemijskih procesa u njima 2011 750,00
 PI 281 Dr  Branislav Gvozdenović, Kvalitet obolelih od sarkoidoze 2011 750,00
 PI 282 Dr  Ivica Medenica, Postoperativna stabilnost  ramenog zgloba 2011 750,00
 PI 283 Dr Željko J. Ležaja, Zaštita kulturnih dobara u oružanom sukobu 2011 750,00
 PI 284 Dr  Milka Mavija, Dijabetička retinopatija i faktori rizika 2011 750,00
 PI 285 Dr  Snežana Stanković, Komfor odeće 2012 750,00
 PI 286 Dr  Srđan Sedlar, Hirurški tretman mioma uterusa 2011 750,00
 PI 287 Dr  Vladimir Tomović, Hlađenje svinjskog mesa 2012 850,00
 PI 288 Dr Vera Milošević, Flora i vegetacija okopavina Mačve 2012 650,00
 PI 289 Mr  Miloš Radulović, Položaj Narodne banke Srbije u evropskim integracijama Republike Srbije 2011 650,00
 PI 290 Dr  Slavka L. Drašković, Ključ uspeha – put ka ličnom napredovanju i bogatstvu 2011 750,00
 PI 291 Dr Biljana Inić Kostić, Metabolički sindrom i hepatobilijarni sistem 2011 650,00
 PI 292 Dr  Svetislav G. Popović, Danilovgrad arhitektonika simbolika prostora – Danilovgrad Architectonics Symbolism Space 2011 1000,00
 PI 293 Dr  Ljiljana Manić, Neprofitne organizacije i javnost 2011 650,00
 PI 294 Dr  Zlata Vuksanović Macura, Vizija socijalnog stanovanja u Beogradu (1919-1941) 2011 750,00
 PI 295 Dr Dragana Šoronja Simović, Nutritivna vrednost lisnatog peciva 2012 650,00
 PI 296 Dr  Zlatica Petković, Psorijazni artritis i endokrinopatije 2012 750,00
 PI 297 Dr  Željko S. Dželetović, Miskantus (Miscanthus x giganteus Greef et Deu.) – proizvodne odlike i produktivnost biomase 2012 750,00
 PI 298 Dr  Slađana Barjaktarović Rakočević, Investiciono bankarstvo i tržište hartija od vrednosti 2012 750,00
 PI 299 Dr  Borislav Pelević, Menadžment sportskih događaja 2012 750,00
 PI 300 Dr  Saša T. Živanović, Razvoj edukacione mašine sa paralelnom kinematikom 2012 750,00
 PI 301 Dr  Biljana Zvezdin, Alergijska astma i rinitis – udružene bolesti disajnih puteva 2012 750,00
 PI 302 Dr  Saša Dimić, Pad i povratak alkoholičara 2012 750,00
 PI 303 Dr  Danijela Dobrosavljević Vukojević, Pigmentni tumori kože: neinvazivna dijagnostika i preoperativna procena debljine melanoma 2012 750,00
 PI 304 Mr Ana Radojković, Deca sa socio-emocionalnim smetnjama u učenju 2012 750,00
 PI 305 Dr Violeta Zeković, Uloga stranih  investicija u privrednom razvoju 2012 750,00
 PI 306 Dr  Gordana Stanković-Babić, Suvo oko 2012 750,00
 PI 307 Dr  Ivana Marinović Matović, Nagrađivanje menadžera u bankarskom sektoru Srbije 2012 750,00
 PI 308 Mr  Dragana Gak, Lorejn Hansberi i (afro)američka porodica 2012 750,00
 PI 309 Dr  Vesko Drašković, Hipokinezija – bolest savrenog čoveka 2012 750,00
 PI 310 Dr  Aleksandar Jokić, Primena postupka odzivne površine u modelovanju mikrofiltracije 2012 750,00
 PI 311 Mr  Mirjana Nešić, Islam i moderna država 2012 850,00
 PI 312 Dr  Marina Jovićević Simin, Intelektualna svojina i srednja preduzeća 2012 800,00
 PI 313 Dr  Tamara Čavić, Trauma i psihoterapija 2012 700,00
 PI 314 Dr  Svetlana Nikoličić, Logistika lanaca snabdevanja i informacione tehnologije 2012 800,00
 PI 315 Dr  Ljiljana Đurović, Ekološko vaspitanje i razvoj ekološke svesti u osnovnoj školi 2012 750,00
 PI 316 Dr  Ruženka Šimonji Černak, Dvojezičnost i obrazovanje 2012 900,00
 PI 317 Dr  Zorana Stamenković, Primena Frenklovih regulatora funkcije kod distalnog zagrižaja 2012 700,00
 PI 318 Dr  Ljiljana Fijat, Mere protiv pranja novca u bankama 2012 750,00
 PI 319 Mr  Nadan Mikić, Prednosti metode po Ilizarovu u sanaciji preloma skočnog zgloba kod sportista 2012 700,00
 PI 320  Mr Miroslava Petrović Balubdžić, Reka i gradski prostori u Srbiji (srpsko-engleski) 2013 800,00
 PI 321 Dr  Vesna S. Crnjanski, Ljudski resursi i društvena odgovornost u zdravstvenim ustanovama Srbije 2012 700,00
 PI 322 Dr Dragana Perić, IP radio mreže iznad 70 GHz 2013 750,00
 PI 323 Dr  Violeta Zubanov, Uloga menadžment timova u poslovnoj organizaciji 2012 850,00
 PI 324 Dr  Marijana Milunović, Berze u uslovima finansijske krize 2012 800,00
 PI 325 Dr Ivana Todevska, Korupcija sega i ovde (makedonsko-engleski) 2013 800,00
 PI 326 Dr  Sanja P. Marinković, Menadžment inovacija u uslugama 2012 900,00
 PI 327 Dr Vladimir Vujin, Elektronsko obrazovanje u računarskom oblaku 2013 750,00
 PI 328 Dr Radmila N. Pivić, Odvodnjavanje pseudogleja cevnom drenažom 2013 700,00
 PI 329 Dr Milica Kostić Stanković, Marketinško komuniciranje u upravljanju odnosima sa kupcima (srpsko-engleski) 2013 800,00
 PI 330 Mr Darko Marković, Komandna odgovornost 2013 750,00
 PI 331 Mr Slađana Marković, Vodič kroz digitalni lanac u arhitekturi (srpsko-engleski) 2013 750,00
 PI 332 Mr Savo Milašinović, Implikacije korupcije na bezbjednost Crne Gore 2013 700,00
 PI 333 Dr Nebojša Ivanović, Intraoperativna ehosonografija u hirurgiji tumora dojke (srpsko-engleski) 2013 800,00
 PI 334 Mr Safuadan Plojović, Tretman bolesti zavisnosti u okviru izvršenja kazne zatvora 2013 700,00
 PI 335 Dr Snežana Tanasković, Šljivina lisna buva 2013 750,00
 PI 336 Dr Snežana Milošević, Primena savremenih biotehnologija u proizvodnji biljaka roda Impatiens 2013 700,00
 PI 337 Dr Ivan Čekerevac, Sistemska inflamacija u hroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća 2013 700,00
 PI 338 Dr Nataša Petrović, Upravljanje ekološkom podobnošću proizvoda 2013 750,00
 PI 339 Dr Branislava Batos, Diverzitet hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) 2013 750,00
 PI 340 Mr Ivana Petrović, Evolucija regulative solventnosti u osiguranju 2013 750,00
 PI 341 Mr Darko Marković, Zajednički zločinački poduhvat / Joint Criminal Enterprise 2013 750,00
 PI 342 Dr Hatidža Beriša, Posledice političkog nasilja na Kosovu i Metohiji 2013 800,00
 PI 343 Dr Dejana Đorđević, Prostorno tečenje na rečnim ušćima (uticajni činioci) / Controls of three-dimensional flow at river confluences 2013 800,00
 PI 344 Dr Dragan Kostić, Stabilni dvopojasni lančanični sistemi 2013 750,00
 PI 345 Dr Nebojša Mitrović, Biopsija stražarećeglimfnog nodusa kod karcinoma želuca 2013 750,00
 PI 346 Dr Biljana Vučković, Radon u banjama Srbije / Radon in Serbian spas 2014 850,00
 PI 347 Dr Snežana Videnović, Koučing 2014 700,00
 PI 348 Dr Aleksandar Perić, Efekti primene klaritomicina u lečenju nosne polipoze 2014 750,00
 PI 349 Dr Zorana Stamenković, Upotreba Frenklovog regulatora funkcije u tretmanu skeletne klase III 2014 800,00
 PI 350 Dr Slobodanka Ilić-Tasić, Epilepsija iza manas­tirskih vrata (u srpskim srednjovekovnim bolnicama) 2014 850,00
 PI 351 Dr Nebojša Jovanović, Klinički aspekti puerperijuma 2014 800,00
 PI 352 Dr Jelena Krstić, Neinvazivna stimulacija mozga u terapiji depresije 2014 800,00
 PI 353 Mr Gordana Radović, Finansiranje poljoprivrede u Republici Srbiji 2014 750,00
 PI 354 Dr Petrija Jovičić, Feminizam u narativu slikarki 2014 800,00
 PI 355 Dr Vesna Jaćević, Spermaglutinini i veštačka oplodnja 2014 800,00
 PI 356 Mr Denis Perinčić, Ostvarivanje prava potrošača 2014 750,00
 PI 357 Dr Biljana Stojković, Bezbednost kao preduslov razvoja 2014 850,00
 PI 358 Dr. Sonja Vidojević, From an electron beam to the type III solar radio bursts 2014 850,00
 PI 359 Dr Milka Vidović, Kadmijum i cink u životnoj sredini 2014 800,00
 PI 360 Dr Jasna Veljković, Psihodrama i promena 2014 800,00
 PI 361 Dr Marina Spinu, Changes Included by Interactions with Non-Conventional Adjuvants and Antigens in the Immune System of Birds 2014 800,00
 PI 362 Dr Ljiljana Jelenković, Terpeni i metabolizam (Satureja kitaibelli Wierzb. et Heuff.) 2014 700,00
 PI 363 Dr Hatidža Beriša, Koncept velike Albanije kao pretnja nacionalnoj bezbednosti Republike Srbije 2014 800,00
 PI 364 Dr Saša Vasilijić, Tolerogene dendritske ćelije 2014 700,00
 PI 365 Dr Siniša Cvijić, Moderna stambena arhitektura – Banjaluka 1929–1941 2014 800,00
 PI 366 Dr Živorad Rašević, Zabrana diskriminacije u privatnom pravu 2014 800,00
 PI 367 Dr Tatjana Živković, Inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine 2014 800,00
 PI 368 Dr Vojkan Zorić, Forenzička istraživanja obojenih slojeva 2014 700,00
 PI 369 Dr Tatjana Čutović, Mandibularni prognatizam 2014 800,00
 PI 370 Dr Dušica Delić, Rizobijalne bakterije u poljoprivrednoj proizvodnji leguminoza 700,00
 PI 371 Dr Milanko Milojević, Timpanoskleroza – faktori uspeha hirurškog lečenja / Tympanosclerosis –success factors of surgical treatment 2014 750,00
 PI 372 Dr Danijela Zdravković, Socijalni kontrasti u pograničju (opština Trgovište) 2014 800,00
 PI 373 Dr Ivan Marjanović, Hirurško lečenje aneurizme trbušne aorte / Surgical Treatment of Abdominal Aortic Aneurysm 2015 800,00
 PI 374 Dr Ivan Nastasijević, VTEC O157 u lancu goveđeg mesa 2015 850,00
 PI 375 Dr Milovan Trbojević, Krizni menadžment u Sremskom upravnom okrugu 2015 700,00
 PI 376 Dr Srđan Milosavljević, Transformacija morfološko-motoričkog statusa rekreativaca / Transformation of morphological-motor status of recreational athletes 2015 800,00
 PI 377 Dr Aleksandra Zečević, Baze podataka u poslovanju 2015 750,00
 PI 378  Dr Aleksandra Brakus, Pozicioniranje kao marketinška strategija u pozorištima Srbije / Positioning as a marketing strategy in the theaters in Serbia 2015 800,00
 PI 379 Dr Mara S. Šiljak, Od ručnog rada do tehničko-informatičkog obrazovanja kroz istoriju i pedagošku praksu 2015 750,00
 PI 380 Mr Midhat Kapidžić, Probacija ili zatvor 2015 800,00
 PI 381 Dr Zdenka Stojanović, Maksila kod skeletno mezijalnih zagrižaja dece 2015 800,00
 PI 382 Mr Srđan Marković, Kršenje ljudskih prava nad žrtvama trgovine ljudima 2015 750,00
 PI 383 Mr Milan Savić, Lečenje lokalno odmaklog nesitnoćelijskog karcinoma pluća 2015 700,00
 PI 384 Dr Rade Prelević, Tumori mokraćne bešike – model odlučivanja / Tumors of urinary bladder – the model of decision making 2015 700,00
 PI 385 Dr Mihailo Stanić, Otkrivanje stanja koja prethode kvarovima u telefonskoj mreži elektroprivrede / A Detection of the States that Precedes Failures in Telephone Network of Electric Utility 2015 800,00
 PI 386 Dr Dejan B. Ilić, Vrednosne orijentacije sportista 2015 700,00
 PI 387 Dr Milica Jotov, Sociolingvistička analiza jezika štampe u japanskom jeziku 2015 700,00
 PI 388 Dr Milica Gerasimović, Veštačke neuronske mreže i planiranje upisa / Artificial neural networks and enrollment planning 2015 800,00
 PI 389 Dr Izabela Lacmanović, Razvijenost elektronskog bankarstva u Republici Srbiji 2015 800,00
 PI 390 Dr Mirjana S. Dejanović, Društveno odgovorno ponašanje i ekonomska diplomatija 2015 750,00
 PI 391 Dr Vesna Ž. Damnjanović, Strategija upravljanja odnosima s kupcima u prodaji i marketingu 2015 700,00
 PI 392 Dr Cvijetin Đorđić, Ljudska prava pritvorenika u Republici Srbiji 2015 750,00
 PI 393 Dr Dragan Todorov, Sport i međunarodna vojna saradnja / Sport and Inter-military Cooperation 2016 700,00
 PI 394 Dr Gordana Pejović, Upravljanje kvalitetom u agencijama za lekove 2016 750,00
 PI 395 Dr Biserka Nestorović, Stolice od laminata. Eksperimentalno numerički pristup u analizi i dizajnu / Laminated chairs. Experimental numerical approach in analysis and design 2016 800,00
 PI 396 Dr Ivanka Stanimirović, dr Zdravko Stanimirović, Karakterizacija debeloslojnih otpornih struktura zasnovana na merenjima niskofrekventnog šuma / Characterization of thick-film resistors based on low-frequency noise measurements 2016 800,00
 PI 397 Dr Jasna G. Petković, Tehnološko predviđanje 2016 800,00
 PI 398 Dr Vedrana Marković, Početna nastava solfeđa u radu sa učenicima oštećenog vida 2016 800,00
 PI 399 Mr Jelena Bajić Šestović, Morfologija i tipologija javnih prostora Herceg-Novog / Morphology and Typology of Public Spaces in Herceg-Novi 2016 850,00
 PI 400 Dr Slobodanka S. Đenić, Nastavne strategije i metode u hibridnim sistemima za učenje viših programskih jezika / Teaching strategies and methods in blended systems for learning of high programming languages 2017 800,00
 PI 401 Dr Aleksandra Milić Lemić, Biomehanički aspekt rehabilitacije skraćenog zubnog niza 2017 750,00
 PI 402 Dr Dragoslava Mićović, Žene policajci kroz jezik srpske policijske periodike (1910–2016) 2017 800,00
 PI 403 Dr Olivera Stanišić Vještica, Obuka zaposlenih – investicija ili trošak 2017 750,00
 PI 404 Dr Snežana Vuković, Stres roditeljske uloge u kontekstu porodičnih odnosa i vaspitnog stila 2017 800,00
 PI 405 Dr Danijela Đukić-Ćosić, Uloga oksidativnog stresa u toksičnosti kadmijuma 2017 750,00
 PI 406 Dr Valentina Veselinović, Cementi u implantoprotetici 2017 850,00
 PI 407 Dr Emilija Petković, Koordinacione sposobnosti mladih gimnastičarki 2017 800,00
 PI 408 Dr Marija Trišović, Metabolički sindrom u trudnoći 2017 800,00
 PI 409 Dr Bratislav P. Stanković, Da li su preparati humanih interferona neopravdano istisnuti iz kliničke upotrebe? 2018 800,00
 PI 410 Dr Jelena Babić Milijašević, Pakovanje ribe u modifikovanu atmosferu – uticaj na održivost i bezbednost 2018 800,00
 PI 411 Dr Bojana Kordanuli, Razvoj institucionalnih investitora sa aspekta uvođenja regulativa u sektor osiguranja 2018 800,00

Biblioteka  INITIUM

šifra za poručivanje Autor i naziv dela godina izdanja cena u din.
 I 1 Danijela  Spasić, Karakteristike porodičnog nasilja u Srbiji 2009 400,00
 I 2 Jelena  Lazić, Aspekti temporalnosti 2009 400,00
 I 3 Tijana  Spasić, Izgnanstvo u Bledu vatru i Roman o Londonu 2009 400,00
 I 4 Bojan Milićević, Metodološki pristup oceni finansijskog stanja preduzeća 2009 400,00
 I 5 Biljana  Radović, Preživljavanje filma 2009 400,00
 I 6 Lucija  Andre, Pedagogija muzičkog konstrukta 2009 400,00
 I 7 Olivera Kamenarac, Razvoj komunikacijskih kompetencija – potreba i nužnost 2009 400,00
 I 8 Biljana  Lungulov, Kako učenici vide svoje nastavnike 2009 400,00
 I 9 Vesna Jovanović, Ortopedija i menadžment 2009 400,00
 I 10 Ana Halas, Od “lošeg” ka standardnom engleskom 2010 400,00
 I 11 Tamara  Borovica, Vršnjačko obrazovanje – na putu od strategije do teorije 2010 400,00
 I 12 Sanja  Petkovska, Ideja univerziteta i Bolonjski proces 2010 400,00
 I 13 Mirjana Vukosavljev, Kultura antera pšenice 2010 400,00
 I 14 Jelena Đuran, Akademsko preduzetništvo 2010 400,00
 I 15 Marta Tomić, Žene u akademskoj profesiji i muško okruženje – studija slučaja 2010 400,00
 I 16 Ivan  Stanojev, Skulptura koja krade arhitekturu 2010 400,00
 I 17 Marko R. Cincović, Toplotni stres krava – fiziologija i patofiziologija 2011 400,00
 I 18 Vukica  Janković, Ekonomsko-geografski faktori gasifikacije Srbije 2011 400,00
 I 19 Veljko Mijušković, Menadžment lanca snabdevanja – moderni koncepti i strategije 2011 400,00
 I 20 Viktorija Kamilić, Arhitekta Svetozar Jovanović 2011 400,00
 I 21 Aleksandra  Petković, Učenje stranih jezika i motivacija 2011 400,00
 I 22 Mirela  Tomaš, Organska proizvodnja hrane i sertifikacija 2011 400,00
 I 23 Mirjana Krnić Rakočević, Jezik i smisao 2012 400,00
 I 24 Marko Veković, Crna Gora i Rimokatolička crkva (1622-1878) 2012 400,00
 I 25 Vedran  Tomić, Savremena ekonomska kriza i uticaj na poljoprivredu Srbije 2012 400,00
 I 26 Nikola  Mlađenović, Sukob generacija i holivudski film 2012 400,00
 I 27 Dragana Mitrić, Nadležnost Međunarodog centra za rešavanje investicionih sporova 2012 400,00
 I 28 Dragana Marinković, Strategija odnosa s javnošću 2012 400,00
 I 29 Saša  Smiljanić, Geotermalna energija — energija budućnosti 2012 450,00
 I 30 Miloš Pavlović, Vodni resursi u organskoj  poljoprivredi 2012 500,00
 I 31 Danica  Glavaš Trbić, Klasteri u funkciji ruralnog razvoja 2012 500,00
 I 32 Andrea  Đorojević, Benčmarking u transportu putnika 2012 500,00
 I 33 Tamara  Ćeranić, Upravljanje malom hidroelektranom 2012 500,00
 I 34 Saša  Milošević, Glagoli prve vrste u srpskom jeziku 2012 500,00
 I 35 Nina Manojlović, Language Learning and Computers: Friends or Foes? 2012 500,00
 I 36 Dejan Dunđerski, Paralelizacija mrežnih protokola 2013 450,00
 I 37 Danilo Trbojević, Antropologija amerikanizacije Holokausta 2013 450,00
 I 38 Branka Novčić, Kako uspešno upravljati brendom? 2013 450,00
 I 39 Branislava Kragović, Masovni mediji u globalnom dobu 2013 400,00
 I 40 Jelena Cvijović, Mreže intelektualne dijaspore i odnosi s javnošću (srpsko-engleski) 2013 500,00
 I 41 Vladimir Cvetković, Interventno-spasilačke službe u vanrednim situacijama 2013 450,00
 I 42 Marina Vlašković, Planiranje inovacija 2013 450,00
 I 43 Dr Marija Jevtić, Marketing u prevenciji gojaznosti (srpsko-engleski) 2013 500,00
 I 44 Mirjana Ješić, Fleksibilni oblici zapošljavanja 2013 450,00
 I 45 Marija Popović, Savremeni koncept nacionalne bezbednosti 2013 450,00
 I 46 Tijana Matović, Stvaralaštvo Silvije Plat: stvaralaštvo apokalipse jednog feniksa 2013 450,00
 I 47 Nenad Janković, Eksperimentalno i DFT ispitivanje cikloeterifikacije linalola 2013 450,00
 I 48 Mia Kovačević, Razvoj publike u izvođačkim umetnostima / Audience development in performing arts 2014 500,00
 I 49 Dalibor Stojanović, Dečja kreativnost u kulturno-obrazovnoj delatnosti 2014 400,00
 I 50 Jovana Avramović Đorđević, Savremeni tokovi umetničkog tržišta: umetnici i nove kompetencije / Contemporary Trends of Art Market: Artists and New Competencies 2014 500,00
 I 51 Iva Bubanja, Štampani mediji u savremenoj reklamnoj praksi 2014 400,00
 I 52 Željka Janković, Un casse-tête linguistique et traductologique : l’imparfait narratif français / Problematika aspekta i prevođenja francuskog narativnog imperfekta 2014 450,00
 I 53 Sara Počuča, Osiguranje života u Republici Srbiji i u svetu 2014 400,00
 I 54 Ivana Stošić, Nematerijalna motivacija 2014 400,00
 I 55 Marija Mandić, Samoubilački terorizam u savremenom svetu / Suicide terrorism in the modern world 2014 500,00
 I 56 Jovana Petrović, EFE metoda – inovacijom do kvalitetne nastave engleskog 2015 450,00
 I 57 Jelena M. Stepanov, Arhitektura popularne kulture Enkija Bilala 2015 600,00
 I 58 Milena Belošević, Frazeologizmi nemačkog porekla u savremenom srpskom jeziku 2015 450,00
 I 59 Elzana Crnovršanin, Božidar Kovačević, između tradicije i avangarde 2015 500,00
 I 60 Tijana Jugović, Kvantitativni pokazatelji i marketinško planiranje 2015 450,00
 I 61 Iztok Suša, Reagovanje na građanske nerede 2015 500,00
 I 62 Nevena Milanović, Reproduktivne politike u Srbiji na početku XXI veka 2015 450,00
 I 63 Nevena Marković, Pravna nevidljivost 2015 400,00
 I 64 Iva Lazović, Modeli podataka kod sistema preporuka 2015 400,00
 I 65 Nebojša Đošić, Ofanzivni prekidi igre u savremenom fudbalu 2015 400,00
 I 66 Radmila Veljović, Društveni okvir odlaganja rađanja u Srbiji 2015 400,00
 I 67 Dr Aleksandra Žeželj Kocić, Normative Masculinity and Its Subversions in Tennessee Williams’ World and Style 2016 500,00
 I 68 Jelena Janković, Ozelenjavanje srpskog zakonodavstva – neki aspekti horizontalnog zakonodavstva zaštite životne sredine 2016 500,00
 I 69 Ivana Petrović, Analyzing EFL Course Books in the Eight Dimensional Space of Multiple Intelligences 2016 500,00
 I 70 Snežana Kostić, Žene univerzitetski profesori na svom putu ka vrhu karijere 2016 500,00
 I 71 Sanja Radenković, Kaizen – način razmišljanja 2016 500,00
 I 72 Aleksandra Cvejić, Efekti neperformansnih plasmana na kapital i kapitalnu adekvatnost poslovnih banaka 2016 500,00
 I 73 Branislav Subotin, Sporazumi o svedočenju u krivičnom procesnom pravu Srbije 2016 400,00
 I 74 Jelica Kurćanski, Održivi turizam industrijskog nasleđa pojedinih gradova Banata 2016 400,00
 I 75 Miroslava Gligorić, Tajna društva i vahabizam u Srbiji 2016 400,00
 I 76 Tijana Velbabović, Očuvanje industrijskog nasleđa kroz turizam 2016 400,00
 I 77 Jelena Vraneš, Rod i terorizam / Gender and Terrorism 2017 400,00
 I 78 Snežana Laketa, Primena informacionih tehnologija u stručnom usavršavanju nastavnika 2017 450,00
 I 79 Zoran Ilić, Vlasinsko jezero – avanturistički turizam 2017 450,00
 I 80 Stefan Stefanović, Pravo Srbije i pravo Evropske unije – horizontalni sporazumi 2017 400,00
 I 81 Maja Orihan, Parametri Zemljine orijentacije i njihovo određivanje / Earth’s orientation parameters and their determination 2017 400,00
 I 82 Danica Savić, Avangardni eksperiment Rastka Petrovića 2017 400,00
 I 83 Aleksandra Milenović, Razredna nastava – inovativni didaktičko-metodički modeli 2017 450,00
 I 84 Milica Petrović, Predrag Manojlović as Richard the histrion 2017 400,00
 I 85 Aleksandra Perić, Tarkovski – inspiracija u arhitektonskom projektovanju 2017 500,00
 I 86 Marijana Momčilović, Inkluzija u očima nastavnika 2017 450,00
 I 87 Olga Žakić, Darvinizam u francuskoj umetnosti druge polovine XIX veka 2017 450,00
 I 88 Isidora Ilić, Povezivanje dva konstrukta – akademska samoefikasnost i samoregulaciono učenje 2017 400,00
 I 89 Marina Davidović, Pretvaranje društvene u druge oblike svojine u Sjevernobanatskom okrugu 2017 400,00
 I 90 Kristina Radović, Primena javno-privatnih partnerstava u oblasti kulturnog nasleđa u Srbiji 2017 500,00
 I 91 Tatjana Kuzmić, Analiza tačnosti GNSS prijemnika GentooOptimus u RTK režimu rada 2017 400,00
 I 92 Jovana Mijović, Tretman vremena u inscenacijama Višnjika 2017 500,00
 I 93 Sandra Kusturin, Poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl) i njegove sastojine u Monoštorskom ritu 2017 400,00
 I 94 Jovana Jelić, Muzički diktat 2017 400,00
 I 95 Milica Rožman, Vizuelna kultura i privatni identitet porodice Buli 2017 400,00
 I 96 Sanja Gligorić, Modernist techniques in the novels of Virginia Woolf / Modernističke tehnike u romanima Virdžinije Vulf 2018 500,00
 I 97 Teodora Lolić, Elektronsko učenje – prihvatanje sistema i doprinos procesu učenja 2018 400,00

Biblioteka SPECIALIS

šifra za poručivanje Autor i naziv dela godina izdanja cena u din.
 S 1 Mr  Slobodan M. Mitrović, Etiologija, klasifikacija i hirurška terapija disfonija 2005 500,00
 S 2 Mr  Jovanka Radosavljević, Primarni hiperparatireoidizam – od dijagnoze do izlečenja 2005 500,00
 S 3 Sanja  Trajković, spec., Opioidi u biološkom materijalu 2005 450,00
 S 4 Mr  Snežana Đorđević, Zloupotreba kanabisa i načini detekcije u biološkom materijalu 2006 450,00
 S 5 Nina  B. Kuburović, spec., Merenje performansi bolnica 2006 450,00
 S 6 Dr Marija Knežević Pogančev, Elektroencefalografija u pedijatriji 2006 500,00
 S 7 Dr  Vesna Jaćević, Značaj primene apsorbenasa u terapiji akutnog trovanja T-2 toksinom 2006 500,00
 S 8 Ružica  Kravljanac, spec., Epilepsia continua partialis kod dece 2006 500,00
 S 9 Mr Vanja Balšić, Promena ST segmenta u akutnom non Q infarktu miokarda / Change of ST segment in acute non-Q myocardial infarction 2006 500,00
 S 10 Slavica Simić, spec., Razvojni poremećaj kuka kod prevremeno rođene dece 2007 450,00
 S 11 Biljana  Z. Ćirić, spec., Metali u vodi za piće 2007 450,00
 S 12 Dr  Vladimir D. Kuburović, Biohemijski prenatalni skrining 2007 450,00
 S 13 Sanja  Stošić, Privatizacija u Srbiji 2008 500,00
 S 14 Dr Maja Nikolić, Promocija pravilne ishrane u prevenciji dečje gojaznosti 2009 450,00
 S 15 Slobodan  Zlatković, spec., Kvalitet nekih podzemnih i površinskih voda na teritoriji Sokobanje 2009 500,00
 S 16 Marijana Vuković, Praestate Domino, auctores liberalium litterarum collegimus 2009 500,00
 S 17 Dr  Zoran Vukašinović, Strateško planiranje u medicini 2010 450,00
 S 18 Mr  Mladen Perić, Instrumenti tržišta obveznica 2010 500,00
 S 19 Vesna Marinković, spec., Specifičnost ishrane prevremeno rođene dece 2011 450,00
 S 20 Tanja Šijaković, spec., Odeljenjski starešina – aktivnosti pod lupom 2011 500,00
 S 21 Vesna Jovanović, spec., Metod po Ilizarovu u lečenju patuljastog rasta i inegaliteta ekstremiteta / Ilizarov method in treatment of dwarfism and uneven limb length 2011 450,00
 S 22 Branislav Krivokapić, spec., Savremeni pristup u dijagnostici i lečenju Leg-Kalve-Pertesove bolesti / Modern principles in diagnostics and curing of the Leg-Calve-Perthes disease 2011 450,00
 S 23 Vesna Mitić, Prognoza hipoksično-ishemijske encefalopatije novoređenčadi 2012 500,00
 S 24 Miloš Hrnjaz, Međunarodni sud pravde i upotreba sile 2012 500,00
 S 25 Dr  Vesna V. Radović, Beta blokatori u akutnom koronarnom sindromu i pridruženim bolestima 2012 700,00
 S 26 Marko Kalezić, spec., Fistula nakon staplerske anastomoze / Fistula following stapled colocrectal anastomosis 2012 700,00
 S 27 Zagor Zagorac, spec., Hirurgija uznapredovalog karcinoma rektuma 2013 650,00
 S 28 Dejan Aleksandrić, spec., Osnovi koštane transplantacije (srpsko-engleski) 2013 650,00
 S 29 Bojana Mandić, Antitireoglobulinska antitela kao mogući marker različitih oboljenja / Anti-thyroglobulin antibodies as potential marker of various diseases 2013 650,00
 S 30 Natalija Jović, Aleksander tehnika i primarni instrument / Alexander technique and primary instrument 2014 700,00
 S 31 Mr Jelena Lazić, Oralni mukozitisi kod malignih bolesti 2014 650,00
 S 32 Dr Ljiljana Đekić, Nanoinkapsulacija – primena i značaj u isporuci aktivnih supstanci 2014 700,00
 S 33 Ivana Lukić, Održivi razvoj u urbanom priobalju na primeru Niške tvrđave i keja Nišave 2014 400,00
 S 34 Dejan Kršljanin, Odbrana od terorizma u informacionom ambijentu 2016 600,00

Biblioteka  EDUCATIO

šifra za poručivanje Autor i naziv dela godina izdanja cena u din.
 E 1 Prof. dr Dušanka Andrejević (priređivač), Rana intervencija u Evropi – trendovi u 17 evropskih zemalja 2005 500,00
 E 2 Mirjana Hajduković, spec., Muzičko delo u nastavi violine 2005 700,00
 E 3 Dr  Ksenija Aykut, Proparticipi – ključ turske sintakse 2007 700,00
 E 4 Dr  Zvonko Sajfert, dr Dejan Đorđević, dr Cariša Bešić, Menadžment i moć razmene znanja 2007 800,00
 E 5 Dr  Zvonko Sajfert, dr Predrag Atanasković, dr Aleksandar Zeremski, Strategija i upravljanje investicijama u funkciji bezbednosti saobraćaja 2008 700,00
 E 6 Dr  Zvonko Sajfert, dr Dejan Đorđević, dr Cariša Bešić, Menadžment – istorija i praksa 2008 1.000,00
 E 7 Dr Dragoljub Vukosavljević, Monetarna politika u Srbiji 1981-2006. 2008 1.000,00
 E 8 Lidija  Miškeljin, spec., Dečji vrtić kao izvor kurikuluma 2008 700,00
 E 9 Dr  Ljiljana Kontić, Inovacije – izazovi za budućnost 2008 700,00
 E 10 Nataša  Milanović, spec., Taksonomija i usvajanje pojmova 2008 700,00
 E 11 Dr Anja Jokić, Potenciometrijske titracije kiselina u tetrahidrofuranu kao rastvaraču / Potentiometric titration acids in tetrahydrofurane as solven 2008 800,00
 E 12 Dr  Marija Knežević Pogančev, Neurologija u pedijatriji 2008 800,00
 E 13 Mr Dragiša Radojković, Modularizacija u srednjem stručnom obrazovanju 2008 700,00
 E 14 Dr  Stanislav Nikić, Nova teorija mišljenja 2009 800,00
 E 15 Dr  Živka Krnjaja, Kontekst u učenju i podučavanju 2009 700,00
 E 16 Dr  Slobodan Živković, Dostojevski i delo Justina Popovića 2009 800,00
 E 17 Dr Duško Ilić, mr Željko Rajković, Vladimir Mrdaković, dr Darko Mitrović, mr Nebojša Ilić, Biomehanika i motorna kontrola veslanja 2009 800,00
 E 18 Dr  Dragan Bataveljić, mr Anka Vojvodić, Evropski federalizam na početku XXI veka 2009 1.000,00
 E 19 Dr Jasna Mihailović, Karcinom štitaste žlezde i promocija zdravlja 2009 700,00
 E 20 Dr Svetlana Stevović i dr Dragana  Vasilski, Održiva arhitektura 2010 800,00
 E 21 Dr  Dušica Karić, Banke i međunarodne finansijske institucije 2010 800,00
 E 22 Dr  Petar Radetić i dr Vesna Matekalo Sverak, Meso 2010 800,00
 E 23 Dr  Srđan D. Poštić, Terapija i protetsko zbrinjavanje bezubih grebenova osteoporoznih vilica 2010 700,00
 E 24 Mr  Nataša Crnjanski, Muzička semiotika kroz D-S-C-H 2010 800,00
 E 25 Blažo M. Radović, Moć i nemoć pregovaranja 2010 700,00
 E 26 Dr Nataša M. Tomić Petrović, Pravo i zaštita od jonizujećeg zračenja 2011 700,00
 E 27 Dr  Milosav Georgijević, Tehnička logistika 2011 1.500,00
 E 28 Dr  Sanja Elez Golijanin, Lirski krugovi u pesničkom knjižju 2011 800,00
 E 29 Dr  Milica Spremić, Politika, subverzija, moć:novoistorijska tumačenja Šekspirovih velikih tragedija 2011 800,00
 E 30 Dr  Vesna Kilibarda, Akutna trovanja benzodiazepinima 2011 700,00
 E 31 Dr  Branka Protić Gava, Vojvođanska gimnastika kao fenomen sveopšte kulture (istorijski osvrt 1851-1991) 2011 800,00
 E 32 Mr  Vera Vukić, Biohemijske analize krvi u diferencijalnoj dijagnostici benignih i malignih plućnih bolesti 2011 800,00
 E 33 Dr  Berislav Vekić, Staplerske kolorektalne anastomoze 2011 800,00
 E 34 Dr  Gordana Juhas, Kriza na hipotekarnom tržištu SAD 2012 700,00
 E 35 Ivana Ženarju, Heroji, politika, svakodnevnica: ilustrovani svet Srpske zore (1876-1881) 2012 700,00
 E 36 Dr  Danica Stanković, Prostori za decu 2012 750,00
 E 37 Dr  Anja Jokić, Dr Miloje Rakočević, Relacije sistema bioelemenata i sistema genetskog koda 2012 750,00
 E 38 Dr  Gordana Mijailović, Igra u predškolskom kurikulumu 2012 750,00
 E 39 Dr Živorad Milenović, Nastavnik u inkluzivnoj nastavi (srpsko-engleski) 2013 800,00
 E 40 Zoran Matić, Logos kvantne medicine 2013 800,00
 E 41 Dr Jelena Božović, Uticaj finansijske krize na bankarski sektor Srbije 2013 700,00
 E 42 Dr Jasna Mihailović, Diferentovani karcinom štitaste žlezde: dijagnostika, lečenje i kontroverze / Differentiated thyroid carcinoma – diagnosis, treatment and controversies 2014 800,00
 E 43 Miroslav Kendrišić, Model urgentnog zbrinjavanja STEMI bolesnika 2015 600,00
 E 44 Dr Neđo Danilović, Metod analize sadržaja dokumenata sa instrumentima 2015 1000,00
 E 45 Tatjana K. Andrejević, The Chinese mentality and doing business in China / Kineski mentalitet i poslovanje u Kini 2015 700,00
 E 46 Dina Vojvodić, Morton Feldman: Kreiranje stvaralačkog identiteta 2016 650,00
 E 47 Dr Srđan Milosavljević, Transformacija motoričkog statusa rekreativaca / Transformation of motor status of recreational athletes 2016 650,00
 E 48 Dr Vladimir M. Cvetković, dr Jasmina Gačić, Evakuacija u prirodnim katastrofama 2016 1000,00
 E 49 Dr Marijana Mladenović, Sportska motivacija 2016 800,00
 E 50 Dr Dragan Latinčić, Spektralna trigonometrija (zasnivanje univerzalne muzičko-matematičke analize) 2017 1000,00
 E 51 Mr Milan Tomić, dr Milojko Lazić, Lekovite vode Vojvodine kao potencijal za razvoj banjskog turizma 2017 1000,00
 E 52 Dr Vladimir M. Cvetković, Marina H. Filipović, Pripremljenost za reagovanje na rizike od prirodnih katastrofa 2017 1000,00
 E 53 Dr Sandra Nikolić, Delez, sećanje i ratni film, Trijumfalni narativ američkog filma 2017 1000,00
 E 54 Dr Vladimir M. Cvetković, Metodologija istraživanja katastrofa i rizika – teorije, koncepti i metode 2017 1000,00
 E 55 Dr Igor Trandafilović, Aleksandra Blagojević, Zeleni marketing 2017 1000,00
 E 56 Dr. Sandra Nikolić, Deleuze, Memory and War Film, Triumphal Narrative of the American Cinema 2018 1000,00
 E 57 Dr Edvard A. Jakopin, Regionalna tranzicija Srbije 2018 1000,00
 E 58 Luka Mrkobrada, Ustavobraniteljska Srbija kroz kretanje cena i trgovinu 2018 800,00
 E 59 Dr Nevena Ivanović, dr Brižita Đorđević, Probiotici i dijetarne intervencije u prevenciji metaboličkog sindroma / Probiotics and dietary intervention in the prevention of metabolic syndrome 2018 1000,00
 E 60 Dr Dragana S. Ilić, Dijagnostika bolesti srca metodom kompjuterizovane tomografije 2018 1000,00
 E 61 Dr Đurđa Grijak, Gluvo dete na pragu pismenosti 2018 800,00

Biblioteka  ZELENA LINIJA ŽIVOTA

šifra za poručivanje Autor i naziv dela godina izdanja cena u din.
 ZLZ 1 Miroljub Jevtović, Zelena riznica 2004 1.200,00
 ZLZ 2 Dr  Pavlović M. Radoš i mr Radosav  D. Jevđović, Začinsko povrće 2002 250,00
 ZLZ 3 Dr  Zoran Marković i dr Vera Mitrović-Tutundžić, Gajenje riba 2003 400,00
 ZLZ 4 Božana  Karaman, Gajenje puževa 2003 250,00
 ZLZ 5 Dr  Branka Lazić, Organsko povrtarstvo 2011 700,00
 ZLZ 6 Dr Vladan Bogdanović, Kozarstvo – priručnik za uspešno gajenje koza 2011 800,00
 ZLZ 7 Dr  Slobodan Milenković, Organska proizvodnja jagodastog voća 2011 700,00
 ZLZ 8 Dr  Nada Korać, Organsko vinogradarstvo 2011 700,00
 ZLZ 9 Dr  Radosav D. Jevđović, Organska proizvodnja lekovitog bilja 2012 700,00
 ZLZ 10 Dr  Snežana Oljača, Organska poljoprivredna proizvodnja 2012 700,00
 ZLZ 11 Dr Radosav Jevđović, Proizvodnja i dorada semena nekih lekovitih biljaka 2013 750,00

Biblioteka  NAUČNICI JUGOSLAVIJE

šifra za poručivanje Autor i naziv dela godina izdanja cena u din.
 NJ 1 Naučnici Jugoslavije – prva sveska (1905 – 1996) 1999 800,00
 NJ 2 Naučnici Jugoslavije – druga sveska (1905 – 1999) 2000 800,00
 NJ 3 Naučnici Jugoslavije – treća sveska (1905 – 2000) 2002 1.000,00
 NJ 4 Naučnici Jugoslavije – četvrta sveska (1905 – 2001) 2003 1.000,00
 NJ 5 Naučnici Jugoslavije – peta sveska (1905 – 2002) 2003 1.000,00
 NJ 6 Naučnici Srbije i Crne Gore – šesta sveska (1905 – 2003) 2005 1.000,00
 NJ 7 Naučnici Srbije i Crne Gore –  sedma sveska (1905 – 2004) 2006 1.000,00
 NJ 8 Naučnici Srbije i Crne Gore –  osma sveska (1905 – 2005) 2006 1.000,00
 NJ 9 Naučnici Srbije – deveta sveska (1905 – 2006) – kvalitativni pokazatelji 2007 1.000,00
NJ 10 Naučnici Srbije – deveta sveska (1905 – 2006) 2008 800,00

Biblioteka  ZBORNICI

šifra za poručivanje Autor i naziv dela godina izdanja cena u din.
 Z 1 Vodni resursi sliva Velike Morave i njihovo korišćenje, prvo savetovanje 1998 1.000,00
 Z 2
 Z 3 Pet godina Zadužbine Andrejević od 1994. do 1999. 1999 600,00
 Z 4 Vodni resursi sliva Velike Morave i njihovo korišćenje, drugo savetovanje 2000 900,00
 Z 5 Sedam godina Zadužbine Andrejević od 1994. do 2001. 2002 600,00
 Z 6 Deset godina Zadužbine Andrejević od 1994. do 2004. 2004 600,00
 Z 7 650 monografija Zadužbine Andrejević  od 1994. do 2007. 2008 600,00
 Z 8 Najuspešniji pronalazači u  Srbiji 2008. 2008 1.200,00
 Z 9 800 knjiga i 15 godina Zadužbine Andrejević 2009 800,00
 Z 10 Maturski radovi školska 2011/2012. godina 2013 600,00
 Z 11 Maturski radovi školska 2012/2013. godina 2014 600,00
 Z 12 Maturski radovi školska 2013/2014. godina 2015 600,00
 Z 13 Maturski radovi školska 2014/2015. godina 2016 600,00
 Z 14 Maturski radovi školska 2015/2016. godina 2017 600,00
 Z 15 Maturski radovi školska 2016/2017. godina 2018 600,00

Biblioteka INSPIRATIO

šifra za poručivanje Autor i naziv dela godina izdanja cena u din.
INS 1 Miroljub Jevtović, Ka boljem učenju čitanja 2004 500,00
INS 2 Milan S. Dimitrijević, Srpski astronomi u indeksu naučnih citata u XX veku 2005 1.000,00
INS 3 Dr  Milan A. Dimkić, Samopročišćavajući efekti filtracije podzemnih voda 2007 1.000,00
INS 4 Akademik  Svetomir P. Stožinić, Mudrosti – svetlost vekova 2007 800,00
INS 5 Dr  Srđan Žikić, Srpski srednjovekovni nameštaj 2007 800,00
INS 6 Dr  Predrag V. Milošević, Mate Bajlon, arhitekta (1903-1995) 2009 1.200,00
INS 7 Staniša Vojinović, Bibliografija radova Sergija Dimitrijevića 2009 400,00
INS 8 Dr  Božidar Dželebdžić, Srpski razgovor o lekarskom pregledu duševnog stanja, sveska 1 2012 850,00
INS 9 Dr  Božidar Dželebdžić, Srpski razgovor o lekarskom pregledu duševnog stanja, sveska 2 2012 1.400,00
INS 10 Dr  Božidar Dželebdžić, Srpski razgovor o lekarskom pregledu duševnog stanja, sveska 3 2012 700,00
Dr  Božidar Dželebdžić, Srpski razgovor o lekarskom pregledu duševnog stanja, sveska 1, 2 i 3 (komplet) 2012 2.500,00
INS 11 Dr. Gyöngyi Major, Mathesis of Happiness / Mathesis sreće 2015 900,00
INS 12 Jelena Filipović, Moć reči – Ogledi iz kritičke sociolingvistike – Drugo dopunjeno i prošireno izdanje 2018 1.500,00

OSTALA  IZDANJA

šifra za poručivanje Autor i naziv dela godina izdanja cena u din.
 OI 1 Dr  Milorad Dragojević, Tišina zvona 2005 500,00
 OI 2 Dr  Srećko M. Nikolić, Škripe vrata niko ne otvara 2006 200,00
 OI 3 Slavo R. Odalović, Soneti i druge ljubavne duge 2007 200,00
 OI 4 Dr  Milorad Dragojević, Vihor 2007 500,00
 OI 5 Mirjana S. Jović, Stranputice 2007 200,00
 OI 6 Mirjana S. Jović, Veštački ljudi 2010 200,00
 OI 7 Slobodan  Živković, Sveta Katarina na Sinaju 2010 1.500,00
 OI 8 Slobodan  Živković, Drame užasno same 2010 800,00
 OI 9 Slobodan Živković, Nad rekom Hamber 2010 1.300,00
 OI 10 Slobodan  Živković, Drame…2 2011 800,00
 OI 11 Ljiljana  Fijat, Sofija od Meseca 2011 300,00
 OI 12 Slobodan  Živković, Over the river Humber 2012 1.300,00
 OI 13 Slobodan Živković, Dramas… 2 2013 800,00
 OI 14 Slobodan Živković, Naših gora glas 2014 700,00
 OI 15 Aleksandra Milutinović, Svetlost i senka u impresionizmu 2014 500,00
 OI 16 Božidar S. Radulović, Stvarno kretanje planeta oko Sunca 2014 500,00
 OI 17 Miladin Andrejević Ladin, Dvorište na Voždovcu – Priče iz života – 2015 850,00
 OI 18 Aleksandar Marković, Neka opšta mesta 2018 500,00
 OI 19 Jana Petrović, Čudesni svet slikarstva Gustava Klimta i Alfonsa Muhe 2018 500,00

nothing here for now