Cenovnik

maj 2016.
Bilten Zadužbine (Katalog po oblastima i naučnim disciplinama) download_pdf

CENOVNIK IZDANJA ZADUŽBINE  ANDREJEVIĆ

(na  sve cene se dodaje PDV od 10% i stvarni poštanski troškovi, knjige koje se plaćaju iz inostranstva oslobođene su PDV-a)

Biblioteka ACADEMIA

Autor i naziv dela godina izdanja cena u din. cena za inostranstvo
Mr  Želimir Kešetović, Cenzura u Srbiji 1998 550,00 7,5 €
Mr Dragana Čorbić-Vukićević, Poetika čitanja – kritika proze 1868-1901. 1998 550,00 7,5 €
Mr  Zoran M. Budimlija, Fraktalna priroda neuronskih oblika 1998 550,00 7,5 €
Mr Danica Bošković, Alkoholizam žena: nastanak, posledice i lečenje 1998 550,00 7,5 €
Mr  Aleksandra Nikolić, U potrazi za izgubljenim imenom – Ženski likovi u romanima Miloša Crnjanskog 1998 550,00 7,5 €
Mr  Ivan R. Videnović, Katodni tamni prostor tinjavog gasnog pražnjenja 1998 550,00 7,5 €
Mr  Marina Radić-Šestić, Sistemi osposobljavanja osoba oštećenog sluha 1998 500,00 6,5 €
Mr  Aleksandar Raičević, Restorativna neurologija 1998 550,00 7,5 €
Mr  Jasminka Stojadinov, Mikrobiološka dekontaminacija lekovitog bilja persirćetnom kiselinom 1999 500,00 6,5 €
Mr  Marina Marković, Šekspir i pokret – istraživanje elizabetanske konvencije glume 1998 550,00 7,5 €
Dr Vojkan Vukadinović, Endoskopsko lečenje vezikoureteralnog refluksa 1998 550,00 7,5 €
Mr  Peđa Milosavljević, Održavanje alatnih mašina – tehnički vek i ciklus 1999 550,00 7,5 €
Mr  Ivan Jerković, Prevremeni polazak u školu – šansa ili rizik? 1999 500,00 6,5 €
Mr Viktor Nedović, Imobilisani ćelijski sistemi u fermentaciji piva 1999 500,00 6,5 €
Mr  Oto Ađić, Farmakološki efekti dipiridamola na ishemijsku bolest srca 1999 500,00 6,5 €
Mr  Irena Pavlović, Vladeta Popović – život i delo 1999 500,00 6,5 €
Mr  Dejan Filipović, Modelovanjezagađivanja  životne sredine gradova – monitoring i zaštita 1999 550,00 7,5 €
Mr  Violeta Orlović, Obrazovanjem do socijalnog uspeha 1999 550,00 7,5 €
Mr  Dragan Dinčić, Lipoprotein (a) u nastanku i razvoju ishemijske bolesti srca 1999 500,00 6,5 €
Mr  Marija Zotović, Ratni stres. Postoje li otporna deca? 1999 550,00 7,5 €
Mr Vesna Dimitrijević, Istorijsko na poštanskim markama (1931-1952) 1999 500,00 6,5 €
Mr Jasna Hrnčić, Delinkvent ili pacijent – studija porodičnog neuspeha 1999 550,00 7,5 €
Mr  Rade Paravina, Instrumentalni metodi određivanja boje u stomatologiji / Instrumental Color Matching in Dentistry 1999 550,00 7,5 €
Mr Dejana Đorđević, Modeliranje naglo promenljivih otvorenih tokova 1999 550,00 7,5 €
Mr  Dragana Stevović, Autoritarnost i pogled na svet 1999 500,00 6,5 €
Mr  Neđo Danilović, Moral vojske u građanskom ratu 2000 500,00 6,5 €
Mr  Tina Milanović, Kvalitet vode u akumulacijama (modeliranje, ocenjivanje, praćenje) 1999 500,00 6,5 €
Mr  Zoran V. Čvorović, Odgovor na hemijski akcident 1999 500,00 6,5 €
Mr  Aleksandar Jankulović, Modeliranje i integracija preduzeća 1999 550,00 7,5 €
Mr  Snežana Mirkov, Učenje učenja 1999 500,00 6,5 €
Mr Ljiljana Blagojević, Moderna kuća u Beogradu (1920-1941) 2000 550,00 7,5 €
Mr  Miloš Bjelović, Limfogeno širenje adenokarcinoma završnog dela debelog creva 2000 500,00 6,5 €
Mr  Radomir Č. Mandić, Zaštita prirode i faune kičmenjaka u Srbiji 2000 550,00 7,5 €
Mr  Slobodan Puzović, Šumska šljuka Scolopax rusticola L. – populacije i lovni pritisak 2000 500,00 6,5 €
Mr  Jelena Radovanović, Nelinearna optika kvantnih jama 2000 500,00 6,5 €
Mr  Duško Marić, Pozorišni marketing 2000 500,00 6,5 €
Mr  Branko Miladinović, Hidrogeologija REMBAS-a 2000 550,00 7,5 €
Mr  Milica Bogdanović, Opasnosti od hemijskih akcidenata 2000 550,00 7,5 €
Mr Nada Čemerlić Ađić, Beta-blokatori u akutnom infarktu miokarda 2000 500,00 6,5 €
Mr Sanja Stanković, Apolipoprotein E: klinički značaj i dijagnostika 2000 500,00 6,5 €
Mr  Vera Kovačević, Oštećenje sluha i leksičko-semantički razvoj 2000 550,00 7,5 €
Mr  Anica Tucakov, Strip u Srbiji 1975-1995. 2000 550,00 7,5 €
Mr Bogdan Stefanović, Šumski putevi – optimizacija radijusa krivina 2001 500,00 6,5 €
Mr  Jelena Dragičević, Žene i koronarna bolest 2000 500,00 6,5 €
Mr  Jelena Ivanović Šekularac, Predškolske ustanove i komfor 2000 550,00 7,5 €
Mr  Tatjana Manojlović, Pozorišne biblioteke i arhivi Beograda 2000 500,00 6,5 €
Mr  Miomir Petrović, Oslobođenje drame 2000 500,00 6,5 €
Dr Snežana Miladinović, Legat – kroz pravnu nauku i zakonodavstvo 2000 550,00 7,5 €
Mr Dimitrije M. Nikolić, Rast i razvoj dece sa urođenim srčanim manama 2000 500,00 6,5 €
Mr  Goran Ristić, Grad na deponiji 2000 500,00 6,5 €
Mr  Andreja Samčović, Podopsežno kodovanje slika 2000 550,00 7,5 €
Mr  Karolina Smiljanić Radotić, Ko kontroliše imunitet na nivou grafta? 2000 550,00 7,5 €
Mr  Miroslava Stopić, Etnoselo – kulturna vrednost Srbije / Ethno-village – the Cultural Value of Serbia 2001 500,00 6,5 €
Mr  Ivana Teodorović, Indeks metalozagađenja – prilog monitoringu površinskih voda 2001 550,00 7,5 €
Mr Miroslav Svirčević, Svitanje demokratije u Vestminsteru 2001 550,00 7,5 €
Mr  Sunčica Macura Milovanović, Romska deca i škola: kako istopiti grudvu? 2001 500,00 6,5 €
Mr Jelena Vranješević, Promena slike o sebi: autoportret adolescencije 2001 500,00 6,5 €
Mr  Tamara Čavić, O izbeglištvu – psihosocijalni aspekti 2001 550,00 7,5 €
Mr Branko Miljanović, Makrozoobentos reka Kolubare, Obnice i Jablanice 2001 500,00 6,5 €
Mr  Maja Šurbatović, Tumor nekrozis faktor a – TNFa u sepsi 2001 550,00 7,5 €
Mr  Branislav Stanković, Terapija ambliopije 2001 500,00 6,5 €
Mr  Tatjana Jevtović Stoimenov, Makrofag i imunomodulatori 2001 500,00 6,5 €
Mr  Đenđi Major, Prinudno sletanje 2001 500,00 6,5 €
Mr  Radmila Dragutinović Mitrović, Analiza panel serija 2002 550,00 7,5 €
Mr  Aleksandar P. Simić, Erozivni ezofagitis i duodenogastrični refluks 2001 550,00 7,5 €
Mr  Dragana Lončar Stojiljković, Beta-blokatori i anestezija 2001 500,00 6,5 €
Mr  Svetlana Kvrgić, Kvalitet života školske dece i omladine 2001 500,00 6,5 €
Mr  Nebojša Petrović, Putevi istraživanja autoritarnosti 2001 550,00 7,5 €
Mr  Snežana Uskoković Marković, Zemnoalkalne soli WPA 2001 500,00 6,5 €
Mr  Ivan Vodeničarević, Revizija i kontrola računovodstvenog informacionog sistema 2001 500,00 6,5 €
Mr Marija Knežević, Lorens u Italiji 2002 500,00 6,5 €
Mr  Nebojša Zakić, Izazovi okruženja i organizacione promene 2001 550,00 7,5 €
Mr  Ana Milovanović, Srpska bajka u drami za decu 2002 500,00 6,5 €
Mr Ljiljana Jauković, Nuklearna onkologija – Scintigrafija dojke tetrofosminom 2002 500,00 6,5 €
Mr  Nikola Torbica, Riznice informacija u biomedicini 2002 500,00 6,5 €
Mr  Borislava L. Nikolin, Imuno-hemio terapija melanoma 2002 550,00 7,5 €
Mr Ljiljana Novaković, Uticaj dizajna na konkurentnost proizvoda u marketingu 2002 500,00 6,5 €
Mr  Slavica Pantelić, Računar i osobe oštećenog sluha 2002 500,00 6,5 €
Mr Ljiljana Kontić, Promene – uslov opstanka 2002 550,00 7,5 €
Mr  Dragan Spasić, Postnet računarska mreža i Internet servisi 2002 500,00 6,5 €
Mr  Vesna Talić Cvetojević, Uspešan nastup na sajmu 2002 500,00 6,5 €
Mr Dragan S. Pešić, Dobijanje ciklodekstrina / Obtaining of cyclodextrins 2002 550,00 7,5 €
Mr Ljubica Jarić, Transfer tehnologije u Australiji 2002 550,00 7,5 €
Mr  Nataša Čabarkapa, Struktura leksikona disfazične dece 2002 550,00 7,5 €
Mr Silvana  G. Punišić, Fonetsko- fonološki poremećaji i razvojna disfazija 2002 500,00 6,5 €
Mr  Vladimir Koković, Vaskularizacija zamenika kosti 2002 500,00 6,5 €
Mr Željka V. Jojić, Medikamentno ili hirurško lečenje glaukoma? 2002 500,00 6,5 €
Mr  Miroslav Stamenković, Retinalni periflebitits kod bolesnika sa multiplom sklerozom, 2002 500,00 6,5 €
Mr  Maja Vračarević, Samooplodne linije – donori poželjnih alela za prinos zrna kukuruza 2002 500,00 6,5 €
Mr  Radivoj Topalov, Dijetna vlakna 2003 500,00 6,5 €
Mr  Ksenija Taški, Rezervni proteini insekata 2003 500,00 6,5 €
Mr  Dragan T. Veličković, Vrste roda žalfija – hemijski sastav i antimikrobno delovanje 2003 500,00 6,5 €
Mr  Bisera S. Jevtić, Obrazovanje u shvatanjima Dositeja 2003 500,00 6,5 €
Mr  Tatjana Jevremović, Prekogranična promena sedišta društva u komunitarnom pravu 2003 550,00 7,5 €
Mr  Goran Marković, Dinamičko rutiranje saobraćaja u telekomunikacionim mrežama 2003 500,00 6,5 €
Mr  Tatjana Damnjanović, Genetsko ispitivanje Turnerovog sindroma 2003 500,00 6,5 €
Mr  Nataša M. Tomić, Nuklearna energija – rizici i kontrola 2003 500,00 6,5 €
Mr Jelena R. Predojević, O fertilitetu stanovništva Kosova i Metohije 2003 500,00 6,5 €
Mr  Nataša Danilović, Građevinsko zemljište u procesu tranzicije 2003 500,00 6,5 €
Mr  Zorana Boltić, Lipozomi i kontrolisano otpuštanje lekova 2003 500,00 6,5 €
Mr  Nataša Živić, Autokorelaciona funkcija muzičkog signala 2003 500,00 6,5 €
Mr  Tatjana Milosavljević, Kvantitativno određivanje nivoa endotoksina u rastvorima proteina 2003 500,00 6,5 €
Mr  Vesna Đukić, Hidrauličko-hidrološka analiza oticaja 2003 500,00 6,5 €
Mr  Ivana Pavković, Porodica i dete oštećenog sluha 2003 500,00 6,5 €
Mr  Milica Spremić, Smrt kralja Artura ser Tomasa Malorija u tumačenju savremene kritike 2003 550,00 7,5 €
Mr  Slobodan Stokuća, Aktivnost azotofiksatora kod ječma 2003 500,00 6,5 €
Mr  Elizabeta Kostić, Kultura in vitro Digitalis lanata (Ehrh.) 2003 500,00 6,5 €
Mr  Aleksandar Ignjatović, Arhitektonski počeci Dragiše Brašovana 1906-1919. 2004 500,00 6,5 €
Mr  Tatjana Topalović, Bojenje modifikovane vune 2004 550,00 7,5 €
Mr  Sanja Dragutinović Komatina, Konzervacija zidnih slika u grobnicama i pećinama 2004 500,00 6,5 €
Mr  Tanja Perutić, Hajdučka trava – hemijski sastav i mikrobiološko dejstvo 2004 500,00 6,5 €
Mr  Tatjana Potpara, Atrijalna fibrilacija 2004 500,00 6,5 €
Mr  Miona Andrejević, Neuronske mreže u modelovanju 2004 500,00 6,5 €
Mr  Nenad Milovanović, Uticaj širenja na spektre CP zvezda 2004 500,00 6,5 €
Mr Maja Kostić, Uticaj demografskih činilaca na poremećaje artikulacije 2004 500,00 6,5 €
Mr  Dejan M. Rašić, Poslenatalni razvoj oka i pripojaka oka laboratorijskog pacova 2004 500,00 6,5 €
Mr  Danijela Zdravković, Tihomir Đorđević u ključu srpske etnosociologije 2004 500,00 6,5 €
Mr  Bojan Vujin, Da li je „sportsko srce“ zdravo srce? 2004 500,00 6,5 €
Mr  Nataša Karanfilović, Tri lica australijske proze 2004 500,00 6,5 €
Mr  Slađana Barjaktarović Rakočević, Investiciono bankarstvo i tržište hartija od vrednosti 2004 550,00 7,5 €
Mr Dragana Petrović, Model prašnjave plazme i primena plazma tehnologije 2005 500,00 6,5 €
Mr Ljubomir Kostić, Zašto je siva ekonomija tako žilava? 2004 500,00 6,5 €
Mr  Marina Trajković, Ispitivanje karakteristika dinamičkih linearnih sistema 2004 500,00 6,5 €
Mr  Tatjana Ćebović, Oksidativni stres i antioksidantna svojstva imele (Viscum album L.) 2005 550,00 7,5 €
Mr  Dragana Pajić, Novine u tretmanu umereno mentalno retardiranih osoba 2004 500,00 6,5 €
Mr  Vladimir Milenković, Arhitektonska forma i multi-funkcija 2004 500,00 6,5 €
Mr  Slađana Marić, DNK markeri u oplemenjivanju jabuke 2004 500,00 6,5 €
Mr  Dejan M. Nešić, Rehabilitacija dece posle preloma lakta 2004 500,00 6,5 €
Mr  Slobodan Bjelica, Radikali u Vojvodini 1919-1929. 2004 500,00 6,5 €
Mr  Vladimir Boranijašević, Protivizvršenje 2005 550,00 7,5 €
Mr  Aleksandar Repac, Spontani intracerebralni hematomi 2005 500,00 6,5 €
Mr  Goran Zeljić, Ustaljene konstrukcije u novinskom jeziku 2005 500,00 6,5 €
Mr  Nikola Repac, Intraduralni ekstramedularni spinalni tumori 2005 550,00 7,5 €
Mr Vanja Balšić, Akutni non Q infarkt miokarda i invazivna dijagnostika / Acute non-Q myocardial infarction and invasive diagnostics 2005 500,00 6,5 €
Mr  Dragana Jović, Dvosmerni prostorni solitoni / Counterpropagating spatial solitons 2005 550,00 7,5 €
Mr  Dragana Marić, Abnormalno tinjavo pražnjenje u argonu 2005 500,00 6,5 €
Mr Jasmina Đorđević, Dve pozorišne revolucije – od prvih ideja do posledica 2005 500,00 6,5 €
Mr Olga S. Jović, Surogat materinstvo – nova dimenzija roditeljstva 2005 500,00 6,5 €
Mr  Dragana Blažević, Rekultivacija deponija otpadne isplake 2005 500,00 6,5 €
Mr  Julija Radojičić, Mogući faktori rizika u nastanku rascepa usne i nepca 2005 500,00 6,5 €
Mr  Dejana Lazić, Flora i vegetacija vodotoka Jegričke 2005 500,00 6,5 €
Mr  Zoran Simić, Štarkovo širenje spektralnih linija Cd I i F III 2005 500,00 6,5 €
Mr  Saša Dujko, Transportni fenomeni rojeva elektrona 2005 500,00 6,5 €
Mr  Jelica B. Simeunović, Kolekcija kultura cijanobakterija 2005 500,00 6,5 €
Mr  Dragan Ćalović, Josip Broz Tito: studija imidža 2006 500,00 6,5 €
Mr  Sonja Filipović, Izgovor i pisanje računarskih anglicizama u srpskom jeziku 2005 550,00 7,5 €
Mr  Mirjana Nikolić, Radio u Srbiji (1924-1941) 2006 500,00 6,5 €
Mr  Natalija Macura, Kulturna politika u oblasti muzike 2006 550,00 7,5 €
Mr  Dragana Milunović, Biblioteke za hendikepirane 2006 550,00 7,5 €
Mr  Miloš Slankamenac, Merenje prečnika i protoka u bušotinama 2006 500,00 6,5 €
Mr  Svetlana Kostić, Familijarna amiotrofična lateralna skleroza 2006 550,00 7,5 €
Mr Vesna Miletić, Kompjuterska simulacija mehaničkog opterećenja zuba 2006 500,00 6,5 €
Mr  Ana Bogdanov, Arhitektonika kubusa 2006 500,00 6,5 €
Mr  Jovana Miholčić, Seoska kuća u centralnoj Srbiji i Asturiji – severna Španija do XX veka 2006 500,00 6,5 €
Mr Svetlana Ristović, Policijski menadžment u suzbijanju kriminaliteta 2006 500,00 6,5 €
Mr  Dragana Đapa, Zeleni koridori u urbanom predelu 2006 500,00 6,5 €
Mr  Predrag Perić, IL-1 i IGF-1 u zarastanju rane 2007 500,00 6,5 €
Mr  Borislava Petrović, Brahiterapija – algoritmi za obračun doze u sistemima za planiranje 2006 500,00 6,5 €
Mr  Jelena Jovanović, Dinamičko kreiranje edukativnih sadržaja na Semantičkom Web-u 2006 500,00 6,5 €
Mr  Violeta Damjanović, Dodir Web inteligencije 2007 500,00 6,5 €
Mr  Marija Zdravković, Kvalitet života nakon hirurške revaskularizacije miokarda 2006 500,00 6,5 €
Mr  Darko Zdravković, Karcinom debelog creva. Zašto kasnimo? 2006 500,00 6,5 €
Mr  Vladan Stanković, Muško-ženski odnosi kroz vekove 2006 500,00 6,5 €
Mr  Igor Trandafilović, Marka u savremenoj tržišnoj privredi 2006 500,00 6,5 €
Mr  Milovan Petrović, Niskomolekularni heparini u akutnom infarktu miokarda 2006 500,00 6,5 €
Mr  Maja Meseldžija, Rezistentnost korovskih vrsta na triazinske herbicide 2006 500,00 6,5 €
Mr Ljiljana Stošić, Od genetskih istraživanja do vrhunskih sorti ječma 2006 500,00 6,5 €
Mr  Jelena Brajović, Autobiografska fikcija i detinjstvo Margerit Jursenar, Natali Sarot i Margerit Diras 2006 500,00 6,5 €
Mr  Dejan Brkić, Prirodni gas kao gorivo za grejanje 2006 500,00 6,5 €
Mr  Tatjana Pivac, Urbani centri u kulturnom turizmu Bačke 2007 500,00 6,5 €
Mr  Jelena Ivanjac, Izazovi ekološkog marketinga 2006 500,00 6,5 €
Mr  Draško Gostiljac, Prevencija diabetes mellitusa tip 2 2006 500,00 6,5 €
Mr Dragana Ilić, Aktivna galaktička jezgra: primer galaksije Mrk 817 2006 500,00 6,5 €
Mr  Slavica Cicvarić, Brend – Kreiranje, pozicioniranje i održavanje 2006 500,00 6,5 €
Mr  Danijela Đunisijević Bojović, Regulacija klijanja heteroblastičnih semena javora 2006 500,00 6,5 €
Mr  Mladen Čudanov, Projektovanje organizacije i IKT 2007 550,00 7,5 €
Mr  Dubravka Polić, Florističko-fitocenološko proučavanje Labudovog okna 2007 500,00 6,5 €
Mr  Jelica Petrović, Emocionalni temelji socijalne kompetencije 2007 500,00 6,5 €
Mr  Marija Ignjatović, Starateljstvo nad maloletnicima – nekad i sad / Staratelstvo nad maloletni lica – vo minatoto i denes 2007 500,00 6,5 €
Mr  Miloš Jevtić, Liderstvo u promenama 2007 550,00 7,5 €
Mr  Snežana Đorđević, Uticaj antidota na metabolizam diazepama 2007 500,00 6,5 €
Mr Mirjana Galjak, Obrazovanje, životna sredina i vanredne situacije 2007 500,00 6,5 €
Mr  Marijana Mladenović, Predstava o sebi i motivacija za rad 2007 500,00 6,5 €
Mr  Tamara Vlastelica, Medijska kampanja – publicitet i oglašavanje 2007 550,00 7,5 €
Mr  Marija Grujić, Bahtin i feministička književna analiza / Bakhtin and Feminist Literary Analysis 2007 500,00 6,5 €
Mr  Miodrag Golubović, Neletalne komplikacije u kardiohirurgiji / Nonlethal complications in cardiosurgery 2007 500,00 6,5 €
Mr  Milica Kontić, Genetika retinoblastoma 2007 500,00 6,5 €
Mr  Ana Pandžić, Dvorci Vojvodine 2007 500,00 6,5 €
Dr  Vladimir D. Kuburović, Monogenske i druge genetičke bolesti 2007 500,00 6,5 €
Mr  Đurđa Grijak, Na pragu pismenosti 2007 500,00 6,5 €
Mr  Anđelka Bulatović, Predškolstvo u Crnoj Gori (1903-2006) 2007 500,00 6,5 €
Mr  Ivana Mihić, Roditeljstvo u porodicama sa adolescentom: faktori kvaliteta 2007 500,00 6,5 €
Mr Vojin Vidanović, Socijalna integracija dece bez roditeljskog staranja 2007 550,00 7,5 €
Mr  Daliborka Barjaktarov, Gnežđenje ćubastog gnjurca u Vojvodini/Breeding of the Great Crested Grebe in Vojvodina 2007 550,00 7,5 €
Mr  Ivana Ćuruvija, Kvalitet usluga turističkih vodiča / The quality of the service of tour guides 2007 500,00 6,5 €
Mr  Slađana Medić Pap, Mikoflora semena soje 2007 500,00 6,5 €
Mr Miloš Ćuruvija, Faktori razvoja turizma na Sinajskom poluostrvu 2007 500,00 6,5 €
Mr  Nataša Milić, Koronarni stentovi 2007 500,00 6,5 €
Mr  Jelena Šakotić Kurbalija, Psihoterapeuti – ličnost i profesionalni razvoj 2008 500,00 6,5 €
Mr  Ivana T. Stanisavljević, Ultrazvukom do ulja iz duvana 2008 500,00 6,5 €
Mr  Tanja Milić, Liderska strategija novog doba 2008 500,00 6,5 €
Mr  Bojan Bakmaz, Kvalitet servisa u heterogenim bežičnim mrežama 2008 500,00 6,5 €
Mr  Aleksandar Kovačević, Pretraživanje zvučnih zapisa 2008 500,00 6,5 €
Mr  Dragana Mecanov, Stambena arhitektura Beograda 1947-1967. 2008 550,00 7,5 €
Mr  Goran Sladić, Kontrola pristupa HML dokumentima 2008 500,00 6,5 €
Mr  Marko M. Mihić, Projektno orijentisana organizacija – procesi menadžmenta 2008 500,00 6,5 €
Mr  Katica Radosavljević, Kanali marketinga voća 2008 500,00 6,5 €
Mr  Sanja Đorđević, Restrukturiranje i reorganizacija preduzeća 2008 500,00 6,5 €
Mr Saša Milićević, Hirurška anatomija u laparoskopskoj hirurgiji kila 2008 500,00 6,5 €
Mr  Olga Kontić, Anoreksija i bulimija 2008 500,00 6,5 €
Mr  Mladen Perić, Tržište korporativne kontrole 2008 500,00 6,5 €
Mr Nina Đukanović, Koronarni stentovi i antiagregacijska terapija 2008 500,00 6,5 €
Mr  Natalija Perišić, Socijalna politika – izazovi i perspektive evropeizacije 2008 500,00 6,5 €
Mr  Diana Prodanović Stankić, Životinje u poslovicama na engleskom i srpskom jeziku 2008 500,00 6,5 €
Mr Vesna Đikanović, Akvatični makrobeskičmenjaci Golijske Moravice 2008 500,00 6,5 €
Mr  Vesna Bogdanović, Pačvork romani Alis Voker i Toni Morison 2009 500,00 6,5 €
Mr  Saša Stefanović, Hipotekarna tržišta i instrumenti 2009 500,00 6,5 €
Mr  Aleksandar Jurišić, Krpelji – prenosioci uzročnika bolesti kod ljudi i životinja 2008 500,00 6,5 €
Mr  Milena Kovačević, Škola u prirodi – škola budućnosti 2009 500,00 6,5 €
Mr  Branka Ljevnaić, Androgeneza pšenice 2009 500,00 6,5 €
Mr  Olivera Žižović, Poetika i psihologija groteske 2009 500,00 6,5 €
Mr  Zorana Srećkov, Genetički potencijal visokouljane populacije kukuruza NSU1 2009 550,00 7,5 €
Mr  Dušan Okanović, Ažuriranje i praćenje Java aplikacija 2009 500,00 6,5 €
Mr  Ivan M. Marković, Razvoj Svetske trgovinske organizacije 2009 500,00 6,5 €
Dr  Zoran Stefanović, Institucionalistički pravac ekonomske misli 2009 500,00 6,5 €
Mr Miroslav Ivanović, Kulturno nasleđe u turizmu jugozapadne Srbije 2009 550,00 7,5 €
Mr Aleksandra Tošović-Stevanović, Konkurentske prednosti i inovacije 2009 500,00 6,5 €
Mr  Ivana Carević, Geologija Golubačkih planina / Geology of Golubac Mountains 2009 500,00 6,5 €
Mr  Milena Dinić, Mešovite funkcije u obnovi gradskog centra 2009 550,00 7,5 €
Mr  Danijela Prošić-Santovac, Home and School Use of Mother Goose 2009 500,00 6,5 €
Mr Sergej Macura, Pozorište Henrija Džejmsa / Henry James’s Theatre 2009 550,00 7,5 €
Mr  Milica Maksić, Kako usmeriti izgradnju velikih trgovina 2009 500,00 6,5 €
Mr  Marinko Maslarić, Pristup upravljanju lancima snabdevanja 2009 500,00 6,5 €
Mr  Goran Drakulić, Informaciono-komunikaciona infrastruktura u transportu 2009 500,00 6,5 €
Mr  Jelena Kovačević, Aktivna galaktička jezgra i njihovi emisioni regioni 2010 500,00 6,5 €
Mr  Aleksandra Konjević, Biologija i ekologija razvića žitnih stenica na teritoriji Vojvodine 2009 500,00 6,5 €
Mr  Aleksandar Potkonjak, Bolesti mačijeg ogreba 2009 500,00 6,5 €
Mr  Ivana S. Bogdanović-Protić, Urbana regeneracija višespratnog stanovanja 2009 500,00 6,5 €
Mr  Momčilo Mirković, Procena zdravstvenog stanja stanovnika severne Kosovske Mitrovice 2009 500,00 6,5 €
Mr  Saja Kosanović, Ekološki ispravne zgrade – Uvod u planiranje i projektovanje 2009 500,00 6,5 €
Mr  Jovan Kontić, Strategije rasta preduzeća 2010 500,00 6,5 €
Mr Tijana Mirović, Rane maladaptivne sheme – sheme koje prave probleme 2010 500,00 6,5 €
Mr  Jasna Z. Ivanović, Natkritična ekstrakcija antioksidanasa iz ruzmarina i žalfije 2010 500,00 6,5 €
Mr  Izabela Lacmanović, Elektronsko bankarstvo 2010 500,00 6,5 €
Mr  Sanja Škorić, Tržišna dominacija i njena zloupotreba 2010 500,00 6,5 €
Mr  Zlatko Grušanović, Tri drame Ljubomira Simovića 2010 500,00 6,5 €
Mr  Živko Ćurčić, Oplemenjivanje šećerne repe na rizomaniju / Sugar beet breeding on rhizomania 2010 500,00 6,5 €
Mr  Jovana Reba Kulauzov, Ženski Istok i Zapad 2010 500,00 6,5 €
Mr  Nina Polovina, Lingvistički pristup konceptu žene 2010 500,00 6,5 €
Mr  Valentina Čizmar, Niče i afirmacija života 2010 500,00 6,5 €
Mr  Stevan Nestorov, Višestruko ometena gluva deca 2010 500,00 6,5 €
Mr  Mirjana Hajduković, Postavka ruku u nastavi violine 2010 500,00 6,5 €
Mr  Milica Jovičić, Kako ostvariti zadovoljstvo poslom? 2010 500,00 6,5 €
Mr Marko M. Đorđević, Kulturni obrasci u vremenu medijskog spektakla 2011 500,00 6,5 €
Mr  Aleksandra Petrović, Paučinari na jabuci 2011 500,00 6,5 €
Dr  Sandra Cvejić, Korišćenje heterozisa kod suncokreta / Heterosis use in sunflower 2011 550,00 7,5 €
Mr  Violeta Vesić, Tomas Pejn: korakom nezavisnosti i tragom ljudskih prava 2011 500,00 6,5 €
Mr Milena Stanojević, Moderna kuća u Nišu i Niškoj Banji (1918-1941) 2011 500,00 6,5 €
Mr  Isodora Acin, Odgovornost proizvođača za proizvode s nedostatkom i zaštita potrošača 2011 500,00 6,5 €
Mr  Jelena Velev, Gradski centri u procesu tranzicije 2012 550,00 7,5 €
Mr  Marija Blagojević, Bezbednost, zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama 2011 500,00 6,5 €
Me  Selena Totić, Advanced Models in Value-At-Risk Assessment 2011 500,00 6,5 €
Mr  Aleksandra Milovanović, Imaginarno polje filmske slike, čitanje i interpretacija 2011 500,00 6,5 €
Mr  Ružica Radulj, Uloga geografskog porekla u brendiranju agrarnih proizvoda 2012 550,00 7,5 €
Mr Sandra Nikolić, Naracija i savremeni film: holivudski model 2012 550,00 7,5 €
Mr Milena Kordić, Međuprostor 2012 750,00 8,5 €
Mr Marija Kontić Trišović, Gojazne žene i carski rez 2012 700,00 8,5 €
MR Marija Najdić, Emocionalno brendiranje u turizmu 2012 700,00 8,5 €
Mr Ivana Petrović, Upravljanje tržišnim rizikom u osiguranju 2013 750,00 8,5 €
Mr Aleksandra Jovanović, Mala i srednja preduzeća i ekonomski razvoj regiona Niš (srpsko-engleski) 2013 700,00 8,5 €
Mr Ivana Teodorović Stojanović, Odnosi s javnošću i komunikacija sa decom kao publikom 2014 750,00 8,5 €

Biblioteka DISSERTATIO

Autor i naziv dela godina izdanja cena u din. cena za inostranstvo
Dr  Jadranka Hofman-Jablan, Simetrija muzičkog dela 1995 800,00 9,5 €
Dr Branislav Milovanović, Šećerna bolest i iznenadna srčana smrt 1996 600,00 7,5 €
Mr  Veselin Marković, Marsel Prust i drugi realisti 1996 700,00 8,5 €
Dr  Zoran Stamenković, Integrisana kola – projektovanje, proizvodnja, prinos 1996 600,00 7,5 €
Mr  Nataša Petković, Britanci o Srbiji – 1900. do 1920. 1996 700,00 8,5 €
Dr  Duško Bajin, Saobraćaj u gradskoj ulici – ekološki aspect 1996 800,00 9,5 €
Dr  Milosav Georgijević, Dinamika dizalica – eksperimentalna i modelska analiza 1996 800,00 9,5 €
Mr  Branka Tošić, Naselja podrinjsko-kolubarskog regiona 1996 700,00 8,5 €
Dr  Zora Janaćković, Osteoporoza u reumatoidnom artritisu 1996 800,00 9,5 €
Dr  Zorica Vujošević, Makroekonometrijsko modeliranje, savremeni metodi 1996 800,00 9,5 €
Dr  Šerbo Rastoder, Političke borbe u Crnoj Gori 1918-1929. 1996 800,00 9,5 €
Dr  Saša Filipović, Neurofiziologija demencije 1996 800,00 9,5 €
Dr  Dragan Jovašević, Falsifikovanje isprave – teorija i praksa 1996 700,00 8,5 €
Dr  Mićo Škorić, Podzemne vode u Vojvodini 1996 800,00 9,5 €
Dr  Ivan Nestorov, Nove optimalne kartografske projekcije 1996 700,00 8,5 €
Dr  Dragan Bataveljić, Dileme podele vlasti u SRJ 1996 700,00 8,5 €
Mr  Aleksandar Videnović, Crna Trava – život, kriza i nada 1996 700,00 8,5 €
Dr Tomislav Ranđelović, Karcinom kardije – dijagnostika i lečenje 1996 800,00 9,5 €
Dr  Gordana Milovanović, Tranzicija u istočnoj Evropi i svetska trgovina 1997 700,00 8,5 €
Dr  Radmila Stević, Nastanak šećerne bolesti kod starih osoba 1997 700,00 8,5 €
Mr  Dejan Komatina, Otvoreni tokovi gustih mešavina 1997 700,00 8,5 €
Dr  Goran Čobeljić, Paralitička dislokacija kuka kod cerebralne paralyze 1997 600,00 7,5 €
Mr  Nina Šćepanović, Telesni integritet i materijalna šteta 1997 700,00 8,5 €
Dr  Dragana Šobić-Šaranović, Nuklearna kardiologija – volumen leve komore srca 1997 700,00 8,5 €
Dr  Radosav Cerović, Biologija oplodnje višnje 1997 800,00 9,5 €
Dr  Vidosava Rakočević-Stojanović, Miotonična distrofija i srčani poremećaji 1997 600,00 7,5 €
Mr  Nevenka Perunović, Principi nabavne politike u bibliotekama 1997 600,00 7,5 €
Dr Aleksa Andrejević, Multiparitet – medicinski i socijalni problem 1997 700,00 8,5 €
Mr  Jasmina Đorđević, Dračevica i Riđani sredinom XVI vijeka 1997 700,00 8,5 €
Dr  Aranđel Babić, CA modeliranje u projektovanju teretnih vagona 1997 800,00 9,5 €
Dr  Mirjana R. Jovanović, Interakcija komponenata i degradacija platinskih katalizatora 1997 700,00 8,5 €
Dr  Živorad G. Nidžović, Zaštitni dermofarmaceutski preparati 1997 600,00 7,5 €
Dr  Nevena Petrušić, Vanparnični postupak za deobu 1997 800,00 9,5 €
Dr  Aleksandar Jovanović, Ratne psihotraume i porodica 1997 700,00 8,5 €
Dr Dragana Radenković-Jocić, Strane investicije u zemljama u tranziciji 1997 800,00 9,5 €
Alexandar Jovanovic, M.D., War Psychotraumas and the Family 1997 700,00 8,5 €
Dr Časlav T. Milić, Samoubistva – ko, kako, kada i zašto 1997 700,00 8,5 €
Mr  Biljana Šimunović – Matica srpska u Kraljevini Jugoslaviji 1997 800,00 9,5 €
Dr  Ružica Božović-Stamenović, O prostorima lečenja – centri dnevne nege 1997 700,00 8,5 €
Dr  Srđan Bojović, Crni bor i terpeni / Le pin noir et les terpènes 1997 700,00 8,5 €
Dr  Zoran Golubović,  Lečenje zatvorenih preloma potkolenice 1997 800,00 9,5 €
Dr  Dragi Radomirović, Rešavanje varijacionih problema 1997 800,00 9,5 €
Dr  Đorđije Šaranović, Funkcionalna radiologija debelog creva / Functional radiology of the colon 1997 800,00 9,5 €
Dr Danica Mićanović, Selekcija pšenice na aktivnost azotofiksacije 1997 700,00 8,5 €
Dr  Svetlana Paunović, Infektivna deformacija plodova dunje 1997 600,00 7,5 €
Dr  Srđan Milenković, Veštačke neuronske mreže 1997 800,00 9,5 €
Dr  Dušan R. Stojadinović, Hidrogeološke karakteristike Velikomoravskog basena 1997 600,00 7,5 €
Dr  Miloš Stojiljković, Profilaksa trovanja somanom 1997 700,00 8,5 €
Dr  Vesna Đukić-Dojčinović, Pravo na razlike selo – grad 1997 800,00 9,5 €
Dr  Branko Nadoveza, Balkanski socijalisti i balkanska federacija 1997 800,00 9,5 €
Mr  Dušan Mijović, Hidrogeologija granodiorita Srbije 1997 800,00 9,5 €
Dr  Radmilo Petrović, Krstovi vizantijskog carstva 1997 800,00 9,5 €
Dr  Anica Bobić-Radovanović, Maligni melanom konjunktive 1998 700,00 8,5 €
Dr  Jelena Kosanović, Laza Kostić i estetika romantizma 1997 800,00 9,5 €
Dr  Ivana Žagar, Nuklearna medicina – tumori neuroektoderma 1998 600,00 7,5 €
Dr Jadranka Lazović, Informaciona analiza protein 1998 800,00 9,5 €
Dr  Goran T. Vladisavljević, Višefazni membranski procesi u ramskim modulima 1998 800,00 9,5 €
Dr  Dušan P. Vuksanović, Tradicionalna arhitektura Crne Gore i bioklimatizam 1998 800,00 9,5 €
Dr Zorica Vasiljević, Ekonomska efektivnost investicija u poljoprivredi 1998 800,00 9,5 €
Dr  Miloš Todorović, Uvoz kapitala i privredni razvoj 1998 800,00 9,5 €
Dr  Lana Mačukanović-Golubović, Perniciozna anemija – dijagnostika i lečenje 1998 700,00 8,5 €
Dr. Jovan  Filipović, Film Boiling over a Moving Horizontal Surface 1998 700,00 8,5 €
Dr  Dragana Maćešić-Petrović, Mentalna retardacija – kognicija i motorika 1998 700,00 8,5 €
Dr  Zoran Stokić, Njutn – Dijemova epistemologija 1998 800,00 9,5 €
Dr Jasmina Omerbegović-Bijelović, Metaupravljanje i kvalitet upravljanja 1998 800,00 9,5 €
Dr  Gordana Vukelić, Procene vrednosti poljoprivrednog preduzeća 1998 800,00 9,5 €
Dr  Dejan M. Gvozdić, MSM fotodetektori 1998 700,00 8,5 €
Dr  Dragomir Radenković, Ekonomske koncepcije evrokomunizma 1998 800,00 9,5 €
Dr  Ljubinko Jovanović, Transport i distribucija abscisinske kiseline u korenu kukuruza 1998 600,00 7,5 €
Dr  Jasna Čanadanović-Brunet, Kiseonikovi slobodni radikali i prirodni antioksidanti 1998 800,00 9,5 €
Dr  Milan Tadić, Poluprovodničke nanostructure 1999 700,00 8,5 €
Dr  Nenad Penezić, Upravljanje razvojem malih preduzeća 1998 800,00 9,5 €
Dr  Dubravka Valić-Nedeljković, Radijski intervju 1999 800,00 9,5 €
Dr  Tamara Džamonja-Ignjatović, Psihodijagnostika i savremeni modeli ličnosti 1999 700,00 8,5 €
Dr  Vladimir Kovčin, Akutna kardiotoksičnost antraciklina 1999 700,00 8,5 €
Dr  Dragana Đorđević, Citokini i multipla skleroza 1999 700,00 8,5 €
Dr  Verica Milošević, Efekti somatostatina na hipofizu i nadbubrežnu žlezdu 1999 600,00 7,5 €
Dioscorea balcanica – kultura in vitro i produkcija steroidnih jedinjenja 1999 600,00 7,5 €
Dr  Eva Vaništa-Lazarević, Urbana rekonstrukcija 1999 800,00 9,5 €
Dr  Dragica Radojković, Molekularna dijagnostika cistične fibroze / Molecular Diagnostics of Cystic Fibrosis 1999 700,00 8,5 €
Dr  Zorica Mitić, Strah i anestezija 1999 700,00 8,5 €
Dr  Duško Ilić, Motorna kontrola i učenje brzih pokreta 1999 700,00 8,5 €
Dr  Nebojša Radovanović, Perforacije i rupture jednjaka 1999 600,00 7,5 €
Dr  Ivan Kostić, Turbulentni granični sloj na aeroprofilima integralni adaptivni pristup 1999 600,00 7,5 €
Dr Ružica Nikolić, Geohemijska analiza zlatonosnih minerala sa Goča 1999 600,00 7,5 €
Dr Ljubinko Ignjatović, Radijacioni i hemi-jonizacioni atomski procesi 1999 600,00 7,5 €
Dr  Zoran Janković, Nuklearna hepatologija – Bilijarna opstrukcija 1999 700,00 8,5 €
Dr  Ljiljana Tasić, Ciklodekstrini u savremenoj farmaceutskoj tehnologiji / Cyclodextrins in modern pharmaceutical technology 1999 700,00 8,5 €
Dr  Petar Dokmanović, Hidrogeologija tercijarnih basena Srbije 1999 700,00 8,5 €
Dr  Dušica Risović, Infantilna ezotropija i vertikalne devijacije 1999 600,00 7,5 €
Dr  Natalija Kosanović-Jaković, Metabolička kontrola i dijabetesna retinopatija 1999 800,00 9,5 €
Dr  Vesna Milošević-Mitić, Magneto-termo-elastično savijanje tankih ploča 1999 600,00 7,5 €
Dr  Vasilije Tomanoski, Renalna osteodistrofija kod bolesnika na hemodijalizi 1999 700,00 8,5 €
Dr  Vesna D. Jablanović, Privatizacija – generator egzogenih i endogenih ciklusa 1999 700,00 8,5 €
Dr  Dušan Jokanović, Resource management in parallel computers 1999 700,00 8,5 €
Dr  Mira Zečević, Primena matematičkih modela u HPLC analizama lekova 1999 700,00 8,5 €
Dr  Marija Lukač, Anorektalne anomalije 1999 700,00 8,5 €
Dr  Ranko Raičević, Hemostazni sistem i ishemijska bolest mozga 1999 700,00 8,5 €
Dr  Aleksandar Nikolić, Jovan Karamata – život kroz matematiku 1999 700,00 8,5 €
Dr  Lidija Matija, Endohedralni fulereni 1999 700,00 8,5 €
Dr Biljana Trebješanin, Psihologija patriotizma i obrasci socijalizacije 1999 700,00 8,5 €
Dr  Dobrica Jovičić, Turizam i životna sredina – koncepcija održivog turizma 2000 700,00 8,5 €
Dr  Ljiljana Jemuović, Hronični virusni hepatitis C 2000 600,00 7,5 €
Dr Mira Čakar, Antidotski oksimi – metode određivanja i njihova primena 2000 600,00 7,5 €
Dr  Vojkan Vukadinović, Augmentacije i supstitucije mokraćne bešike u dečjoj urologiji 2000 700,00 8,5 €
Dr  Dimitrije Ponomarev, Fiberoptička bronhoskopija u bakterijskoj pneumoniji 2000 600,00 7,5 €
Dr  Marija S. Romić, Specifični imunoglobulini G i njihove potklase 2000 600,00 7,5 €
Dr  Marijan Novaković, Vaskularizovani fibularni graft 2000 700,00 8,5 €
Dr  Marina Savin, Ciklosporin i hronično odbacivanje bubrega 2000 800,00 9,5 €
Dr  Srđan Poštić, Osteopenične i osteoporotične promene u segmentima mandibula 2000 700,00 8,5 €
Dr  Ivan Mikov, Delovanje herbicida 2,4-dihlorfenoksisirćetna kiselina na zdravlje ljudi 2000 600,00 7,5 €
Dr  Dejan N. Lutovac, Univerzalni kompjuterski signalno-sigurnosni system 2000 700,00 8,5 €
Dr  Lidija Amidžić,  Prividna smrt – strategija opstanka 2000 600,00 7,5 €
Dr  Radojka Maletić, Apriorne metode klasifikacije opština u Srbiji 2000 600,00 7,5 €
Dr  Jasna Mihailović, Magnetna rezonanca u dijagnostici nodusnih struma 2000 700,00 8,5 €
Dr  Zoran Raspopović, Transport elektrona u promenljivim poljima 2000 700,00 8,5 €
Dr Nikola D. Nikolić, Nestanak dinosaurusa: vanadijum i bakar 2000 700,00 8,5 €
Dr Miroslav Vukosavljević, Medijatori inflamacije u proliferativnoj  vitreoretinopatiji 2000 700,00 8,5 €
Dr Aleksandra Novakov Mikić, Metode procene ishoda indukcije porođaja 2000 700,00 8,5 €
Dr Katina Cvetković, Osnovni postulati u lečenju artrogripoze kod dece 2000 600,00 7,5 €
Dr  Milica Pejović Milovančević, Poremećaj ponašanja dece i omladine – moralni i psihopatološki aspekti 2001 700,00 8,5 €
Dr  Ksenija Janković, Drobljena opeka kao agregat za beton 2001 700,00 8,5 €
Dr  Dejan Marković, Biokompatibilnost glas-jonomer cemenata 2001 600,00 7,5 €
Dr  Silvana D. Petrović, Fitohemijsko proučavanje vrsta roda Hieracium L. 2001 800,00 9,5 €
Dr  Dragan M. Ignjatović, Izbor pomoćne mehanizacije za površinske kopove lignite 2001 700,00 8,5 €
Dr Dragoslava Stojiljković, Azotni oksidi pri sagorevanju domaćih lignite 2001 800,00 9,5 €
Dr  Đuro Kutlača, Ocenjivanje tehnološkog nivoa firmi i sektora nacionalne ekonomije 2001 800,00 9,5 €
Dr  Đuro Macut, Insulinska senzitivnost u dijabetesu tip 1 2001 600,00 7,5 €
Dr  Gojko Joksimović, Analiza kvarova kaveznog indukcionog motora 2001 800,00 9,5 €
Dr Bojan Ilić, Strategije formiranja cena u uslovima diskontinuiteta 2001 700,00 8,5 €
Dr  Ljubinka Janković Veličković, Savremeni aspekt dijagnostike karcinoma prostate 2001 700,00 8,5 €
Dr Tatjana S. Radosavljević, Enteroinsularna osovina u porto-kavnom šantu 2001 700,00 8,5 €
Dr Olivera Stanojlović, Animalni modeli epilepsije – antiepileptici 2001 700,00 8,5 €
Dr  Zoran Mašić, Dinamička čvrstoća – osobina čoveka 2001 700,00 8,5 €
Dr  Dejan Komatina, Otvoreni tokovi gustih mešavina – teorija i eksperimenti 2001 800,00 9,5 €
Dr  Vilma Jovičić, Savremena dijagnostika lajmske borelioze 2001 600,00 7,5 €
Dr  Kristina Gopčević, Toksin poskoka – otrov i lek 2001 600,00 7,5 €
Dr  Dragan Petrović, Dinamika sudara vagona 2001 700,00 8,5 €
Dr  Drina Janković, p-Aminohipurna kiselina: obeležavanje i mogućnosti kliničke primene 2001 600,00 7,5 €
Dr  Nataša Vavić, Hemostaza u transplantaciji jetre 2001 600,00 7,5 €
Dr Jelena Radovanović, Global optimization of nanostructures 2002 800,00 9,5 €
Dr Gordana  Tončev, Nitrogeni stres i multipla skleroza / Nitrative Stress and Multiple Sclerosis 2002 700,00 8,5 €
Dr  Ranka Račić, Sukcesija u procesnom odnosu 2002 800,00 9,5 €
Dr  Milka Glavendekić, Mrazovci (Lepidoptera: Geometridae) u hrastovim šumama Srbije / The Wintermoths (Lepidoptera Geometridae) in Oak Forests in Serbia 2002 700,00 8,5 €
Dr  Zvezdana Kojić, Kaptopril i eksperimentalna ateroskleroza 2002 600,00 7,5 €
Dr Aleksandar Đorđević, Biološki aktivni derivati fulerena C60 2002 700,00 8,5 €
Dr  Vladimir Milosavljević, Štarkovi parametri spektralnih linija inertnih gasova 2002 700,00 8,5 €
Dr  Gordana Devečerski, Neurofiziološka ispitivanja lumbalnih kompresivnih radikulopatija 2002 800,00 9,5 €
Dr Pavle Sekeruš, Les Slaves du Sud dans le miroir français (1800-1850) 2002 700,00 8,5 €
Dr  Snežana Smederevac, Govor i ličnost ili govor ličnosti 2002 700,00 8,5 €
Dr Branislava Milenković, Planovi samolečenja za bolesnike sa astmom 2002 700,00 8,5 €
Dr  Nevena Mitić, Kultura pšenice in vitro 2002 600,00 7,5 €
Dr  Viktorija Dragojević-Simić, Zaštita amifostinom od toskičnosti doksorubicina 2002 700,00 8,5 €
Dr  Nevena Arsenović Ranin, Imunomodulatorni efekat membranskog proteina Crry/p65 2002 700,00 8,5 €
Dr Vesna Selaković, Adhezivni molekuli, S-100 protein i ishemijska bolest mozga 2002 600,00 7,5 €
Dr  Tatjana Sretenović-Rajičić, Genetička transformacija kupusnjača 2002 600,00 7,5 €
Dr Snežana L. Savić, Akumulacija „Bovan“ – tajne beskrajne lepote vode 2002 700,00 8,5 €
Dr  Zorica Vujić, Analitika antidepresiva (metode TLC, HPLC, CE) 2002 600,00 7,5 €
Dr  Nevena Veljković, Informaciona analiza i dizajniranje u biotehnologiji 2002 600,00 7,5 €
Dr Slobodan Tomić, Perikardni izlivi i tamponada posle operacija na srcu 2002 700,00 8,5 €
Dr  Maja Nenadović, Imunomorfološka studija hroničnog hepatitisa B i C 2002 700,00 8,5 €
Dr  Maja Šurbatović, Imunska disonanca u MODS-u nakon traume i/ili sepse 2002 700,00 8,5 €
Dr  Zorana Penezić, Dijagnoza Cushingovog sindroma 2002 600,00 7,5 €
Dr  Sandra Pekić, Nov pristup u proceni sekrecije hormona rasta 2002 800,00 9,5 €
Dr  Biljana Antonijević, Antidotska efikasnost oksima 2003 700,00 8,5 €
Dr Branka Bonači – Nikolić, Antineutrofilna citoplazmatska antitela 2003 800,00 9,5 €
Dr  Dragana Vasić, Somatska hibridizacija suncokreta 2003 700,00 8,5 €
Dr  Blagoje Kuljić, Psihofizička trauma i akutni stresni poremećaj 2003 600,00 7,5 €
Dr  Dubravka Marković, Totalne zubne proteze i resorpcija rezidualnog alveolarnog grebena 2003 600,00 7,5 €
Dr  Miloš Ješić, Acidobazna homeostaza novorođenčeta 2003 600,00 7,5 €
Dr  Vesna Nikolić, Obrazovanje i zaštita životne sredine 2003 700,00 8,5 €
Dr  Jelena Prljić, Mehanizam genske varijabilnosti HIV-1 2003 600,00 7,5 €
Dr. Nenad  Teofanov, Ultramodulation Spaces and Pseudodifferential Operators 2003 600,00 7,5 €
Dr  Rosana N. Brakus, Razvojne disleksije i disgrafije 2003 800,00 9,5 €
Dr  Marina Milenković, Imunomodulacija autoimunog miokarditisa 2003 600,00 7,5 €
Dr Uglješa Bugarić, Metodologija analize rada jednopozicionih mašina 2003 700,00 8,5 €
Dr Dušan Kolar, Savremena terapija stanja straha 2004 700,00 8,5 €
Dr  Snežana Besermenji, Uticaj hidrografskih objekata na turizam u Vojvodini 2004 600,00 7,5 €
Dr Ivana Teodorović, Testovi toksičnosti u kontroli kvaliteta otpadnih voda 2004 700,00 8,5 €
Dr  Nevena Nagl, Transgena otpornost na virus rizomanije repe 2004 600,00 7,5 €
Dr  Marija Zotović, Stres i mentalno zdravlje dece: studija posledica bombardovanja 2004 700,00 8,5 €
Dr  Mihailo P. Lazarević, Matematičko modeliranje i upravljanje redundantnim sistemima – biomehanički pristup 2004 800,00 9,5 €
Dr  Svetlana Ibrić, Veštačke neuronske mreže – primena u farmaceutskoj tehnologiji 2004 600,00 7,5 €
Dr Marina Atanasković Marković, Alergija i vakcine / Allergy and vaccines 2004 600,00 7,5 €
Dr Ana Vujović, Francuska civilizacija u udžbenicima francuskog jezika 2004 700,00 8,5 €
Dr Nataša S. Marković, Hemodijaliza i kardiovaskularne komplikacije 2004 600,00 7,5 €
Dr  Dejan Stevanović, Hirurško lečenje malignoma želuca 2004 700,00 8,5 €
Dr  Miloš Bjelović, Karcinom želuca i slezina 2004 700,00 8,5 €
Dr  Rajica M. Stošović, Imunoterapija u lečenju alergijske bronhijalne astme 2004 700,00 8,5 €
Dr  Zorica Knežević, Imobilisane lipaze kao katalizatori 2004 700,00 8,5 €
Dr  Jelena Parojčić, In vitro – in vivo korelacija: osnovna razmatranja i značaj 2005 600,00 7,5 €
Dr  Zoran A. Maksimović, Kukuruzna svila / Maydis stigma 2005 700,00 8,5 €
Dr  Ivica Stančić, Teleskop proteze – veza krune i skeleta 2005 700,00 8,5 €
Dr Nina Anđelić, Optimizacija tankozidih konstrukcionih elemenata 2005 700,00 8,5 €
Dr  Čedomir Marković, Hrastov potkornjak Scolytus intricatus Ratz. (Coleoptera, Scolytidae) u Srbiji 2005 700,00 8,5 €
Dr  Aleksandra Isaković, Transport molekula iz mozga u krv – uloga horioidnog pleksusa 2005 700,00 8,5 €
Dr  Aleksandra Strinić, Ekscitacioni koeficijenti i efikasni preseci za pobuđene nivoe jona argona i ksenona 2005 700,00 8,5 €
Dr  Svetlana Grdović, Mahovine šireg područja Beograda i njihov bioindikatorski značaj 2005 700,00 8,5 €
Dr  Zoran V. Čvorović, Upravljanje rizicima u životnoj sredini 2005 700,00 8,5 €
Dr  Nataša Vujisić Živković, Pedagoško obrazovanje učitelja – razvijanje vaspitnog koncepta 2005 800,00 9,5 €
Dr  Vesna Jaćević, Terapija trovanja T-2 toksinom 2005 700,00 8,5 €
Dr  Snežana Zdravković Korać, Genetička transformacija divljeg kestena 2005 700,00 8,5 €
Dr  Ivana Validžić, Reverzibilni sistemi na nanometarskoj skali 2005 600,00 7,5 €
Dr  Ljiljana Nikolić, Biljni svet i primarna produkcija – indikatori eutrofizacije u jezeru Provala 2005 700,00 8,5 €
Dr  Angelina Subotić, Morfogeneza kičice u kulturi in vitro 2005 700,00 8,5 €
Dr  Dušanka Kitić, Divlji bosiljak – hemijsko i mikrobiološko ispitivanje 2006 600,00 7,5 €
Dr Maja Nikolić, Glikemijski indeks hrane i ishemijska bolest srca 2006 600,00 7,5 €
Dr Mara Aleksić, Elektrohemijsko ponašanje i određivanje cefetameta 2006 600,00 7,5 €
Dr Jovanka Kolarović, Kardiotoksični efekti antraciklina kod dece 2005 700,00 8,5 €
Dr  Nemanja M. Milinčić, Infekcije i prevremeni porođaj 2005 700,00 8,5 €
Dr Branko Milosavljević, Pretraživanje multimedijalnih dokumenata 2006 600,00 7,5 €
Dr  Boris Lončar, Radijaciona otpornost memorijskih i prenaponskih zaštitnih komponenata 2006 600,00 7,5 €
Dr  Jelena Antić Stanković, Sistem komplementa: most između urođenog i stečenog imunog odgovora 2006 600,00 7,5 €
Dr  Aleksandra Sokić Milutinović, Gastrin, somatostatin, citokini i H. pylori – Gastrin, somatostatin cytokines and H. Pylori 2006 600,00 7,5 €
Dr  Vladimir D. Kuburović, Genetsko savetovalište 2006 600,00 7,5 €
Dr  Ksenija Taški Ajduković, Regeneracija somatskih hibrida u rodu Helianthus 2006 600,00 7,5 €
Dr  Biljana Veljković, Tendencije u proizvodnji duvana 2006 600,00 7,5 €
Dr  Predrag Cvetković, Međunarodno pravo stranih investicija 2007 800,00 9,5 €
Dr  Anđelija Ivkov, Folklorno nasleđe u turizmu Vojvodine 2006 800,00 9,5 €
Dr  Nebojša Despotović, Zaustaviti slabljenje srca 2006 600,00 7,5 €
Dr  Nenad Zrnić, Dinamika obalskih kontejnerskih dizalica 2006 700,00 8,5 €
Dr  Biljana Kaličanin, Zubi, dentalni materijali i teški metali 2006 600,00 7,5 €
Dr  Tatjana Kundaković, Sekundarni metaboliti i aktivnost vrste Achillea alexandri-regis 2006 600,00 7,5 €
Dr  Nenad Baletić, Autofluorescentna dijagnostika patoloških promena grkljana 2006 600,00 7,5 €
Dr  Sanja Bauk, Inteligentni informacioni sistemi u pomorstvu 2006 600,00 7,5 €
Dr  Peđa Milosavljević, Održavanje tehničkih sistema po konceptu TPM i Six Sigma 2007 700,00 8,5 €
Dr  Dejan Ivezić, Robusni kontroleri procesa mlevenja 2006 600,00 7,5 €
Dr Predrag Jovanović, Uticaj gravitacionih sočiva na spektre kvazara 2006 600,00 7,5 €
Dr  Dejan Radenković, Poremećaji hemostaze u akutnom pankreatitisu 2006 700,00 8,5 €
Dr  Ljiljana Kontić, Strategija ozdravljenja preduzeća 2006 700,00 8,5 €
Dr  Slobodan Dodić, Kraniomandibularne disfunkcije 2006 600,00 7,5 €
Dr  Dragana Stojičić, Kultura zigotskih embriona munike i molike in vitro 2006 700,00 8,5 €
Dr Dragan Veličković, Ultrazvučna ekstrakcija žalfije (Salvia L.) 2007 600,00 7,5 €
Dr  Olivera Ciraj Bjelac, Pacijentne doze i kvalitet slike u dijagnostičkoj radiologiji 2007 600,00 7,5 €
Dr  Biljana Božić, Biohumoralni parametri u dijagnozi artritisa različite etiologije 2007 600,00 7,5 €
Dr  Melina Kalagasidis Krušić, Hidrogelovi i kontrolisano otpuštanje lekovitih supstanci 2007 600,00 7,5 €
Dr  Milan Vidaković, Agentska okruženja 2007 700,00 8,5 €
Dr  Svjetlana Matković, Lečenje sekretorne upale uva kod dece 2007 600,00 7,5 €
Dr  Boban Đorđević, Dinamička korekcija kongenitalnih blefaroptoza 2007 700,00 8,5 €
Dr  Dragana Jović, Optički snopovi u fotorefraktivnim kristalima / Optical beams in photorefractive crystals 2007 700,00 8,5 €
Dr Ana D. Anufrijev, Modeli konkurentnosti penzionih fondova u Srbiji 2007 600,00 7,5 €
Dr  Aleksandar Janković, Sociološko-psihološke karakteristike fudbalera 2007 700,00 8,5 €
Dr  Olja Munitlak Ivanović, Održivi razvoj kao redefinisan pristup ekonomskom razvoju 2007 800,00 9,5 €
Dr  Marija Stanić, Numerička integracija oscilatornih funkcija 2008 600,00 7,5 €
Dr  Anđelka Kovačević, O određivanju masa asteroid 2008 700,00 8,5 €
Dr  Zoran Zdjelar, Upoređivanje lizinga i duga 2008 700,00 8,5 €
Dr  Slađana Barjaktarović Rakočević, Uloga banaka na tržištu hartija od vrednosti u Srbiji 2008 700,00 8,5 €
Dr  Srđan Milosavljević, Korekcija telesnog sastava 2008 600,00 7,5 €
Dr  Zorana Arsenijević, Sušenje suspenzija u industriji 2008 700,00 8,5 €
Dr  Tatjana J. Vulić, Gline kao katalizatori 2009 700,00 8,5 €
Dr  Nataša M. Tomić, Rizici i zaštita od jonizujućeg zračenja 2009 700,00 8,5 €
Dr  Marija Nikolić, Nanočestice sa omotačem od poli(etilenoksida) 2009 700,00 8,5 €
Dr Vladimir Marinković, Ljudski resursi pred izazovima globalizacije 2009 700,00 8,5 €
Dr  Vojislav Sekerez, Strategijski aspekt upravljanja troškovima nabavke 2009 800,00 9,5 €
Dr  Jasmina Đorđević, Engleski jezik u višekulturnoj Srbiji 2009 600,00 7,5 €
Dr  Zita Šereš, Ultrafiltracija u industriji šećera 2009 700,00 8,5 €
Dr Ana Jovanović, Student and teacher attitudes in foreign language instruction 2009 700,00 8,5 €
Dr  Tatjana N. Ćebović, Ekstrakti imele (Viscum album L.) u biohemiji maligniteta 2009 700,00 8,5 €
Dr Savo Radonjić, Zapadni Balkan i evrointegracije – perspektiva Srbije 2009 700,00 8,5 €
Dr  Maja Kostić, Evaluacija tretmana smetnji u čitanju i pisanju 2009 700,00 8,5 €
Dr  Olga S. Jović, Prava deteta – između ideje i stvarnosti 2009 700,00 8,5 €
Dr  Vladimir Boranijašević, Presude u parničnom postupku 2009 700,00 8,5 €
Dr  Jelena Božović, Kamatna politika bankarskog sektora Srbije 2009 700,00 8,5 €
Dr  Boban Stojanović, Kompjutersko modeliranje mišića 2009 700,00 8,5 €
Dr  Vladimir Ranković, Kompjutersko dizajniranje stentova 2009 700,00 8,5 €
Dr  Jelena Purać, Polarne kolembole – adaptacije na niske temperatur 2010 600,00 7,5 €
Dr Goran Dašić, Upravljanje odnosima sa potrošačima i interaktivnost 2010 700,00 8,5 €
Dr  Ljiljana Čvorović, Akutna senzorineuralna nagluvost 2010 600,00 7,5 €
Dr Nenad N. Cvetković, Uticaj cilindrične i polusferične nehomogenosti tla na uzemljivače 2010 700,00 8,5 €
Dr  Nataša Nikolić, Topole u fitoremedijaciji teških metala 2010 600,00 7,5 €
Dr  Danijela Zdravković, Promene u primarnom zaleđu: vraćanje u zajednicu 2010 600,00 7,5 €
Dr  Vesna Pilipović, Obrada i usvajanje pasiva 2010 600,00 7,5 €
Dr Ivan Stefanović, Strategije organizacija u diskontinuiranom okruženju 2010 700,00 8,5 €
Dr  Ana Savić, Sistem za učenje na daljinu InternetUčenje 2010 600,00 7,5 €
Dr Aleksandra R. Zarubica, Modifikovani cirkonijum(IV)-oksid – obećavajući katalizator za proces izomerizacije 2010 600,00 7,5 €
Dr  Jelena S. Filipović, Prehrambena vlakna u hlebu snižene energije 2010 600,00 7,5 €
Dr Ivan Božović, Specifičnosti procesa tranzicije u AP Kosovo i Metohija 2010 700,00 8,5 €
Dr Zorana Oreščanin Dušić, Protamin sulfat – novi aspekti delovanja 2010 600,00 7,5 €
Dr  Srđan P. Žikić, Mobing 2010 600,00 7,5 €
Dr Jelena Milovanović, Genetika u službi očuvanja omorike i kitnjaka 2010 600,00 7,5 €
Dr  Marijana Mladenović, Samomotivacija 2010 700,00 8,5 €
Dr  Anđelka Bulatović, Žena Crne Gore kroz vjekove (XVIII-XIX) 2010 600,00 7,5 €
Dr  Jelica Simeunović, Cijanobakterije i cijanotoksini u površinskim vodama Vojvodine 2010 700,00 8,5 €
Dr  Violeta Stojičić, Teorija kolokacija 2010 600,00 7,5 €
Dr  Dragan Ivanović, Sistemi za skladištenje naučnih sadržaja 2011 600,00 7,5 €
Dr  Lidija Korunović, Parametri modela potrošnje distributivne mreže 2011 700,00 8,5 €
Dr  Danijela Tešendić, Cirkulacija bibliotečke građe 2011 600,00 7,5 €
Dr  Bojana Dimić Surla, Editor za MARC 21 zapise 2011 600,00 7,5 €
Dr  Danijela Boberić Krstićev, Pretraživanje i preuzimanje bibliografskih zapisa 2011 600,00 7,5 €
Dr  Vladan Vučković, Napredni šahovski algoritmi i sistemi 2011 700,00 8,5 €
Dr  Danijela Kojić, Život ispod nule – Ostrinia nubilalis 2011 700,00 8,5 €
Dr  Jovana Reba Kulauzov, Misticizam Jele Spiridonović Savić 2011 700,00 8,5 €
Dr  Igor Trandafilović, Brendiranje Srbije – prepreke i preporuke 2011 700,00 8,5 €
Dr  Daniela V. Šojić, Primena fotokatalize u razgradnji pesticida 2011 800,00 9,5 €
Dr  Miloš Milovančević, Savremeni koncept vibrodijagnostike rotacionih mašina 2011 600,00 7,5 €
Dr  Diona Grgar, Kako postati konkurentan? 2011 700,00 8,5 €
Dr  Mladen Čudanov, Strateška primena informacionih i komunikacionih tehnologija 2011 700,00 8,5 €
Dr  Nada Babović, Antioksidansi u biqkama familije Lamiaceae 2011 700,00 8,5 €
Dr  Slavica Cicvarić Kostić, Komunikacije i relacioni marketing: primena u javnoj upravi 2011 700,00 8,5 €
Dr  Lazo Manojlović, Novi pristupi u analizi niskokoherentnih interfergrama 2012 700,00 8,5 €
Dr  Marko M. Mihić, Strateško upravljanje projektima 2011 700,00 8,5 €
Dr  Ružica Micić, Kinetička analiza tragova jona 2011 700,00 8,5 €
Dr  Goran Sladić, Kontrola pristupa u poslovnim sistemima 2011 700,00 8,5 €
Dr  Miloš Slankamenac, Električni, dielektrični i nelinearni prekidači parametri kod poluprovodnika 2012 700,00 8,5 €
Dr  Olja Čokorilo, Upravljanje bezbednošću vazduhoplova 2012 700,00 8,5 €
Dr  Maja Karaman, Lekovitost autohtonih makrogljiva 2012 700,00 8,5 €
Dr  Ana Savić, Operativni rizici u bankama 2012 700,00 8,5 €
Dr  Sandra Jednak, Razvoj ekonomije zasnovane na znanju: mogućnosti i ograničenja 2012 700,00 8,5 €
Dr  Vesna Cvetković, Elektrohemijsko taloženje magnezijuma pri podpotencijalima iz rastopa nitrata 2012 700,00 8,5 €
Dr  Marina Jovanović Milenković, Informaciono-komunikacione tehnologije u zdravstvenom sistemu 2012 700,00 8,5 €
Dr  Lazar Velicki, Procena rizika u kardiohirurgiji 2012 700,00 8,5 €
Dr  Dragana Novaković, Međunarodni odnosi i globalizacija 2012 800,00 9,5 €
 Dr Ljiljana Rajić, Osnove i principi razvoja elektrokinetičke remedijacije  2013 700,00 8,5 €
Dr Marija Milanović, Superparamagnetizam kod nanočestičnih cink ferita 2013 750,00 8,5 €
Dr  Petar Knežević, Bakteriofagi — alternativni antimikobni agensi 2012 700,00 8,5 €
Dr Vesna Đikanović, Crevni paraziti riba beogradskog regiona Dunava 2013 700,00 8,5 €
Dr  Nebojša Pušara, Ekonomsko-finansijska analiza tranzicije u zemljama Jugoistočne Evrope 2012 700,00 8,5 €
Dr  Emilija Pecev Marinković, Kinetičke metode analize za određivanje pesticida u hrani i vodi 2013 750,00 8,5 €
Dr Vojin Vidanović, Socijalne posledice tranzicije u Srbiji 2013 750,00 8,5 €
Dr Slađana Janković, B2B integracija saobraćajnih sistema 2013 700,00 8,5 €
Dr Jelena Đorđević, Određivanje pesticida iz prirodnih voda 2013 700,00 8,5 €
Dr Draško Gostiljac, Dijagnostika akutnog koronarnog sindroma kod dijabetičara 2013 750,00 8,5 €
Dr Branka Ljevnaić-Mašić, Akvatična flora i vegetacija hidromelioracionih objekata na području Banata 2014 800,00 9,5 €
Dr Valentina Basarić, Saobraćajni modeli u funkciji upravljanja saobraćajnom potražnjom 2013 700,00 8,5 €
Dr Jovana Juloski, Tarner sindrom – kraniofacialnamorfologija / Turner Syndrome – Craniofacial Morphology 2013 700,00 8,5 €
Dr Neda Stefanović, Primena kompjuterizovane tomografije konusnog zraka u analizi vazdušnih puteva / The Use of Cone Beam Computerized Tomography in Airway Analisys 2013 700,00 8,5 €
Dr Katarina Tomić, Dvojna dijagnoza – intelektualna ometenost i mentalna bolest 2013 700,00 8,5 €
Dr Maja Ristić, Publika mjuzikla 2014 750,00 8,5 €
Dr Aleksandar Simić, Proizvodnja semena vlatastih trava: italijanski ljulj, crveni vijuk i bela rosulja 2014 700,00 8,5 €
Dr Ana Juzbašić, Integrisana bezbednost kritičnih infrastruktura 2014 750,00 8,5 €
Dr Stefan Panić, Unapređenje performansi bežičnog prenosa u feding okruženju / Performances improvement of wireless communication in fading enviroment 2014 700,00 8,5 €
Dr Nataša Sekulović, Krize i njihov uticaj na turi­zam u Srbiji / Crises and their impact on tourism in Serbia 2014 700,00 8,5 €
Dr Milena Vukmirović, Pešački prostor i kompetitivni identitet grada 2014 800,00 9,5 €
Dr Milica Aćimović, Korijandar (Coriandrum sativum L.) / Coriander (Coriandrum sativum L.) 2014 700,00 8,5 €
Dr Milica Maksić, Politike izgradnje velikih trgovina u Srbiji 2014 750,00 8,5 €
Dr Srđan Kostić, Matematičko modelovanje pobuđenih i indukovanih potresa u rudarstvu 2014 700,00 8,5 €
Dr Milica Matić, San kao stvarnost u romanima Dona DeLila 2014 750,00 8,5 €
Dr Igor Balalić, Multivarijacioni modeli u agrotehnici suncokreta 2014 750,00 8,5 €
Dr Zlata Lukić, Preplitanje istorijskog i fiktivnog u romanima Kazua Išigura / The Interwining of History and Fiction in Kazuo Ishiguro’s Novels 2015 750,00 8,5 €
Dr Milica Aćimović, Anis (Pimpinella anisum L.) / Anise (Pimpinella anisum L.) 2015 700,00 8 €
Dra. Jasmina Lazić, La problemática de la traducción de las referencias socio-culturales en el cine de autor 2015 700,00 8 €
Dr Janko Samardžić, Bihevioralni efekti inverznih agonista benzodiazepinskih receptora / Behavioural effects of the inverse agonists of benzodiazepine receptors 2015 750,00 8,5 €
Dr Nemanja Maček, Detekcija upada mašinskim učenjem / Machine Learning in Intrusion Detection 2015 750,00 8,5 €
Dr Tatjana Tomović, Kvadraturne formule Gausovog tipa za trigonometrijske polinome 2015 750,00 8,5 €
Dr Hana Z. Stefanović, Probabilistički modeli bežičnih kanala / Probabilistic Models for Wireless Channels 2015 700,00 8 €
Dr Milica Kontić, Epigenetika karcinoma pluća 2015 700,00 8 €
Dr Jelena LJ. Minić, Adolescenti i izvori zdravlja 2015 750,00 8,5 €
Dr Dejan S. Milenković, Upravljanje dokumentacijom u poslovnim organizacijama 2015 750,00 8,5 €
Dr Marija Najdić, Stil života srpskih turista (VALS) / The Lifestyle of Serbian Tourists (VALS) 2015 800,00 9,5 €
Dr Časlav Sekulović, Menadžment internacionalnih lanaca hotela 2015 60,00 7,5 €
Dr Dragan Latinčić, Mikrointervali u spektralnoj geometriji 2015 800,00 9,5 €
Dr Dragan Hrnčić, Spavanje, ishrana i fizička aktivnost u regulaciji moždane hiperekscitabilnosti: translacioni aspekti / Sleep, nutrition and physical activity in regulation of brain hyperexcitability: translational viewpoint 2015 700,00 8 €
Dr Milica Aćimović, Kim (Carum carvi L.) / Caraway (Carum carvi L.) 2016 700,00 8 €
Dr Vladimir M. Cvetković, Policija i prirodne katastrofe 2016 800,00 9,5 €
Dr Žarko Dimitrijević, Four Pillars of Security of Supply in the Energy Market / Četiri stuba sigurnosti snabdevanja energetskog tržišta 2016 800,00 9,5 €
Dr Željko D. Popović, Život u dijapauzi 2016 750,00 8,5 €
Dr Snežana Štrbac, Teški metali u sedimentu reke Tise / Heavy metals in Tisa River sediments 2016 800,00 9,5 €

Biblioteka  POSEBNA IZDANJA

Autor i naziv dela godina izdanja cena u din. cena za inostranstvo
Dr  Dragan Bataveljić, Načelo podele vlasti od antičkog polisa do modernih država 1999 650,00 7,5 €
Dr Stevo S. Cvjetićanin, Razvoj i proizvodno-tržišna struktura Srbije 1999 850,00 9,5 €
Prim. dr med. Karlo Curnović, Ultrazvuk u ortopediji 1999 850,00 9,5 €
Dr  Anja Jokić, Bioelementi u periodnom sistemu 1999 750,00 8,5 €
Dr Jozefina Beke-Trivunac, Prudenciona regulacija i nadzor nad bankama 1999 750,00 8,5 €
Dr  Zoran Keković, Država, bezbednost i životna sredina 1999 750,00 8,5 €
Dr Violeta  Stanimirović, Oboljenja donjeg genitalnog trakta izazvana humanim papiloma virusima 1999 750,00 8,5 €
Mr  Jelena Galić, Monetarna vlast u zemljama u tranziciji, 2000 850,00 9,5 €
Mr  Ivan Jovanović, Uloga Helicobacter pylori infekcije u funkcionalnoj dispepsiji – The role of Helicobacter Pylori Infection in Functional Dyspepsia 2000 750,00 8,5 €
Dr  Dragiša Milošev, Izbor sistema ratarenja u proizvodnji pšenice 2000 850,00 9,5 €
Dr  Rade Lapčević, Agroekološki uslovi proizvodnje semena kukuruza u južnom Banatu 2000 650,00 7,5 €
Dr  Živka Pržulj, Kultura i preduzetništvo 1999 850,00 9,5 €
Dr Dragan Jovašević i Tarik  Hašimbegović, Krivična dela falsifikovanja 2000 750,00 8,5 €
Mr  Vera Trbić, Opis alkoholičarske porodice 2000 750,00 8,5 €
Dr  Nada Živanović, Kako do TQM-a? 2000 750,00 8,5 €
Dr  Aleksandar Maliković, Vidna polja kore velikog mozga čoveka 2001 750,00 8,5 €
Mr Nataša Ceribašić  Ljubomirović, Stres i mladi 2001 650,00 7,5 €
Mr  Ljiljana Petrović Rackov, Dermatopolimiozitis sa vanmišićnim sindromom 2001 750,00 8,5 €
Mr  Saša Ljubenković, Zaštita tankog creva u radioterapiji 2000 850,00 9,5 €
Dr  Dragan I. Temeljkovski, Zavojne prese sa varijabilnim momentom inercije zamajca 2000 650,00 7,5 €
Dr  Sergije Dimitrijević, Komunistička partija Jugoslavije u legalnom periodu njenog postojanja 1919-1921. godine 2001 850,00 9,5 €
Dr Vojislav V. Mitić, Struktura i električna svojstva BaTiO3-keramike 2001 850,00 9,5 €
Mr  Dijana Milašinović Marić, Arhitekta Jan Dubovi 2001 850,00 9,5 €
Mr  Gordana Brun, Obrazovanje i vaspitanje za opstanak 2001 850,00 9,5 €
Mr  Branislav Marković, Self psihologija i radni savez 2002 750,00 8,5 €
Dr  Jovan B. Dušanić, Novac 2001 850,00 9,5 €
Dr Dragiša Milošev, Uticaj temperature na formiranje zrna pšenice 2001 750,00 8,5 €
Dr  Ljubica Mandić, Neblagovremena žalba u vanparničnom postupku 2001 850,00 9,5 €
Dr  Sergije Dimitrijević, Strukturne promene u poljoprivredi Srbije sredinom 20. Veka 2001 850,00 9,5 €
Dr  Milan R. Milanović, Slušni aparati i teška oštećenja sluha 2001 750,00 8,5 €
Mr  Mirjana Veselinović Jovanović, Hiperaktivno dete 2001 750,00 8,5 €
Dr  Desimir Ž. Vučić, Ciklična spektralna analiza signala 2000 750,00 8,5 €
Dr  Marija Toskić-Radojičić, Preparati za dekontaminaciju perkutanog trovanja S-iperitom i VX-om 2001 750,00 8,5 €
Dr Nevenka Pjevač, Valjevske planine – mogućnosti razvoja turizma 2002 850,00 9,5 €
Dr Branka Jokanović, Velimir Trifunović, dipl.ing., Dvostruki-Y baluni 2002 750,00 8,5 €
Mr  Aleksandra Izgarjan, Neprekinuta crna priča 2002 850,00 9,5 €
Dr  Stojan Berber, Crnjanski – prolegomena za patografiju 2002 750,00 8,5 €
Dr  Mirjana Sovilj, Dečji govor – kvantitativni pratioci govora / The Child Speech – Quantitative Monitors of Speech 2002 850,00 9,5 €
Mr  Branka Trbović, Namirnice, priprema hrane i ateroskleroza 2002 750,00 8,5 €
Mr  Miljan Velojić, Prirodni efekti antierozionih tehničkih objekata u slivu reke Nišave 2002 750,00 8,5 €
Mr  Dragoljub Vukosavljević, Monetarna politika i privredna stabilnost 2002 750,00 8,5 €
Dr  Radovan Petrović, Matematičko modeliranje i identifikacija parametara klipno-aksijalnih pumpi 2002 750,00 8,5 €
Dr Slobodan A. Macura, Donji okrajak nadlaktice, 2002 650,00 7,5 €
Dr  Slavica Ražić, Kako poboljšati određivanje tragova elemenata dodatkom etanola 2002 750,00 8,5 €
Dr  Dušan Obrenović, Radioprotektivna efikasnost kapsula amifostina ozračenih životinja 2002 750,00 8,5 €
Dr  Mila Todorović-Tirnanić, Trombocitopenija – poremećaj produkcije, raspodele ili pojačana destrukcija trombocita? 2002 850,00 9,5 €
Mr  Dragana Ostojić, Nega bukovih šuma na Čestobrodici 2002 750,00 8,5 €
Dr  Zoran Perišić, Dijabetesna kardiomiopatija 2002 650,00 7,5 €
Dr  Slavica Cvetković, Razvoj savremenih proizvodnih strategija u industriji 2002 850,00 9,5 €
Mr  Ljiljana Krstić, Hiropraksa u lečenju akutnog lumbalnog bola 2002 650,00 7,5 €
Dr  Bela Prokeš, Uticaj niskih doza halotana na jetru izloženih članova hirurškog tima, 2003 850,00 9,5 €
Dr  Vladimir Petrović, Multisenzorsko sjedinjavanje slika 2003 850,00 9,5 €
Dr  Zajim P. Smajić, Principi organizacije rada 2003 850,00 9,5 €
Mr Bojana Ostojić, Kognitivne disfunkcije alkoholičara 2003 650,00 7,5 €
Dr  Neđo Danilović, Snaga morala 2003 850,00 9,5 €
Mr Boris Kordić, Zdravlje i lekovitost u savremenoj psihoanalizi 2003 750,00 8,5 €
Dr Ksenija Golubović Braiek, Proparticipi – ključ turske sintakse 2003 750,00 8,5 €
Dr  Zoran N. Nikić, Hidrogeološka analiza formiranja i regionalizacija malih voda 2003 850,00 9,5 €
Dr  Milorad Dragojević, Razvoj našeg naoružanja – VTI kao sudbina 2003 850,00 9,5 €
Mr  Dragana Minić – Šinžar, Urbanistički parametri i standardi stanovanja u Beogradu 2003 750,00 8,5 €
Dr  Jadranka Dejanović, Funkcija leve komore kod dijabetičara 2003 750,00 8,5 €
Dr Dragan Mikić, Proinflamatorni citokini u sepsi i septičkom šoku 2003 750,00 8,5 €
Dr  Robert Jung, Ko će preživeti infarkt srca? 2003 750,00 8,5 €
Dr  Snežana P. Sanković – Babić, Adhezioni molekuli u hroničnoj inflamaciji sluznice srednjeg uva 2003 650,00 7,5 €
Dr  Miodrag Vrbić, Rana identifikacija infekcija centralnog nervnog sistema 2003 650,00 7,5 €
Dr  Nadežda Šubara, Zamor i procena veka šinskih konstrukcija 2003 850,00 9,5 €
Dr  Marija Knežević – Pogančev, Migrenski sindrom dece 2003 850,00 9,5 €
Dr  Milorad Letić, Merenje dilatacije cerviksa u toku porođaja 2003 750,00 8,5 €
Dr  Ana Oros, Prematurna retinopatija 2003 750,00 8,5 €
Mr  Branislav Baškot, SPECT i ishemijska bolest srca 2003 850,00 9,5 €
Dr  Saša Čakić, Lokalni i sistemski imunološki odgovor obolelih od paradontopatije 2003 750,00 8,5 €
Dr Zorica Cvetković, Precizno određivanje longituda i njegov značaj 2003 750,00 8,5 €
Dr  Marko Erak, Brahiterapija endometrijalnog karcinoma 2003 750,00 8,5 €
Mr  Dragana M. Vasiljević Tomić, Natkriveni gradski prostori 2003 650,00 7,5 €
Dr  Neda Subota, Dečji crtež – govorno-jezički razvoj i kognitivno funkcionisanje 2003 850,00 9,5 €
Dr  Vesna Đukić Dojčinović, Tranzicione kulturne politike – konfuzije i dileme 2003 850,00 9,5 €
Dr Sergije Dimitrijević, Komunistička partija Jugoslavije u legalnom periodu njenog postojanja 1919-1921. godine (dopunjeno izdanje) 2003 850,00 9,5 €
Mr  Duško Marić, Pozorišna produkcija 2003 750,00 8,5 €
Dr  Milan Kolarević, Brzi razvoj proizvoda 2003 750,00 8,5 €
Dr. Vladimir Petrović, Multisensor Signal-level Image Fusion 2004 850,00 9,5 €
Mr  Dragan Miljuš, Hipertenzija kod dece 2004 650,00 7,5 €
Dr  Aleksandar B. Raičević, Neuroortopedija i neurorehabilitacija 2004 750,00 8,5 €
Dr  Eudokia A. Samuilidou, Stimulacija motornog razvoja učenika sa mentalnom retardacijom 2004 650,00 7,5 €
Dr  Branislav M. Đurović, Operativna trauma u hirurgiji katarakte 2004 650,00 7,5 €
Dr  Mirjana Vasić, Genetička divergentnost pasulja / Genetic divergence in a bean collection 2004 750,00 8,5 €
Mr Veselin Vušurović, Perzistentna plućna hipertenzija novorođenčeta 2004 750,00 8,5 €
Dr  Tijana Momčilov Popin, Obostrana krivica: ishemijska bolest srca mladih žena 2004 750,00 8,5 €
Dr Ljiljana Petrović-Rackov, Citokini u reumatoidnom artritisu 2004 750,00 8,5 €
Dr  Dušan R. Stojadinović, Vodni potencijali kruševačke oblasti 2004 750,00 8,5 €
Dr  Hazbo Skoko, Modeli usvajanja ICT u australijskim i jugoslovenskim MSP 2004 850,00 9,5 €
Dr Đurđina V. Ružić, Specifičnost mineralne ishrane u kulturi in vitro 2004 650,00 7,5 €
Dr  Stojan Obradović, Savremena epistemologija fizike 2004 850,00 9,5 €
Dr Rade Miletić, Populacija i sortiment oraha na području Timočke krajine 2004 750,00 8,5 €
Dr  Slađana Bulatović Stajković, Eritropoetin u terapiji anemije prematuriteta 2004 650,00 7,5 €
Mr  Ranka M. Gajić, Parcelacija i fizička struktura grada – primeri rekonstrukcije 2004 850,00 9,5 €
Mr  Maja Vučković, Imidžing dijagnostika fokalnih lezija u jetri 2004 750,00 8,5 €
Dr  Suzana Stanković, Kada započeti sa farmakološkom antihipertenzivnom terapijom? 2004 750,00 8,5 €
Dr  Žarko Mićović, Prilog savremenom liječenju nespuštenog testisa 2005 850,00 9,5 €
Mr  Veselin Vušurović, Intrakranijalno krvarenje kod terminskog novorođenčeta 2004 750,00 8,5 €
Dr  Biljana B. Đorđević, Morfološka i morfometrijska dijagnoza karcinoma endometrijuma 2004 750,00 8,5 €
Mr  Aleksandra Sanader, Ritmička gimnastika – modelne karakteristike gimnastičarki 2005 750,00 8,5 €
Mr  Aleksandar Đ. Keković, Osobenosti Paštrovske kuće 2005 750,00 8,5 €
Dr Snežana Ivanović, Campylobacter spp. između životinja i ljudi 2005 650,00 7,5 €
Dr  Vera B. Stojšin, Paraziti korena šećerne repe u uslovima različite mineralne ishrane 2005 650,00 7,5 €
Dr  Snežana Komatina Petrović, Uloga geofizike u proceni prirodne zaštićenosti podzemnih voda od zagađivanja 2005 750,00 8,5 €
Mr  Katerina T. Nikolić, Značaj Cydia pomonella L. u voćarskoj proizvodnji Jablaničkog okruga 2005 650,00 7,5 €
Mr  Vera Vukić, Paraneoplastički sindromi kao rani znaci karcinoma pluća 2005 850,00 9,5 €
Mr  Sanja Golijanin Elez, Duhovni palimpsest pesništva Desanke Maksimović 2005 850,00 9,5 €
Dr  Vladimir M. Ćuk, Omentopeksija crevne anastomoze 2005 850,00 9,5 €
Dr  Biljana Ramić, Reorganizacija ustanova kulture 2005 850,00 9,5 €
Dr  Vesna Kilibarda, Akutno trovanje diazepamom 2005 750,00 8,5 €
Dr  Novak Milović, Lokalno ograničeni karcinom prostate 2005 750,00 8,5 €
Dr  Natalija Fratrić, Imuno kompleksi kod goveda 2005 750,00 8,5 €
Dr  Milan D. Brajović, Šlog napada bez opomene 2005 750,00 8,5 €
Mr  Duško Tomić, Položaj SPC u konfliktu na Kosovu i Metohiji 2005 650,00 7,5 €
Mr  Tomislav Pejčić, Prostata specifični antigen u urinu 2005 750,00 8,5 €
Mr  Slađana Nikić Anđelić, Benzodiazepini i njihov antagonist 2005 850,00 9,5 €
Mr  Biserka Tirmenštajn Janković, MIA sindrom i hemodijaliza 2005 750,00 8,5 €
Mr  Biljana Pejović, Krvni pritisak kod novorođenčeta 2005 750,00 8,5 €
Dr  Stanimir Stojiljković, Efekti trčanja u različitim zonama intenziteta 2005 850,00 9,5 €
Dr  Snežana Mladenović, Dinamičko raspoređivanje u železničkom saobraćaju 2005 850,00 9,5 €
Dr  Marina Mijalković, Analiza prostornih linijskih nosača po Teoriji drugog reda 2005 750,00 8,5 €
Dr  Hazbo Skoko, Theory of Parallel Import and its Protection 2005 750,00 8,5 €
Dr  Branka Krivokapić Skoko, Ethnicity and Entrepreneurship: Empirical Research on Ethnic Groups in New Zealand Agriculture 2005 750,00 8,5 €
Dr  Snježana Popović Pejičić, Autonomna neuropatija kardiovaskularnog sistema i šećerna bolest 2005 750,00 8,5 €
Dr  Mirko Borisov, Razvoj GIS 2006 650,00 7,5 €
Dr  Svetlana Stevović, Ekološki menadžment u hidroenergetici 2006 650,00 7,5 €
Mr  Ratka Čolić, Participativno planiranje 2006 650,00 7,5 €
Dr  Nebojša Veljković, Indikatori održivog razvoja i upravljanje vodnim resursima 2006 750,00 8,5 €
130. Mr  Rajkica Bambulović Petrović, Helicobacter pylori i inflamacija sluznice želuca, 2007 650,00 7,5 €
Dr  Dragutin Arsić, Ribe – put kadmijuma i bakra 2006 650,00 7,5 €
Dr  Dragutin Arsić, Karcinom dojke – bauk za žene 2006 650,00 7,5 €
Dr  Zdenka Novović, Veza između depresije i anksioznih stanja – jedan, dva ili tri poremećaja 2006 850,00 9,5 €
Dr. Hazbo  Skoko, Information or Quantum economics: Essays 2006 650,00 7,5 €
Mr  Jelisaveta Šafranj, Analiza diskursa udžbenika engleskog jezika 2006 750,00 8,5 €
Dr  Ljiljana Vasilevska, Ruralni razvoj u regionalnim okvirima 2006 750,00 8,5 €
Dr  Aleksandra Korda Petrović, Od robota do insekata 2006 750,00 8,5 €
Dr  Nenad Avramović, Strana direktna ulaganja i tranzicija 2006 750,00 8,5 €
Dr  Cariša H. Bešić, Benčmarking – put ka poslovnoj izvrsnosti 2006 750,00 8,5 €
Dr  Anđelija Ivkov, Demografska slika Vojvodine 2006 750,00 8,5 €
Dr Branislav Baškot, SPECT miokarda: determinisanje culprit lezije 2006 750,00 8,5 €
Dr  Đorđe Okanović, Kuvana šunka 2006 650,00 7,5 €
Dr  Radoica Jokić, Hirurgija slezine u dečijem uzrastu 2007 650,00 7,5 €
Dr  Zorica Tomić, Karbonatni minerali u Pb i Zn ležištima kopaoničke oblasti 2007 750,00 8,5 €
Dr  Milan A. Dimkić, Samopročišćavajući efekti filtracije podzemne vode 2007 850,00 9,5 €
Mr  Zoran V. Živković, Složene PKI arhitekture 2007 750,00 8,5 €
Dr  Marina Babić Mladenović, Režim nanosa Dunava / Sediment Regime of the Danube River 2007 750,00 8,5 €
Mr  Vesna Bulajić, Književna nacionalnost u UDK 2007 750,00 8,5 €
Dr Vasilije Pešić, Dopler sonografija u dijagnostici tumora jetre 2007 750,00 8,5 €
Dr  Nenad Prodanović, Markeri koštanog metabolizma u reumatoidnom artritisu 2007 650,00 7,5 €
Dr  Slaviša Đuričić, Wilmsov tumor – nastanak, dijagnostika, lečenje i prognoza 2007 850,00 9,5 €
Mr  Ljubiša Vuković, Marketing u kvalitetu – proces razvijanja i upravljanja proizvodom 2007 850,00 9,5 €
Dr  Zoja Bojić, Stanislav Rapotec, a Barbarogenius in Australian art 2007 850,00 9,5 €
Dr  Zorica Grujić, Antibiotska profilaksa kod elektivnih carskih rezova 2007 750,00 8,5 €
Mr  Ilija Grujić, Tiho odumiranje stanovništva Vojvodine 2007 650,00 7,5 €
Dr  Dragan Perišić, Karcinom grlića materice: uzrok i prognoza 2007 850,00 9,5 €
Dr  Vesna Cakeljić, Identité de la femme noire dans la nouvelle africaine 2007 850,00 9,5 €
Dr  Zoja Bojić, Imaginary homelands, the art of Danila Vassilieff 2007 850,00 9,5 €
Mr  Milena Ivanović, Prelaznost u ukrajinskom i srpskom jeziku: funkcionalni aspect 2007 750,00 8,5 €
Mr  Predrag Janićijević, ICT u modelovanju dinamičkih Dial-a-Ride sistema 2007 750,00 8,5 €
Mr  Branislav Vulević, Radiofrekvencijsko zračenje u okolini GSM baznih stanica 2007 650,00 7,5 €
Dr  Milena Đurić Nedeljković, Lennox-Gastautov sindrom 2007 750,00 8,5 €
Mr Olivera Doklestić, Fuzzy model zaštite Bokokotorskog zaliva 2007 750,00 8,5 €
Dr  Ana T. Selamovska, Diferencijacija na mešoviti pupki na jagodata vo skopskiot region / Diferencijacija i razvoj mešovitih popoljaka jagode u Skopskom regionu 2007 750,00 8,5 €
Dr  Snežana Arsenijević, Karcinom larinksa i faktori rizika za njegovo nastajanje / Larynx carcinoma and the occurrence factors 2007 750,00 8,5 €
Dr Zoran Lazić, dr Zoran Mirković, Faktori rasta u koštanoj regeneraciji 2007 750,00 8,5 €
Dr  Mirjana Kuljak, Korporacije i njihovi ciljevi 2007 750,00 8,5 €
Mr  Žilijeta Krivokapić, Alkohol i seksualno ponašanje 2007 750,00 8,5 €
Mr  Mirko Peković, Paraćinska kulturna grupa 2007 750,00 8,5 €
Dr  Ksenija Aykut, Turske postpozicije – „reči bez značenja“ 2007 850,00 9,5 €
Dr  Milijana Relić, Lajmska bolest, kliničko-epidemiološka istraživanja 2007 750,00 8,5 €
Dr  Dušan Lalošević, dr Vesna Lalošević, Toksokarijaza – Larva migrans kod čoveka i životinja 2008 750,00 8,5 €
Mr  Sonja Milašinović, Prilog savremenom liječenju razvojnog poremećaja kuka 2008 850,00 9,5 €
Dr  Miroslava Stanković, Vino – hrana i lek 2008 650,00 7,5 €
Dr  Predrag V. Vukosavljević, Bistrenje i koncentrisanje voćnih sokova primenom membranskih separacionih procesa 2008 850,00 9,5 €
Dr  Zoran Mavija, Ishod terapije ascitesa 2009 650,00 7,5 €
Dr  Rosa Šapić, Uloga porodice i psihoticizma u politoksikomaniji 2008 650,00 7,5 €
Mr  Svetlana Lakićević, Biodizel iz ulja semena duvana 2008 650,00 7,5 €
Mr  Jelena Božilović Ristoska, Implementacija benčmarkinga u građevinarstvu 2008 750,00 8,5 €
Dr  Vesela Radović, Zaštita verskih objekata od požara 2008 650,00 7,5 €
Dr  Vladimir B. Anđelković, Modeliranje u geotehnici 2008 750,00 8,5 €
Dr  Živorad Vasić, Upravljanje promenama na projektima u elektroprivredi 2008 750,00 8,5 €
Dr. Nebojša  Nikolić, Monte Carlo Modeling of Military Queueing Systems – Challenge of the Initial Transience 2008 750,00 8,5 €
Mr  Amelija Đorđević, Kvalitativna i kvantitativna ocena kvaliteta vazduha Niša 2008 750,00 8,5 €
Dr  Dragica Stanković, Biljke i saobraćaj 2008 750,00 8,5 €
Dr  Snežana Brković-Popović, Stalno magnetno polje u mobilnoj stomatološkoj protetici 2009 650,00 7,5 €
Mr  Gordana Juhas, Hipotekarno tržište 2008 750,00 8,5 €
r Mirjana  Antunović, Faktori koji utiču na stabilnost rastvora za infuziju 2008 650,00 7,5 €
Mr  Radovan Milošević, Transuretralna intravezikalna ehotomografija / Transurethral intravesical echotomography 2008 750,00 8,5 €
Dr  Slobodan Živković, Mislilac i svet: episkop Nikolaj Velimirović 2008 750,00 8,5 €
Mr  Ksenija N. Stevanović, Renesansa železničkih terminal 2008 750,00 8,5 €
Dr  Slađana Jevremović, Kultura tkiva perunika Iris sp. 2008 650,00 7,5 €
Mr Aleksandra Bradić Martinović, Cene akcija – utvrđivanje i predviđanje 2008 750,00 8,5 €
Mr  Hajradin Radončić, Vojska Srbije u mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija 2008 750,00 8,5 €
Mr  Jelena Šantrić, Krivično pravo i zdravlje 2008 750,00 8,5 €
Dr  Zoran V. Janjušević, Kontaktna površina metal-kalup 2008 650,00 7,5 €
Dr  Vladimir J. Nikolić, Proračun modela AB šipa tipa “Nikolić” metodom numeričke analize 2008 750,00 8,5 €
Dr  Suzana D. Koprivica, Nosivost plitkih ankera 2008 650,00 7,5 €
Dr  Radmila Garić-Grulović, Analogija fenomena prenosa u dvofaznim sistemima 2009 850,00 9,5 €
Dr  Gordana Radić, Bolonjski proces – Studije računarstva 2008 750,00 8,5 €
Dr Jasmina Kanazir, Procena rizika i upravljanje hazardnim materijama 2008 650,00 7,5 €
Dr  Slađana Anđelić, Vanbolnička kardiopulmonalna reanimacija odraslih 2008 750,00 8,5 €
Mr  Olga Čolović, Stres i kvalitet života 2008 650,00 7,5 €
Mr  Tatjana Čutović i Marija Bubalo, Dimenzije sele turcike i kondilarnog nastavka kod mandibularnog prognatizma 2008 650,00 7,5 €
Mr  Sanja Ilić, Simpatički nervni sistem i hipertenzija 2008 650,00 7,5 €
Dr  Ilijas Činara, Merenje protoka u funkciji spasenja ekstremiteta / Intraoperative flowmetry in critical limb ischemia 2008 650,00 7,5 €
Dr  Ivan Baljošević, Holesteatom srednjeg uva kod dece 2008 650,00 7,5 €
Dr  Iskra Aćimovska-Maletić, Javne ustanove 2009 750,00 8,5 €
Dr  Dušica Z. Karić, Rizici elektronskog bankarstva i zaštita 2009 750,00 8,5 €
Dr  Melina Grizo, Diplomatija makedonskog pitanja 1919-1934. 2009 750,00 8,5 €
Mr  Svetlana N. Mitrović, E-zapošljavanje 2008 650,00 7,5 €
Dr Lukrecija Đeri, Ponašanje potrošača na turističkom tržištu 2009 650,00 7,5 €
Mr  Jasmina R. Milovanović, Antiepileptici i populaciona farmakokinetika 2009 650,00 7,5 €
Dr  Miloš Mirković, Penetrantne povrede oka kod dece 2009 750,00 8,5 €
Dr  Zoran Todorović, Institucije ekološke bezbednosti 2009 850,00 9,5 €
Dr  Slavica Vesković, Bakteriocini BMK – Mogućnosti primene u proizvodnji fermentisanih kobasica 2009 650,00 7,5 €
Dr  Samed Karović, Savremene tehnologije i struktura artiljerijskih jedinica u Vojsci Srbije 2009 650,00 7,5 €
Mr  Tatjana Stratimirović, Neprekinuti prostor – Moderna kuća 2009 650,00 7,5 €
Dr  Sanja Sinđić-Antunović, Perinatalni tretman urođenih anomalija urinarnog trakta 2009 750,00 8,5 €
Mr  Slavica Janković, Čitaoci u dečjoj biblioteci 2009 650,00 7,5 €
Mr  Ivica Mladenović, Moralnost u alkoholičarskoj porodici 2009 650,00 7,5 €
Dr  Slađan Timotijević, Dijagnostikovanje povreda unutrašnjeg prostora kolena 2009 750,00 8,5 €
Dr  Jasmina Jović Stošić, Trovanja korozivnim materijama 2009 650,00 7,5 €
Dr  Suzana Matejić, Forenzičko istraživanje žrtava rata na teritoriji Kosova i Metohije 2008 750,00 8,5 €
Mr  Dragana Ćorović, Vrtni grad u Beogradu 2009 750,00 8,5 €
Dr  Jelisaveta Šafranj, Retorička organizacija poslovne vesti 2009 750,00 8,5 €
Dr  Snežana Filipović, Grupna terapija adolescenata iz porodica alkoholičara 2010 650,00 7,5 €
Mr  Slavka Nikolić, Individualne vežbe razvoja funkcije slušanja i govora 2009 750,00 8,5 €
Mr  Gordana Đigić, Romska deca i testovi inteligencije 2009 750,00 8,5 €
Dr  Vera Petrović, Dielektrična keramika megnezijum-titanata 2009 650,00 7,5 €
Dr  Aleksandar Keković, Stambena arhitektura moderne Niša / Moderne style housing architecture in Niš 2009 750,00 8,5 €
Dr  Nebojša Zakić, Inovacije i menadžment poslovnih procesa 2009 750,00 8,5 €
Dr Ljiljana Krstić, Spinalna manipulacija i lumbalna hernija diskusa 2010 750,00 8,5 €
Dr  Čedomir S. Ivanović, Bezbednosni menadžment savremene škole 2010 750,00 8,5 €
Dr  Sofija M. Đorđević, Farmakognozijsko proučavanje dva taksona roda Carlina L. 2010 650,00 7,5 €
Dr Nada Hladni, Geni i prinos suncokreta / Genes and Sunflower Yield 2010 750,00 8,5 €
Dr  Mirjana Kovač, Trombofilija i komplikacije u trudnoći 2010 650,00 7,5 €
Mr Nataša Ćuković Ignjatović, Fasada – adaptacije i transformacije 2010 750,00 8,5 €
Dr  Smiljka Radić, Komunikacija i očekivanja pacijenata i lekara u opštoj medicini 2010 650,00 7,5 €
Mr Živorad Milenović, Rad i prevaspitanje osuđenih lica 2010 750,00 8,5 €
Dr  Dragana Batić, Deca i razvod – perspektiva adolescenta 2010 750,00 8,5 €
Mr Jasmina Stojiljković, Mikroflora sira / Mikroflora na sirenjeto 2010 850,00 9,5 €
Dr  Saša Raičević, Oksidacioni stres u porođaju 2010 650,00 7,5 €
Mr  Danijela Raičević, Laboratorija i kvalitet vina 2010 650,00 7,5 €
Dr  Zoran Simić, Štarkovo širenje spektralnih linija u hemijski neobičnim zvezdama 2010 750,00 8,5 €
Dr  Dragana R. Momčilović-Kostadinović, Distonije detinjstva i adolescentnog doba 2010 650,00 7,5 €
Dr Elvir Zvrko, Angiogeneza i adherencija ćelija kod karcinoma larinksa 2010 650,00 7,5 €
Dr  Vojislav Majkić, Rezilijentnost porodice sa adolescentom – snage i potencijali 2010 750,00 8,5 €
Dr  Sandra Živanović, Artrosonografija i biomarkeri – savremena dijagnostika osteoartroze kolena 2010 650,00 7,5 €
Dr  Aleksandra Ljuština, Ekološki delikti i policija 2010 650,00 7,5 €
Dr  Gordana Mrdak, Akcionarstvo u Srbiji 2010 750,00 8,5 €
Mr  Stevan M. Mušicki, Uticaj radne sredine na uspešnost proizvodnog procesa 2010 650,00 7,5 €
Dr  Srđan Tasić, Bakterije u izvorima Vlasine 2010 650,00 7,5 €
Mr Biljana Maksimović, Prekanceroze i minimalni karcinomi dojke 2010 750,00 8,5 €
Mr  Esad Kučević, Okluzija i malokluzija jednojajčanih blizanaca 2010 750,00 8,5 €
Mr  Željko Ninčić, Srbija i korupcija 2011 750,00 8,5 €
Dr  Predrag K. Nikić, Emocionalna inteligencija u menadžmentu i organizacionom ponašanju 2011 750,00 8,5 €
Dr  Milana Budimir, Potenciometrijsko određivanje cijanida / Potentiometric Determination of Cyanid 2011 750,00 8,5 €
Mr  Milan Vujović, Arhitektonska kompozicija aerodromskog putničkog terminala – forma “pretpostavlja” funkciju 2011 650,00 7,5 €
Mr  Ana Đurković, U traganju za izgubljenom istinom 2011 750,00 8,5 €
Dr  Dragana Drobnjak, Francuski i srpski u kontaktu i kontrastu 2011 750,00 8,5 €
Dr  Vesna Javor, Elektromagnetno polje atmosferskog pražnjenja / Lightning Electromagnetic Field 2011 850,00 9,5 €
Dr  Hadži Miloš V. Vidaković, Psihološko asketski aspekti sporta / Psychological and Ascetic Aspects of Sport 2011 650,00 7,5 €
Mr  Danica Vasiljević Prodanović, Prestupnici pod lupom 2011 850,00 9,5 €
Dr  Branka Savović, Analiza diskursa – metodološki osvrt na primenu u pedagogiji 2011 650,00 7,5 €
Dr  Tatjana Pavlica, Biomorfološke karakteristike stanovništva Bačke i Banata 2011 650,00 7,5 €
Mr Danijela Milčić, Kvalitet života obolelih od psorijaze u Srbiji 2011 650,00 7,5 €
Mr  Borko Popović, Sistemi menadžmenta 2011 650,00 7,5 €
Mr  Dejan Janjić, Intestinalna okluzija izazvana kolorektalnim karcinomom 2011 750,00 8,5 €
Dr  Zdenka Gojković, Značaj markera neoangiogeneze u progonozi i liječenju karcinoma dojke 2011 650,00 7,5 €
Dr  Gordana Nikić, Ljubav i partnerski odnosi 2011 750,00 8,5 €
Mr  Nada N. Debeljački, Supsidijarnost kao način javnog upravljanja u uslovima decentralizacije 2011 750,00 8,5 €
Dr  Mirjana Ocokoljić, Uticaj starosti na reproduktivnu funkcionalnost magnoliofita 2011 750,00 8,5 €
Mr Ljubica D. Kovačević, Rehabilitacija zavisnika u Školama života 2011 750,00 8,5 €
Dr Gordana Juhas, Sekjuritizacija, najveća finansijska inovacija 20. veka 2011 650,00 7,5 €
Mr  Jovan Šurbatović, Kategorizacija sportova 2011 650,00 7,5 €
Dr  Anđelka V. Bulatović, Crnogorka u XX vijeku 2011 750,00 8,5 €
Dr  Aco Janićijević, Nove aparature za rast kristala iz rastopa 2011 750,00 8,5 €
Dr  Nenad Nedeljković, Prednost Herbst aparata u terapiji malokluzija II klase kod postadolescenata 2011 650,00 7,5 €
Dr  Dragana Vujović, Numeričko modeliranje oblaka i hemijskih procesa u njima 2011 750,00 8,5 €
Dr  Branislav Gvozdenović, Kvalitet obolelih od sarkoidoze 2011 750,00 8,5 €
Dr  Ivica Medenica, Postoperativna stabilnost  ramenog zgloba 2011 750,00 8,5 €
Dr Željko J. Ležaja, Zaštita kulturnih dobara u oružanom sukobu 2011 750,00 8,5 €
Dr  Milka Mavija, Dijabetička retinopatija i faktori rizika 2011 750,00 8,5 €
Dr  Snežana Stanković, Komfor odeće 2012 750,00 8,5 €
Dr  Srđan Sedlar, Hirurški tretman mioma uterusa 2011 750,00 8,5 €
Dr  Vladimir Tomović, Hlađenje svinjskog mesa 2012 850,00 9,5 €
Dr Vera Milošević, Flora i vegetacija okopavina Mačve 2012 650,00 7,5 €
Mr  Miloš Radulović, Položaj Narodne banke Srbije u evropskim integracijama Republike Srbije 2011 650,00 7,5 €
Dr  Slavka L. Drašković, Ključ uspeha – put ka ličnom napredovanju i bogatstvu 2011 750,00 8,5 €
Dr Biljana Inić Kostić, Metabolički sindrom i hepatobilijarni sistem 2011 650,00 7,5 €
Dr  Svetislav G. Popović, Danilovgrad arhitektonika simbolika prostora – Danilovgrad Architectonics Symbolism Space 2011 1000,00 12 €
Dr  Ljiljana Manić, Neprofitne organizacije i javnost 2011 650,00 7,5 €
Dr  Zlata Vuksanović Macura, Vizija socijalnog stanovanja u Beogradu (1919-1941) 2011 750,00 8,5 €
Dr Dragana Šoronja Simović, Nutritivna vrednost lisnatog peciva 2012 650,00 7,5 €
Dr  Zlatica Petković, Psorijazni artritis i endokrinopatije 2012 750,00 8,5 €
Dr  Željko S. Dželetović, Miskantus (Miscanthus x giganteus Greef et Deu.) – proizvodne odlike i produktivnost biomase 2012 750,00 8,5 €
Dr  Slađana Barjaktarović Rakočević, Investiciono bankarstvo i tržište hartija od vrednosti 2012 750,00 8,5 €
Dr  Borislav Pelević, Menadžment sportskih događaja 2012 750,00 8,5 €
Dr  Saša T. Živanović, Razvoj edukacione mašine sa paralelnom kinematikom 2012 750,00 8,5 €
Dr  Biljana Zvezdin, Alergijska astma i rinitis – udružene bolesti disajnih puteva 2012 750,00 8,5 €
Dr  Saša Dimić, Pad i povratak alkoholičara 2012 750,00 8,5 €
Dr  Danijela Dobrosavljević Vukojević, Pigmentni tumori kože: neinvazivna dijagnostika i preoperativna procena debljine melanoma 2012 750,00 8,5 €
Mr Ana Radojković, Deca sa socio-emocionalnim smetnjama u učenju 2012 750,00 8,5 €
Dr Violeta Zeković, Uloga stranih  investicija u privrednom razvoju 2012 750,00 8,5 €
Dr  Gordana Stanković-Babić, Suvo oko 2012 750,00 8,5 €
Dr  Ivana Marinović Matović, Nagrađivanje menadžera u bankarskom sektoru Srbije 2012 750,00 8,5 €
Mr  Dragana Gak, Lorejn Hansberi i (afro)američka porodica 2012 750,00 8,5 €
Dr  Vesko Drašković, Hipokinezija – bolest savrenog čoveka 2012 750,00 8,5 €
Dr  Aleksandar Jokić, Primena postupka odzivne površine u modelovanju mikrofiltracije 2012 750,00 8,5 €
Mr  Mirjana Nešić, Islam i moderna država 2012 850,00 9,5 €
Dr  Marina Jovićević Simin, Intelektualna svojina i srednja preduzeća 2012 800,00 9,5 €
Dr  Tamara Čavić, Trauma i psihoterapija 2012 700,00 8,5 €
Dr  Svetlana Nikoličić, Logistika lanaca snabdevanja i informacione tehnologije 2012 800,00 9,5 €
Dr  Ljiljana Đurović, Ekološko vaspitanje i razvoj ekološke svesti u osnovnoj školi 2012 750,00 8,5 €
Dr  Ruženka Šimonji Černak, Dvojezičnost i obrazovanje 2012 900,00 10 €
Dr  Zorana Stamenković, Primena Frenklovih regulatora funkcije kod distalnog zagrižaja 2012 700,00 8,5 €
Dr  Ljiljana Fijat, Mere protiv pranja novca u bankama 2012 750,00 8,5 €
Mr  Nadan Mikić, Prednosti metode po Ilizarovu u sanaciji preloma skočnog zgloba kod sportista 2012 700,00 8,5 €
 Mr Miroslava Petrović Balubdžić, Reka i gradski prostori u Srbiji (srpsko-engleski) 2013 800,00 9,5 €
Dr  Vesna S. Crnjanski, Ljudski resursi i društvena odgovornost u zdravstvenim ustanovama Srbije 2012 700,00 8,5 €
Dr Dragana Perić, IP radio mreže iznad 70 GHz 2013 750,00 8,5 €
Dr  Violeta Zubanov, Uloga menadžment timova u poslovnoj organizaciji 2012 850,00 9,5 €
Dr  Marijana Milunović, Berze u uslovima finansijske krize 2012 800,00 9,5 €
Dr Ivana Todevska, Korupcija sega i ovde (makedonsko-engleski) 2013 800,00 9,5 €
Dr  Sanja P. Marinković, Menadžment inovacija u uslugama 2012 900,00 10 €
Dr Vladimir Vujin, Elektronsko obrazovanje u računarskom oblaku 2013 750,00 8,5 €
Dr Radmila N. Pivić, Odvodnjavanje pseudogleja cevnom drenažom 2013 700,00 8,5 €
Dr Milica Kostić Stanković, Marketinško komuniciranje u upravljanju odnosima sa kupcima (srpsko-engleski) 2013 800,00 9,5 €
Mr Darko Marković, Komandna odgovornost 2013 750,00 8,5 €
Mr Slađana Marković, Vodič kroz digitalni lanac u arhitekturi (srpsko-engleski) 2013 750,00 8,5 €
Mr Savo Milašinović, Implikacije korupcije na bezbjednost Crne Gore 2013 700,00 8,5 €
Dr Nebojša Ivanović, Intraoperativna ehosonografija u hirurgiji tumora dojke (srpsko-engleski) 2013 800,00 9,5 €
Mr Safuadan Plojović, Tretman bolesti zavisnosti u okviru izvršenja kazne zatvora 2013 700,00 8,5 €
Dr Snežana Tanasković, Šljivina lisna buva 2013 750,00 8,5 €
Dr Snežana Milošević, Primena savremenih biotehnologija u proizvodnji biljaka roda Impatiens 2013 700,00 8,5 €
Dr Ivan Čekerevac, Sistemska inflamacija u hroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća 2013 700,00 8,5 €
Dr Nataša Petrović, Upravljanje ekološkom podobnošću proizvoda 2013 750,00 8,5 €
Dr Branislava Batos, Diverzitet hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) 2013 750,00 8,5 €
Mr Ivana Petrović, Evolucija regulative solventnosti u osiguranju 2013 750,00 8,5 €
Mr Darko Marković, Zajednički zločinački poduhvat / Joint Criminal Enterprise 2013 750,00 8,5 €
Dr Hatidža Beriša, Posledice političkog nasilja na Kosovu i Metohiji 2013 800,00 9,5 €
Dr Dejana Đorđević, Prostorno tečenje na rečnim ušćima (uticajni činioci) / Controls of three-dimensional flow at river confluences 2013 800,00 9,5 €
Dr Dragan Kostić, Stabilni dvopojasni lančanični sistemi 2013 750,00 8,5 €
Dr Nebojša Mitrović, Biopsija stražarećeglimfnog nodusa kod karcinoma želuca 2013 750,00 8,5 €
Dr Biljana Vučković, Radon u banjama Srbije / Radon in Serbian spas 2014 850,00 9,5 €
Dr Snežana Videnović, Koučing 2014 700,00 8,5 €
Dr Aleksandar Perić, Efekti primene klaritomicina u lečenju nosne polipoze 2014 750,00 8,5 €
Dr Zorana Stamenković, Upotreba Frenklovog regulatora funkcije u tretmanu skeletne klase III 2014 800,00 9,5 €
Dr Slobodanka Ilić-Tasić, Epilepsija iza manas­tirskih vrata (u srpskim srednjovekovnim bolnicama) 2014 850,00 9,5 €
Dr Nebojša Jovanović, Klinički aspekti puerperijuma 2014 800,00 9,5 €
Dr Jelena Krstić, Neinvazivna stimulacija mozga u terapiji depresije 2014 800,00 9,5 €
Mr Gordana Radović, Finansiranje poljoprivrede u Republici Srbiji 2014 750,00 8,5 €
Dr Petrija Jovičić, Feminizam u narativu slikarki 2014 800,00 9,5 €
Dr Vesna Jaćević, Spermaglutinini i veštačka oplodnja 2014 800,00 9,5 €
Mr Denis Perinčić, Ostvarivanje prava potrošača 2014 750,00 8,5 €
Dr Biljana Stojković, Bezbednost kao preduslov razvoja 2014 850,00 9,5 €
Dr. Sonja Vidojević, From an electron beam to the type III solar radio bursts 2014 850,00 9,5 €
Dr Milka Vidović, Kadmijum i cink u životnoj sredini 2014 800,00 9,5 €
Dr Jasna Veljković, Psihodrama i promena 2014 800,00 9,5 €
Dr Marina Spinu, Changes Included by Interactions with Non-Conventional Adjuvants and Antigens in the Immune System of Birds 2014 800,00 9,5 €
Dr Ljiljana Jelenković, Terpeni i metabolizam (Satureja kitaibelli Wierzb. et Heuff.) 2014 700,00 8,5 €
Dr Hatidža Beriša, Koncept velike Albanije kao pretnja nacionalnoj bezbednosti Republike Srbije 2014 800,00 9,5 €
Dr Saša Vasilijić, Tolerogene dendritske ćelije 2014 700,00 8,5 €
Dr Siniša Cvijić, Moderna stambena arhitektura – Banjaluka 1929–1941 2014 800,00 9,5 €
Dr Živorad Rašević, Zabrana diskriminacije u privatnom pravu 2014 800,00 9,5 €
Dr Tatjana Živković, Inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine 2014 800,00 9,5 €
Dr Vojkan Zorić, Forenzička istraživanja obojenih slojeva 2014 700,00 8,5 €
Dr Tatjana Čutović, Mandibularni prognatizam 2014 800,00 9,5 €
Dr Dušica Delić, Rizobijalne bakterije u poljoprivrednoj proizvodnji leguminoza 700,00 8,5 €
Dr Milanko Milojević, Timpanoskleroza – faktori uspeha hirurškog lečenja / Tympanosclerosis –success factors of surgical treatment 2014 750,00 8,5 €
Dr Danijela Zdravković, Socijalni kontrasti u pograničju (opština Trgovište) 2014 800,00 9,5 €
Dr Ivan Marjanović, Hirurško lečenje aneurizme trbušne aorte / Surgical Treatment of Abdominal Aortic Aneurysm 2015 800,00 9,5 €
Dr Ivan Nastasijević, VTEC O157 u lancu goveđeg mesa 2015 850,00 9,5 €
Dr Milovan Trbojević, Krizni menadžment u Sremskom upravnom okrugu 2015 700,00 8,5 €
Dr Srđan Milosavljević, Transformacija morfološko-motoričkog statusa rekreativaca / Transformation of morphological-motor status of recreational athletes 2015 800,00 9,5 €
Dr Aleksandra Zečević, Baze podataka u poslovanju 2015 750,00 8,5 €
 Dr Aleksandra Brakus, Pozicioniranje kao marketinška strategija u pozorištima Srbije / Positioning as a marketing strategy in the theaters in Serbia 2015 800,00 9,5 €
Dr Mara S. Šiljak, Od ručnog rada do tehničko-informatičkog obrazovanja kroz istoriju i pedagošku praksu 2015 750,00 8,5 €
Mr Midhat Kapidžić, Probacija ili zatvor 2015 800,00 9,5 €
Dr Zdenka Stojanović, Maksila kod skeletno mezijalnih zagrižaja dece 2015 800,00 9,5 €
Mr Srđan Marković, Kršenje ljudskih prava nad žrtvama trgovine ljudima 2015 750,00 8,5 €
Mr Milan Savić, Lečenje lokalno odmaklog nesitnoćelijskog karcinoma pluća 2015 700,00 8,5 €
Dr Rade Prelević, Tumori mokraćne bešike – model odlučivanja / Tumors of urinary bladder – the model of decision making 2015 700,00 8,5 €
Dr Mihailo Stanić, Otkrivanje stanja koja prethode kvarovima u telefonskoj mreži elektroprivrede / A Detection of the States that Precedes Failures in Telephone Network of Electric Utility 2015 800,00 9,5 €
Dr Dejan B. Ilić, Vrednosne orijentacije sportista 2015 700,00 8,5 €
Dr Milica Jotov, Sociolingvistička analiza jezika štampe u japanskom jeziku 2015 700,00 8,5 €
Dr Milica Gerasimović, Veštačke neuronske mreže i planiranje upisa / Artificial neural networks and enrollment planning 2015 800,00 9,5 €
Dr Izabela Lacmanović, Razvijenost elektronskog bankarstva u Republici Srbiji 2015 800,00 9,5 €
Dr Mirjana S. Dejanović, Društveno odgovorno ponašanje i ekonomska diplomatija 2015 750,00 8,5 €
Dr Vesna Ž. Damnjanović, Strategija upravljanja odnosima s kupcima u prodaji i marketingu 2015 700,00 8,5 €
Dr Cvijetin Đorđić, Ljudska prava pritvorenika u Republici Srbiji 2015 750,00 8,5 €
Dr Dragan Todorov, Sport i međunarodna vojna saradnja / Sport and Inter-military Cooperation 2016 700,00 8,5 €
Dr Gordana Pejović, Upravljanje kvalitetom u agencijama za lekove 2016 750,00 8,5 €
Dr Biserka Nestorović, Stolice od laminata. Eksperimentalno numerički pristup u analizi i dizajnu / Laminated chairs. Experimental numerical approach in analysis and design 2016 800,00 9,5 €
Dr Ivanka Stanimirović, dr Zdravko Stanimirović, Karakterizacija debeloslojnih otpornih struktura zasnovana na merenjima niskofrekventnog šuma / Characterization of thick-film resistors based on low-frequency noise measurements 2016 800,00 9,5 €
Dr Jasna G. Petković, Tehnološko predviđanje 2016 800,00 9,5 €

Biblioteka  INITIUM

Autor i naziv dela godina izdanja cena u din. cena za inostranstvo
Danijela  Spasić, Karakteristike porodičnog nasilja u Srbiji 2009 400,00 5 €
Jelena  Lazić, Aspekti temporalnosti 2009 400,00 5 €
Tijana  Spasić, Izgnanstvo u Bledu vatru i Roman o Londonu 2009 400,00 5 €
Bojan Milićević, Metodološki pristup oceni finansijskog stanja preduzeća 2009 400,00 5 €
Biljana  Radović, Preživljavanje filma 2009 400,00 5 €
Lucija  Andre, Pedagogija muzičkog konstrukta 2009 400,00 5 €
Olivera Kamenarac, Razvoj komunikacijskih kompetencija – potreba i nužnost 2009 400,00 5 €
Biljana  Lungulov, Kako učenici vide svoje nastavnike 2009 400,00 5 €
Vesna Jovanović, Ortopedija i menadžment 2009 400,00 5 €
Ana Halas, Od “lošeg” ka standardnom engleskom 2010 400,00 5 €
Tamara  Borovica, Vršnjačko obrazovanje – na putu od strategije do teorije 2010 400,00 5 €
Sanja  Petkovska, Ideja univerziteta i Bolonjski proces 2010 400,00 5 €
Mirjana Vukosavljev, Kultura antera pšenice 2010 400,00 5 €
Jelena Đuran, Akademsko preduzetništvo 2010 400,00 5 €
Marta Tomić, Žene u akademskoj profesiji i muško okruženje – studija slučaja 2010 400,00 5 €
Ivan  Stanojev, Skulptura koja krade arhitekturu 2010 400,00 5 €
Marko R. Cincović, Toplotni stres krava – fiziologija i patofiziologija 2011 400,00 5 €
Vukica  Janković, Ekonomsko-geografski faktori gasifikacije Srbije 2011 400,00 5 €
Veljko Mijušković, Menadžment lanca snabdevanja – moderni koncepti i strategije 2011 400,00 5 €
Viktorija Kamilić, Arhitekta Svetozar Jovanović 2011 400,00 5 €
Aleksandra  Petković, Učenje stranih jezika i motivacija 2011 400,00 5 €
Mirela  Tomaš, Organska proizvodnja hrane i sertifikacija 2011 400,00 5 €
Mirjana Krnić Rakočević, Jezik i smisao 2012 400,00 5 €
Marko Veković, Crna Gora i Rimokatolička crkva (1622-1878) 2012 400,00 5 €
Vedran  Tomić, Savremena ekonomska kriza i uticaj na poljoprivredu Srbije 2012 400,00 5 €
Nikola  Mlađenović, Sukob generacija i holivudski film 2012 400,00 5 €
Dragana Mitrić, Nadležnost Međunarodog centra za rešavanje investicionih sporova 2012 400,00 5 €
Dragana Marinković, Strategija odnosa s javnošću 2012 400,00 5 €
Saša  Smiljanić, Geotermalna energija — energija budućnosti 2012 450,00 5,5 €
Miloš Pavlović, Vodni resursi u organskoj  poljoprivredi 2012 500,00 6,5 €
Danica  Glavaš Trbić, Klasteri u funkciji ruralnog razvoja 2012 500,00 6,5 €
Andrea  Đorojević, Benčmarking u transportu putnika 2012 500,00 6,5 €
Tamara  Ćeranić, Upravljanje malom hidroelektranom 2012 500,00 6,5 €
Saša  Milošević, Glagoli prve vrste u srpskom jeziku 2012 500,00 6,5 €
Nina Manojlović, Language Learning and Computers: Friends or Foes? 2012 500,00 6,5 €
Dejan Dunđerski, Paralelizacija mrežnih protokola 2013 450,00 5,5 €
Danilo Trbojević, Antropologija amerikanizacije Holokausta 2013 450,00 5,5 €
Branka Novčić, Kako uspešno upravljati brendom? 2013 450,00 5,5 €
Jelena Cvijović, Mreže intelektualne dijaspore i odnosi s javnošću (srpsko-engleski) 2013 500,00 6,5 €
Vladimir Cvetković, Interventno-spasilačke službe u vanrednim situacijama 2013 450,00 5,5 €
Marina Vlašković, Planiranje inovacija 2013 450,00 5,5 €
Dr Marija Jevtić, Marketing u prevenciji gojaznosti (srpsko-engleski) 2013 500,00 6,5 €
Mirjana Ješić, Fleksibilni oblici zapošljavanja 2013 450,00 5,5 €
Marija Popović, Savremeni koncept nacionalne bezbednosti 2013 450,00 5,5 €
Tijana Matović, Stvaralaštvo Silvije Plat: stvaralaštvo apokalipse jednog feniksa 2013 450,00 5,5 €
Nenad Janković, Eksperimentalno i DFT ispitivanje cikloeterifikacije linalola 2013 450,00 5,5 €
Mia Kovačević, Razvoj publike u izvođačkim umetnostima / Audience development in performing arts 2014 500,00 6,5 €
Dalibor Stojanović, Dečja kreativnost u kulturno-obrazovnoj delatnosti 2014 400,00 5 €
Jovana Avramović Đorđević, Savremeni tokovi umetničkog tržišta: umetnici i nove kompetencije / Contemporary Trends of Art Market: Artists and New Competencies 2014 500,00 6,5 €
Iva Bubanja, Štampani mediji u savremenoj reklamnoj praksi 2014 400,00 5 €
Željka Janković, Un casse-tête linguistique et traductologique : l’imparfait narratif français / Problematika aspekta i prevođenja francuskog narativnog imperfekta 2014 450,00 5,5 €
Sara Počuča, Osiguranje života u Republici Srbiji i u svetu 2014 400,00 5 €
Ivana Stošić, Nematerijalna motivacija 2014 400,00 5 €
Marija Mandić, Samoubilački terorizam u savremenom svetu / Suicide terrorism in the modern world 2014 500,00 6,5 €
Jovana Petrović, EFE metoda – inovacijom do kvalitetne nastave engleskog 2015 450,00 5,5 €
Jelena M. Stepanov, Arhitektura popularne kulture Enkija Bilala 2015 600,00 7 €
Milena Belošević, Frazeologizmi nemačkog porekla u savremenom srpskom jeziku 2015 450,00 5,5 €
Elzana Crnovršanin, Božidar Kovačević, između tradicije i avangarde 2015 500,00 6,5 €
Tijana Jugović, Kvantitativni pokazatelji i marketinško planiranje 2015 450,00 5,5 €
Iztok Suša, Reagovanje na građanske nerede 2015 500,00 6,5 €
Nevena Milanović, Reproduktivne politike u Srbiji na početku XXI veka 2015 450,00 5,5 €
Nevena Marković, Pravna nevidljivost 2015 400,00 5 €
Iva Lazović, Modeli podataka kod sistema preporuka 2015 400,00 5 €
Nebojša Đošić, Ofanzivni prekidi igre u savremenom fudbalu 2015 400,00 5 €
Radmila Veljović, Društveni okvir odlaganja rađanja u Srbiji 2015 400,00 5 €
Dr Aleksandra Žeželj Kocić, Normative Masculinity and Its Subversions in Tennessee Williams’ World and Style 2016 500,00 6,5 €
Jelena Janković, Ozelenjavanje srpskog zakonodavstva – neki aspekti horizontalnog zakonodavstva zaštite životne sredine 2016 500,00 6,5 €
Ivana Petrović, Analyzing EFL Course Books in the Eight Dimensional Space of Multiple Intelligences 2016 500,00 6,5 €
Snežana Kostić, Žene univerzitetski profesori na svom putu ka vrhu karijere 2016 500,00 6,5 €
Sanja Radenković, Kaizen – način razmišljanja 2016 500,00 6,5 €
Aleksandra Cvejić, Efekti neperformansnih plasmana na kapital i kapitalnu adekvatnost poslovnih banaka 2016 500,00 6,5 €

Biblioteka SPECIALIS

Autor i naziv dela godina izdanja cena u din. cena za inostranstvo
Mr  Slobodan M. Mitrović, Etiologija, klasifikacija i hirurška terapija disfonija 2005 500,00 6,5 €
Mr  Jovanka Radosavljević, Primarni hiperparatireoidizam – od dijagnoze do izlečenja 2005 500,00 6,5 €
Sanja  Trajković, spec., Opioidi u biološkom materijalu 2005 450,00 5,5 €
Mr  Snežana Đorđević, Zloupotreba kanabisa i načini detekcije u biološkom materijalu 2006 450,00 5,5 €
Nina  B. Kuburović, spec., Merenje performansi bolnica 2006 450,00 5,5 €
Dr Marija Knežević Pogančev, Elektroencefalografija u pedijatriji 2006 500,00 6,5 €
Dr  Vesna Jaćević, Značaj primene apsorbenasa u terapiji akutnog trovanja T-2 toksinom 2006 500,00 6,5 €
Ružica  Kravljanac, spec., Epilepsia continua partialis kod dece 2006 500,00 6,5 €
Mr Vanja Balšić, Promena ST segmenta u akutnom non Q infarktu miokarda / Change of ST segment in acute non-Q myocardial infarction 2006 500,00 6,5 €
Slavica Simić, spec., Razvojni poremećaj kuka kod prevremeno rođene dece 2007 450,00 5,5 €
Biljana  Z. Ćirić, spec., Metali u vodi za piće 2007 450,00 5,5 €
Dr  Vladimir D. Kuburović, Biohemijski prenatalni skrining 2007 450,00 5,5 €
Sanja  Stošić, Privatizacija u Srbiji 2008 500,00 6,5 €
Dr Maja Nikolić, Promocija pravilne ishrane u prevenciji dečje gojaznosti 2009 450,00 5,5 €
Slobodan  Zlatković, spec., Kvalitet nekih podzemnih i površinskih voda na teritoriji Sokobanje 2009 500,00 6,5 €
Marijana Vuković, Praestate Domino, auctores liberalium litterarum collegimus 2009 500,00 6,5 €
Dr  Zoran Vukašinović, Strateško planiranje u medicini 2010 450,00 5,5 €
Mr  Mladen Perić, Instrumenti tržišta obveznica 2010 500,00 6,5 €
Vesna Marinković, spec., Specifičnost ishrane prevremeno rođene dece 2011 450,00 5,5 €
Tanja Šijaković, spec., Odeljenjski starešina – aktivnosti pod lupom 2011 500,00 6,5 €
Vesna Jovanović, spec., Metod po Ilizarovu u lečenju patuljastog rasta i inegaliteta ekstremiteta / Ilizarov method in treatment of dwarfism and uneven limb length 2011 450,00 5,5 €
Branislav Krivokapić, spec., Savremeni pristup u dijagnostici i lečenju Leg-Kalve-Pertesove bolesti / Modern principles in diagnostics and curing of the Leg-Calve-Perthes disease 2011 450,00 5,5 €
Vesna Mitić, Prognoza hipoksično-ishemijske encefalopatije novoređenčadi 2012 500,00 6,5 €
Miloš Hrnjaz, Međunarodni sud pravde i upotreba sile 2012 500,00 6,5 €
Dr  Vesna V. Radović, Beta blokatori u akutnom koronarnom sindromu i pridruženim bolestima 2012 700,00 8,5 €
Marko Kalezić, spec., Fistula nakon staplerske anastomoze / Fistula following stapled colocrectal anastomosis 2012 700,00 8,5 €
Zagor Zagorac, spec., Hirurgija uznapredovalog karcinoma rektuma 2013 650,00 7,5 €
Dejan Aleksandrić, spec., Osnovi koštane transplantacije (srpsko-engleski) 2013 650,00 7,5 €
Bojana Mandić, Antitireoglobulinska antitela kao mogući marker različitih oboljenja / Anti-thyroglobulin antibodies as potential marker of various diseases 2013 650,00 7,5 €
Natalija Jović, Aleksander tehnika i primarni instrument / Alexander technique and primary instrument 2014 700,00 8,5 €
Mr Jelena Lazić, Oralni mukozitisi kod malignih bolesti 2014 650,00 7,5 €
Dr Ljiljana Đekić, Nanoinkapsulacija – primena i značaj u isporuci aktivnih supstanci 2014 700,00 8,5 €
Ivana Lukić, Održivi razvoj u urbanom priobalju na primeru Niške tvrđave i keja Nišave 2014 400,00 5 €
Dejan Kršljanin, Odbrana od terorizma u informacionom ambijentu 2016 600,00 7 €

Biblioteka  EDUCATIO

Autor i naziv dela godina izdanja cena u din. cena za inostranstvo
Prof. dr Dušanka Andrejević (priređivač), Rana intervencija u Evropi – trendovi u 17 evropskih zemalja 2005 500,00 6,5 €
Mirjana Hajduković, spec., Muzičko delo u nastavi violine 2005 700,00 8,5 €
Dr  Ksenija Aykut, Proparticipi – ključ turske sintakse 2007 700,00 8,5 €
Dr  Zvonko Sajfert, dr Dejan Đorđević, dr Cariša Bešić, Menadžment i moć razmene znanja 2007 800,00 9,5 €
Dr  Zvonko Sajfert, dr Predrag Atanasković, dr Aleksandar Zeremski, Strategija i upravljanje investicijama u funkciji bezbednosti saobraćaja 2008 700,00 8,5 €
Dr  Zvonko Sajfert, dr Dejan Đorđević, dr Cariša Bešić, Menadžment – istorija i praksa 2008 1.000,00 12 €
Dr Dragoljub Vukosavljević, Monetarna politika u Srbiji 1981-2006. 2008 1.000,00 12 €
Lidija  Miškeljin, spec., Dečji vrtić kao izvor kurikuluma 2008 700,00 8,5 €
Dr  Ljiljana Kontić, Inovacije – izazovi za budućnost 2008 700,00 8,5 €
Nataša  Milanović, spec., Taksonomija i usvajanje pojmova 2008 700,00 8,5 €
Dr Anja Jokić, Potenciometrijske titracije kiselina u tetrahidrofuranu kao rastvaraču / Potentiometric titration acids in tetrahydrofurane as solven 2008 800,00 9,5 €
Dr  Marija Knežević Pogančev, Neurologija u pedijatriji 2008 800,00 9,5 €
Mr Dragiša Radojković, Modularizacija u srednjem stručnom obrazovanju 2008 700,00 8,5 €
Dr  Stanislav Nikić, Nova teorija mišljenja 2009 800,00 9,5 €
Dr  Živka Krnjaja, Kontekst u učenju i podučavanju 2009 700,00 8,5 €
Dr  Slobodan Živković, Dostojevski i delo Justina Popovića 2009 800,00 9,5 €
Dr Duško Ilić, mr Željko Rajković, Vladimir Mrdaković, dr Darko Mitrović, mr Nebojša Ilić, Biomehanika i motorna kontrola veslanja 2009 800,00 9,5 €
Dr  Dragan Bataveljić, mr Anka Vojvodić, Evropski federalizam na početku XXI veka 2009 1.000,00 12 €
Dr Jasna Mihailović, Karcinom štitaste žlezde i promocija zdravlja 2009 700,00 8,5 €
Dr Svetlana Stevović i dr Dragana  Vasilski, Održiva arhitektura 2010 800,00 9,5 €
Dr  Dušica Karić, Banke i međunarodne finansijske institucije 2010 800,00 9,5 €
Dr  Petar Radetić i dr Vesna Matekalo Sverak, Meso 2010 800,00 9,5 €
Dr  Srđan D. Poštić, Terapija i protetsko zbrinjavanje bezubih grebenova osteoporoznih vilica 2010 700,00 8,5 €
Mr  Nataša Crnjanski, Muzička semiotika kroz D-S-C-H 2010 800,00 9,5 €
Blažo M. Radović, Moć i nemoć pregovaranja 2010 700,00 8,5 €
Dr Nataša M. Tomić Petrović, Pravo i zaštita od jonizujećeg zračenja 2011 700,00 8,5 €
Dr  Milosav Georgijević, Tehnička logistika 2011 1.500,00 17 €
Dr  Sanja Elez Golijanin, Lirski krugovi u pesničkom knjižju 2011 800,00 9,5 €
Dr  Milica Spremić, Politika, subverzija, moć:novoistorijska tumačenja Šekspirovih velikih tragedija 2011 800,00 9,5 €
Dr  Vesna Kilibarda, Akutna trovanja benzodiazepinima 2011 700,00 8,5 €
Dr  Branka Protić Gava, Vojvođanska gimnastika kao fenomen sveopšte kulture (istorijski osvrt 1851-1991) 2011 800,00 9,5 €
Mr  Vera Vukić, Biohemijske analize krvi u diferencijalnoj dijagnostici benignih i malignih plućnih bolesti 2011 800,00 9,5 €
Dr  Berislav Vekić, Staplerske kolorektalne anastomoze 2011 800,00 9,5 €
Dr  Gordana Juhas, Kriza na hipotekarnom tržištu SAD 2012 700,00 8,5 €
Ivana Ženarju, Heroji, politika, svakodnevnica: ilustrovani svet Srpske zore (1876-1881) 2012 700,00 8,5 €
Dr  Danica Stanković, Prostori za decu 2012 750,00 8,5 €
Dr  Anja Jokić, Dr Miloje Rakočević, Relacije sistema bioelemenata i sistema genetskog koda 2012 750,00 8,5 €
Dr  Gordana Mijailović, Igra u predškolskom kurikulumu 2012 750,00 8,5 €
Dr Živorad Milenović, Nastavnik u inkluzivnoj nastavi (srpsko-engleski) 2013 800,00 9,5 €
Zoran Matić, Logos kvantne medicine 2013 800,00 9,5 €
Dr Jelena Božović, Uticaj finansijske krize na bankarski sektor Srbije 2013 700,00 8,5 €
Dr Jasna Mihailović, Diferentovani karcinom štitaste žlezde: dijagnostika, lečenje i kontroverze / Differentiated thyroid carcinoma – diagnosis, treatment and controversies 2014 800,00 9,5 €
Miroslav Kendrišić, Model urgentnog zbrinjavanja STEMI bolesnika 2015 600,00 7 €
Dr Neđo Danilović, Metod analize sadržaja dokumenata sa instrumentima 2015 1000,00 12 €
Tatjana K. Andrejević, The Chinese mentality and doing business in China / Kineski mentalitet i poslovanje u Kini 2015 700,00 8,5 €
Dina Vojvodić, Morton Feldman: Kreiranje stvaralačkog identiteta 2016 650,00 7,5 €
Dr Srđan Milosavljević, Transformacija motoričkog statusa rekreativaca / Transformation of motor status of recreational athletes 2016 650,00 7,5 €
Dr Vladimir M. Cvetković, dr Jasmina Gačić, Evakuacija u prirodnim katastrofama 2016 1000,00 12 €

Biblioteka  ZELENA LINIJA ŽIVOTA

Autor i naziv dela godina izdanja cena u din. cena za inostranstvo
Miroljub Jevtović, Zelena riznica 2004 1.200,00 14 €
Dr  Pavlović M. Radoš i mr Radosav  D. Jevđović, Začinsko povrće 2002 250,00 3 €
Dr  Zoran Marković i dr Vera Mitrović-Tutundžić, Gajenje riba 2003 400,00 5 €
Božana  Karaman, Gajenje puževa 2003 250,00 3 €
Dr  Branka Lazić, Organsko povrtarstvo 2011 700,00 8,5 €
Dr Vladan Bogdanović, Kozarstvo – priručnik za uspešno gajenje koza 2011 800,00 9,5 €
Dr  Slobodan Milenković, Organska proizvodnja jagodastog voća 2011 700,00 8,5 €
Dr  Nada Korać, Organsko vinogradarstvo 2011 700,00 8,5 €
Dr  Radosav D. Jevđović, Organska proizvodnja lekovitog bilja 2012 700,00 8,5 €
Dr  Snežana Oljača, Organska poljoprivredna proizvodnja 2012 700,00 8,5 €
Dr Radosav Jevđović, Proizvodnja i dorada semena nekih lekovitih biljaka 2013 750,00 9 €

Biblioteka  NAUČNICI JUGOSLAVIJE

Autor i naziv dela godina izdanja cena u din. cena za inostranstvo
Naučnici Jugoslavije - prva sveska (1905 – 1996) 1999 800,00 9 €
Naučnici Jugoslavije - druga sveska (1905 – 1999) 2000 800,00 9 €
Naučnici Jugoslavije - treća sveska (1905 – 2000) 2002 1.000,00 10 €
Naučnici Jugoslavije - četvrta sveska (1905 – 2001) 2003 1.000,00 10 €
Naučnici Jugoslavije - peta sveska (1905 – 2002) 2003 1.000,00 10 €
Naučnici Srbije i Crne Gore – šesta sveska (1905 – 2003) 2005 1.000,00 10 €
Naučnici Srbije i Crne Gore –  sedma sveska (1905 – 2004) 2006 1.000,00 10 €
Naučnici Srbije i Crne Gore –  osma sveska (1905 – 2005) 2006 1.000,00 10 €
Naučnici Srbije – deveta sveska (1905 – 2006) – kvalitativni pokazatelji 2007 1.000,00 12 €

Naučnici Srbije – deseta sveska (1905 – 2006)

2008 800,00 9 €

Biblioteka  ZBORNICI

Autor i naziv dela godina izdanja cena u din. cena za inostranstvo
Vodni resursi sliva Velike Morave i njihovo korišćenje, prvo savetovanje 1998 1.000,00 12 €
Pet godina Zadužbine Andrejević od 1994. do 1999. 1999 600,00 7,5 €
Vodni resursi sliva Velike Morave i njihovo korišćenje, drugo savetovanje 2000 900,00 10 €
Sedam godina Zadužbine Andrejević od 1994. do 2001. 2002 600,00 7,5 €
Deset godina Zadužbine Andrejević od 1994. do 2004. 2004 600,00 7,5 €
650 monografija Zadužbine Andrejević  od 1994. do 2007. 2008 600,00 7,5 €
Najuspešniji pronalazači u  Srbiji 2008. 2008 1.200,00 14 €
800 knjiga i 15 godina Zadužbine Andrejević 2009 800,00 9,5 €
Maturski radovi školska 2011/2012. godina 2013 600,00 7,5 €
Maturski radovi školska 2012/2013. godina 2014 600,00 7,5 €
Maturski radovi školska 2013/2014. godina 2015 600,00 7,5 €
Maturski radovi školska 2014/2015. godina 2016 600,00 7,5 €

Biblioteka INSPIRATIO

Autor i naziv dela godina izdanja cena u din. cena za inostranstvo
Miroljub Jevtović, Ka boljem učenju čitanja 2004 500,00 6,5 €
Milan S. Dimitrijević, Srpski astronomi u indeksu naučnih citata u XX veku 2005 1.000,00 12 €
Dr  Milan A. Dimkić, Samopročišćavajući efekti filtracije podzemnih voda 2007 1.000,00 12 €
Akademik  Svetomir P. Stožinić, Mudrosti – svetlost vekova 2007 800,00 9,5 €
Dr  Srđan Žikić, Srpski srednjovekovni nameštaj 2007 800,00 9,5 €
Dr  Predrag V. Milošević, Mate Bajlon, arhitekta (1903-1995) 2009 1.200,00 14 €
Staniša Vojinović, Bibliografija radova Sergija Dimitrijevića 2009 400,00 5 €
Dr  Božidar Dželebdžić, Srpski razgovor o lekarskom pregledu duševnog stanja, sveska 1 2012 850,00 9,5 €
Dr  Božidar Dželebdžić, Srpski razgovor o lekarskom pregledu duševnog stanja, sveska 2 2012 1.400,00 16 €
Dr  Božidar Dželebdžić, Srpski razgovor o lekarskom pregledu duševnog stanja, sveska 3 2012 700,00 8,5 €
Dr  Božidar Dželebdžić, Srpski razgovor o lekarskom pregledu duševnog stanja, sveska 1, 2 i 3 (komplet) 2012 2.500,00 29 €
Dr. Gyöngyi Major, Mathesis of Happiness / Mathesis sreće 2015 900,00 10 €

OSTALA  IZDANJA

Autor i naziv dela godina izdanja cena u din. cena za inostranstvo
Dr  Milorad Dragojević, Tišina zvona 2005 500,00 6,5 €
Dr  Srećko M. Nikolić, Škripe vrata niko ne otvara 2006 200,00 2,5 €
Slavo R. Odalović, Soneti i druge ljubavne duge 2007 200,00 2,5 €
Dr  Milorad Dragojević, Vihor 2007 500,00 6,5 €
Mirjana S. Jović, Stranputice 2007 200,00 2,5 €
Jelena Filipović, Moć reči – Ogledi iz kritičke sociolingvistike 2009 900,00 10 €
Mirjana S. Jović, Veštački ljudi 2010 200,00 2,5 €
Slobodan  Živković, Sveta Katarina na Sinaju 2010 1.500,00 17 €
Slobodan  Živković, Drame užasno same 2010 800,00 9 €
Slobodan Živković, Nad rekom Hamber 2010 1.300,00 15 €
Slobodan  Živković, Drame…2 2011 800,00 9 €
Ljiljana  Fijat, Sofija od Meseca 2011 300,00 4 €
Slobodan  Živković, Over the river Humber 2012 1.300,00 15 €
Slobodan Živković, Dramas… 2 2013 800,00 9 €
Slobodan Živković, Naših gora glas 2014 700,00 8,5 €
Aleksandra Milutinović, Svetlost i senka u impresionizmu 2014 500,00 6,5 €
Božidar S. Radulović, Stvarno kretanje planeta oko Sunca 2014 500,00 6,5 €
Božidar S. Radulović, Stvarno kretanje planeta oko Sunca 2014 500,00 6,5 €
Miladin Andrejević Ladin, Dvorište na Voždovcu – Priče iz života – 2015 850,00 9,5 €

nothing here for now