Otvaranje 47. i 22. konkursa

mart 18, 2013 KonkursiNovostiPromocijerad zaduzbine

U četvrtak 30. maja 2019. godine u Zadužbini Ilije M. Kolarca u Beogradu (Studentski trg 5),
Zadužbina Andrejević je otvorila:47. KONKURS ZA OBJAVLJIVANJE NAUČNIH MONOGRAFIJA NASTALIH NA OSNOVU DOKTORSKIH DISERTACIJA, MAGISTARSKIH TEZA, SPECIJALISTIČKIH RADOVA I NAUČNIH STUDIJA

I

22. KONKURS ZA OBJAVLJIVANJE MONOGRAFIJA NASTALIH NA OSNOVU MASTER RADOVAKonkursi će trajati do 1. jula 2019. godine.

Konkursni materijal može se dobiti u prostorijama Zadužbine ili preuzeti direktno sa sajta

DETALJI I PROGRAM

nothing here for now