Otvaranje 45. i 20. konkursa

mart 18, 2013 KonkursiNovostiPromocijerad zaduzbine

U četvrtak 31. maja 2018. godine u Zadužbini Ilije M. Kolarca u Beogradu (Studentski trg 5),
Zadužbina Andrejević je otvorila:45. KONKURS ZA OBJAVLJIVANJE NAUČNIH MONOGRAFIJA NASTALIH NA OSNOVU DOKTORSKIH DISERTACIJA, MAGISTARSKIH TEZA, SPECIJALISTIČKIH RADOVA I NAUČNIH STUDIJA

I

20. KONKURS ZA OBJAVLJIVANJE MONOGRAFIJA NASTALIH NA OSNOVU MASTER RADOVAKonkursi će trajati do 2. jula 2018. godine.

Konkursni materijal može se dobiti u prostorijama Zadužbine ili preuzeti direktno sa sajta

DETALJI I PROGRAM

nothing here for now