Велики задужбинари

ПРАВНА ЛИЦА

 • Електротех­нички факултет, Београд
 • Медицин­ски факултет, Београд
 • Стоматоло­шки факултет, Београд
 • Београдска пословна школа – Висока школа струковних студија
 • Државни универзитет у Новом Па­зару
 • Паневропски универзитет АПЕИРОН, Бања Лука
 • Инс­титут за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица
 • Прив­редна комора Србије, Београд
 • Удру­жење банака Србије, Београд
 • Лекар­ска комора Србије, Београд
 • Правни факултет, Београд
 • Институт за водопривреду Јарослав Черни, Београд

ФИЗИЧКА ЛИЦА

 • др Ненад Аврамовић, Бачка Паланка
 • др Ксенија Ташки Ајдуковић, Нови Сад
 • др Ксенија Ајкут, Београд
 • Радослав Андрејевић (пок.), Крагујевац
 • др Мирјана Антуновић, Београд
 • др Снежана Арсенијевић, Крагујевац
 • др Аранђел Бабић (пок.), Краљево
 • др Снежана Бесермењи, Нови Сад
 • др Владимир Блануша, Сомбор
 • Рената Попов Блануша, Сомбор
 • мр Драгана Богавац, Београд
 • др Весна Богдановић, Бели поток
 • мр Милица Богдановић, Ниш
 • др Јелена Божовић, Београд
 • др Мирко Борисов, Београд
 • др Снежана Брковић Поповић, Београд
 • др Марија Бубало, Београд
 • др Угљеша Бугарић, Београд
 • др Весна Булајић, Београд
 • др Живорад Васић, Београд
 • др Мирјана Васић, Нови Сад
 • др Драган Величковић, Лесковац
 • др Невена Вељковић, Београд
 • др Милан Видаковић, Нови Сад
 • др Војин Видановић, Београд
 • др Милка Видовић, Београд
 • др Иван Воденичаревић, Бечмен
 • др Анка Војводић, Београд
 • др Јелена Врањешевић, Београд
 • др Војкан Вукадиновић, Београд
 • др Драгољуб Вукосављевић, Београд
 • др Милосав Георгијевић, Нови Сад
 • др Милка М. Главендекић, Београд
 • др Војин Горданић, Београд
 • др Миодраг Дачић, Београд
 • др Горан Дашић, Београд
 • др Јадранка Дејановић, Нови Сад
 • др Милан Димкић, Београд
 • др Бобан Ђорђевић, Београд
 • др Срђан Жикић, Београд
 • др Снежана Здравковић Кораћ, Београд
 • спец. Слободан Златковић, Рушањ
 • Ирина Игњатовић, Београд
 • Јелена Игњатовић, Београд
 • др Драгана Илић, Ниш
 • др Душко Илић, Београд
 • др Ксенија Јанковић, Београд
 • Мирољуб Јевтовић (пок.), Београд
 • др Предраг Јеленковић, Ниш
 • др Јелена Јовановић, Београд
 • др Драгана Јовић, Београд
 • Ђуро Качавенда, Београд
 • др Весна Килибарда, Београд
 • др Љиљана Контић, Нови Сад
 • др Сузана Копривица, Београд
 • др Драган Костић, Ниш
 • др Маја Костић, Београд
 • др Љиљана Крстић, Београд
 • др Борис Лончар, Београд
 • Иван Лукић, Клек
 • др Дејан Лутовац, Београд
 • др Александар Љубичић, Београд
 • др Ђенђи Мајор, Бачка Топола
 • др Љубица Мандић, Косовска Митровица
 • др Александар Марковић, Београд
 • др Иван Марковић, Београд
 • др Наташа С. Марковић, Београд
 • мр Снежана Ускоковић Марковић, Београд
 • др Сузана Матејић, Београд
 • др Сергеј Мацура, Земун
 • др Зоран Р. Машић, Београд
 • др Милан Милановић, Београд
 • др Радован Милошевић, Београд
 • др Светлана Митровић, Београд
 • др Јасна Михаиловић, Нови Сад
 • др др Катерина Николић, Лесковац
 • др Небојша Николић, Београд
 • др Живорад Ниџовић (пок.), Београд
 • др Љиљана Новаковић, Бачка Паланка
 • др Ирена Павловић, Београд
 • др Драгана Пајић, Београд
 • др Раде Д. Паравина, Хјустон
 • мр Наталија Перишић, Шабац
 • др Владимир Петровић, Београд
 • др Рајкица и Милан Петровић, Добој
 • др Василије Пешић, Београд
 • Милица Половина, Шид
 • др Александар Поткоњак, Нови Сад
 • др Срђан Поштић, Београд
 • др Бранка Протић-Гава, Нови Сад
 • др Наташа Радосављевић, Младеновац
 • др Александар Раичевић, Београд
 • др Милијана Релић, Крушевац
 • др Бранислав Ранђеловић, Ниш
 • др Јелена Божиловић Ристоска, Београд
 • Мирјана М. Савић, Шабац Мајур
 • др Мирослав Свирчевић (пок.), Панчево
 • Сања Синђић Антуновић, Београд
 • др Дејан Стевановић, Београд
 • Димитрије Стефановић, Београд
 • академик Светомир Стожинић, Београд
 • Јованка Стојановић Ратић, Крагујевац
 • др Мила Тодоровић Тирнанић, Београд
 • др Наташа Томић, Београд
 • др Бранка П. Трбовић, Београд
 • др Јозефина Беке Тривунац, Панчево
 • др Татјана Ћебовић, Нови Сад
 • др Владимир Ћук, Београд
 • др Горан Чобељић, Београд
 • др Надежда Шубара, Београд

nothing here for now