Задужбинари – правна лица

Библиотеке

 • Библиотека Влада Аксен­тијевић, Обреновац
 • Библио­тека града Београда
 • Градска библио­тека у Новом Саду
 • Градска библио­тека, Вршац
 • Градска библиотека, Панчево
 • Народна библиотека Вељко Петровић, Бачка Паланка
 • Народна библиотека Вук Караџић, Крагујевац
 • Народна биб­лио­тека Стефан Прововенчани, Кра­љево
 • Народна библиотека, Кру­ше­вац
 • Народна библиотека Стеван Сремац, Соко Бања
 • Народна библиотека, Ужице

Здравствене установе

 • Војномедицинска академија, Београд
 • Гинеколошко-акушерска клиника Народни фронт, Београд
 • Клинички центар Србије, Београд
 • Клиничко-болнички центар Земун
 • Специјална болница за ендемску нефропатију, Лазаревац
 • Универзитетска дечја клиника, Београд
 • Општа болница, Сремска Митровица

Здравствени центри и заводи

 • Здравствени центар Алексинац
 • Здравствени центар Зајечар
 • Здравствени центар Јагодина
 • Градски завод за хитну медицинску помоћ, Београд
 • Завод за јавно здравље, Косовска Митровица
 • Завод за јавно здравље, Чачак

Апотеке и фармацијe

 • Апотека Здравље, Смедеревска Паланка
 • Апотека Краљево
 • Апотека, Сремска Митровица
 • Институт Хемофарм, Вршац

Домови здравља

 • Дом здравља Др Јован Јовановић – Змај, Стара Пазова
 • Дом здравља Др Милорад – Мика Павловић, Инђија
 • Дом здравља Миловоје Стојковић, Гроцка
 • Дом здравља Савски венац, Београд
 • Дом здравља Стари Град, Београд
 • Дом здравља, Кула
 • Дом здравља, Нови Кнежевац

Научне установе

 • Астрономска опсерваторија, Београд
 • Ветеринарски специјалистички институт Краљево
 • Институт Михајло Пупин, Београд
 • Институт за ортопедско-хируршке болести Бањица, Београд
 • Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић, Београд
 • Институт за здравствену заштиту мајке и детета Др Вукан Чупић, Нови Београд
 • Институт за књижевност и уметност, Београд
 • Институт за медицинска истраживања, Београд
 • Институт за ментално здравље, Београд
 • Институт за онкологију и радиологију, Београд
 • Институт за примену науке у пољопривреди, Београд
 • Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
 • Институт за проучавање лековитог биља Др Јосиф Панчић, Београд
 • Институт за хигијену и технологију меса, Београд
 • Републички завод за спорт, Београд

Факултети

 • Архитектонски факултет, Београд
 • Географски факултет, Београд
 • Грађевински факултет, Београд
 • Економски факултет – библиотека, Крагујевац
 • Машински факултет, Београд
 • Медицински факултет, Крагујевац
 • Медицински факултет, Нови Сад
 • Медицински факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица
 • Правни факултет, Крагујевац
 • Правни факултет, Ниш
 • Природно-математички факултет, Крагујевац
 • Природно-математички факултет, Ниш
 • Рударско-геолошки факултет, Београд
 • Саобраћајни факултет, Београд
 • Стоматолошки факултет, Панчево
 • Технички факултет, Чачак
 • Техничко-металуршки факултет, Београд
 • Учитељски факултет, Београд
 • Учитељски факултет, Лепосавић
 • Факултет ветеринарске медицине, Београд
 • Факултет за менаџмент, Зајечар
 • Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд
 • Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш
 • Факултет за спорт и туризам, Нови Сад
 • Факултет организационих наука, Београд
 • Факултет спорта и физичког васпитања, Београд
 • Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш
 • Факултет техничких наука, Нови Сад
 • Фармацеутски факултет, Београд
 • Филозофски факултет, Нови Сад
 • Филолошки факултет, Београд
 • Факултет за примењену екологију ФУТУРА, Београд
 • Факултет за физичку хемију, Београд
 • Шумарски факултет, Београд

Високе школе

 • Висока здравствена школа струковних студија, Земун
 • Висока пословна школа, Блаце
 • Висока здравствена санитарна школа струковних студија Висан, Земун
 • Висока школа струковних студија за економију и управу, Београд
 • Висока школа техничких струковних студија, Чачак
 • Висока школа струковних студија за васпитаче Михаило Палов, Вршац
 • Висока школа струковних студија, Ужице

Школе

 • Математичка гимназија, Београд
 • Основна школа Вук Караџић, Београд
 • Гимназија Јован Јовановић Змај, Нови Сад

 

 • Дом културе Студентски град – Библиотека, Београд

nothing here for now