Počasni osnivač zadužbine

Počasni osnivač Zadužbine je oblik udruživanja pravnih i fizičkih lica radi trajne aktivnosti Zadužbine. Fizičko ili pravno lice za sticanje navedenog zvanja može da u imovinski fond Zadužbine unese novčana i/ili materijalna sredstva i/ili prava (prihod od rente, patenta, autorskih prava i sl.) jednokratno ili u više rata. Zadužbina može da prima poklone, zaveštanja, nekretnine i drugo, na osnovu zakona, Odluke o osnivanju, Statuta i ugovora.

Institucija počasni osnivač ima dva vida:

• POČASNI OSNIVAČ.

Najmanja vrednost uplate i/ili unosa vrednosti od strane pravnog ili fizičkog lica u fond Zadužbine je godišnje 300€ u dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS. Ugovara se na pet godina i produžava na isti rok ako se ne otkaže pre isteka. Ugovor se može zaključiti i bez vremenskog ograničenja.

Prava počasnih osnivača:
1. upis u svim knjigama biblioteka ACADEMIA i DISSERTATIO;
2. upis u Svečani protokol Zadužbine;
3. dodela i uručenje Povelje svake pete godine;
4. predlaganje talenata za pomoć i podršku;
5. saradnja u ostvarivanju ciljeva i programa Zadužbine;
6. besplatan primerak odabranih knjiga biblioteke ACADEMIA i DISSERTATIO;
7. kupovina knjiga po pretplatnoj ceni;
8. informisanje o ostvarivanju ciljeva i programa rada i učešće u promotivnim aktivnostima;
9. predlaganje planova razvoja Zadužbine;
10. obavljanje počasne dužnosti Poverenika i predstavljanje Zadužbine (za fizička lica);
11. obaveštavanje javnosti o počasnim osnivačima.

• POČASNI OSNIVAČ – DOBROTVOR.

Vrednost uplate i/ili unosa vrednosti od strane pravnog ili fizičkog lica u fond Zadužbine se utvrđuje posebnim ugovorom.

Prava počasnih osnivača – dobrotvora:
1. upis u svim knjigama biblioteka ACADEMIA i DISSERTATIO;
2. upis u Svečani protokol Zadužbine;
3. dodela i uručenje Povelje svake pete godine;
4. predlaganje talenata za pomoć i podršku;
5. saradnja u ostvarivanju ciljeva i programa rada Zadužbine;
6. besplatan primerak odabranih knjiga iz svih biblioteka Zadužbine;
7. kupovina knjiga po pretplatnoj ceni;
8. informisanje o ostvarivanju ciljeva i programa rada Zadužbine;
9. predlaganje planova razvoja Zadužbine;
10. biranje predstavnika u upravne organe Zadužbine;
11. obavljanje počasne dužnosti Poverenika i predstavljanje Zadužbine (za fizička lica);
12. učešće u promotvnim aktivnostima Zadužbine;
13. obaveštavanje javnosti o počasnim osnivačima – dobrotvorima.

nothing here for now