Спонзорство

Спонзорство је уговорни облик финансијске подршке правних и физичких лица у штампању научних дела у библиотекама или у другим активностима Задужбине. Спонзор своју подршку може дати једном делу, делима из једне или више научних области или свим делима изабраним на конкурсу. Цена спонзорства по једном делу износи најмање 60€ у динарској противредности по курсу НБС.

Права спонзора:
1. истицање назива у књизи чије је штампање помогнуто;
2. усмено и визуелно истицање спонзора на свакој јавној промоцији књиге;
3. добијање захвалнице и књиге чије је штампање помогнуто;
4. куповина до десет књига сваког наслова чије је штампање помогнуто са попустом од 50%;
5. достава купљених књига на адресе по налогу спонзора с пропратним писмом;
6. информисање о промотивним скуповима и плановима активности Задужбине.


Ако сте заинтересовани за овај вид задужбинарства, јавите нам се на адресу zandrejevic@gmail.com и убрзо ћемо Вас контактирати.

nothing here for now