Zadužbinarstvo

Zadužbinarstvo je oblik udruživanja prijatelja nauke radi podrške talentovanim naučnim stvaraocima. Ugovara se na pet godina i produžava na isti period ako se ne otkaže pre isteka. Zadužbinarstvo kod fizičkih lica se može prenositi na člana porodice.
Zadužbinarstvo ima dva vida:

  • ZADUŽBINAR – godišnja članarina iznosi: za fizička lica 5€, a za pravna lica 60€. Svi iznosi plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS.
  • VELIKI ZADUŽBINAR – godišnja članarina iznosi: za fizička lica 15€, a za pravna lica 130€. Svi iznosi plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS.

Prava zadužbinara i velikih zadužbinara:
1. upis u svim knjigama biblioteka ACADEMIA i DISSERTATIO;
2. upis u Svečani protokol Zadužbine;
3. dodela i uručenje Povelje svake pete godine;
4. predlaganje talenata za pomoć i podršku;
5. saradnja u ostvarivanju ciljeva i programa rada Zadužbine;
6. kupovina po jedne knjige svakog naslova sa popustom 30%, a za velike zadužbinare od 50%;
7. obavljanje počasne dužnosti Poverenika i predstavljanje Zadužbine (za fizička lica);
8. učešće u promotivnim aktivnostima Zadužbine.

 

 


Ako ste zainteresovani za ovaj vid zadužbinarstva, javite nam se na adresu zandrejevic@gmail.com i ubrzo ćemo Vas kontaktirati.

nothing here for now