Задужбинарство

Задужбинарство је облик удруживања пријатеља науке ради подршке талентованим научним ствараоцима. Уговара се на пет година и продужава на исти период ако се не откаже пре истека. Задужбинарство код физичких лица се може преносити на члана породице.
Задужбинарство има два вида:

  • ЗАДУЖБИНАР – годишња чланарина износи: за физичка лица 5€, а за правна лица 60€. Сви износи плаћају се у динарској противвредности по курсу НБС.
  • ВЕЛИКИ ЗАДУЖБИНАР – годишња чланарина износи: за физичка лица 15€, а за правна лица 130€. Сви износи плаћају се у динарској противвредности по курсу НБС.

Права задужбинара и великих задужбинара:
1. упис у свим књигама библиотека ACADEMIA и DISSERTATIO;
2. упис у Свечани протокол Задужбине;
3. додела и уручење Повеље сваке пете године;
4. предлагање талената за помоћ и подршку;
5. сарадња у остваривању циљева и програма рада Задужбине;
6. куповина по једне књиге сваког наслова са попустом 30%, а за велике задужбинаре од 50%;
7. обављање почасне дужности Повереника и представљање Задужбине (за физичка лица);
8. учешће у промотивним активностима Задужбине.

 

 


Ако сте заинтересовани за овај вид задужбинарства, јавите нам се на адресу zandrejevic@gmail.com и убрзо ћемо Вас контактирати.

nothing here for now