Časopis Srpska nauka danas

januar 5, 2016 Novosti

Časopis Srpska nauka danas / Serbian Science Today

     Prvi broj multidisciplinarnog časopisa Srpska nauka danas / Serbian Science Today april 2016. godine.
Časopis će izlaziti 3 puta godišnje. Autorski članci u časopisu biće objavljeni na engleskom ili na srpskom jeziku, po volji autora.

     Cilj nam je da okupimo što veći broj naših naučnika iz celog sveta i predstavimo njihov naučni rad.

     Ovom prilikom se pozivaju naučnici da konkurišu sa svojim radom koji mora biti priređen u skladu sa Kriterijumima i pravilima o unošenju autorskog dela u izdavački plan časopisa Srpska nauka danas.

     Za dalje informacije obratite se Uredništvu časopisa na imejl adresu srpskanaukadanas@gmail.com

nothing here for now