Часопис

Часопис Српска наука данас био би нов облик међународне афирмације даровитих научника које Задужбина подржава већ више од 20 година. С обзиром на досадашње искуство, оснивачи Задужбине очекују да ће часопис имати тенденцију међународне промоције са растућим угледом. Први предуслов је формирање репрезентативног редакцијског одбора који би чинили истакнути научници из Србије, дијаспоре и региона – на тај начин би се објединила снага српске науке јер је само тако могућ њен развој у светским релацијама.

casopis1

nothing here for now