Обавештење ауторима научних и мастер радова

У припреми је 42. конкурс за објављивање монографија насталих на основу докторских, магистарских и специјалистичких радова, научних студија и 17. конкурс за објављивање мастер радова.

Конкурси се отварају 24. новембра и трају до 25. децембра 2016. године.

Конкурсни материјал може се добити у Задужбини или преузети на сајту www.zandrejevic.rs, опција: конкурси.

Моле се заинтересовани за конкурс да обавезно прочитају Критеријуме и правила за објављивање научних и мастер радова.

Кандидати за објављивање научних радова уз попуњене и потписане обрасце Евиденциони лист и Оцена научног дела треба да предају рад који су одбранили, извештај наставно-научног већа којим се предлаже одбрана и две рецензије. Евентуално се могу приложити препоруке.

Кандидати за објављивање мастер радова уз попуњен и потписан образац Евиденциони лист треба да предају рад који су одбранили, извештај наставно-научног већа којим се предлаже одбрана и две рецензије. Евентуално се могу приложити препоруке.

Прескочи и иди на сајт

Обрасци се налазе на веб-сајту („Конкурси“). Конкурисање је лично и потребно је претходно заказати термин.

Обавештења на бројеве телефона: 011 386 2430, 240 1045, 240 3820; моб.: 064 507 8607.

 

Или директно путем контакт форме: