Konkursi

48. KONKURS ZA OBJAVLJIVANJE NAUČNIH MONOGRAFIJA NASTALIH NA OSNOVU DOKTORSKIH DISERTACIJA, MAGISTARSKIH TEZA, SPECIJALISTIČKIH RADOVA I NAUČNIH STUDIJA U BIBLIOTEKAMA „ACADEMIA“, „DISSERTATIO“, POSEBNA IZDANJA, „SPECIALIS“ I „EDUCATIO“ I 23. KONKURS ZA OBJAVLJIVANJE MONOGRAFIJA NASTALIH NA OSNOVU MASTER RADOVA U BIBLIOTECI „INITIUM“


U toku je

8. KONKURS ZA IZBOR I OBJAVLJIVANJE NAJBOLJIH MATURSKIH RADOVA UČENICA I UČENIKA DRŽAVNIH I PRIVATNIH ŠKOLA.

 Konkursi su otvoreni na svečanosti u Maloj sali Kolarčeve zadužbine 28. novembra 2019. u 12 sati i trajaće do 30. decembra 2019. godine.

Konkursni materijali i kriterijumi nalaze se pod opcijom Prijave, a može se dobiti i u Zadužbini radnim danima od 9 do 16 časova.

U tački 4 kriterijuma i pravila za navedene biblioteke navedeni su materijali koji se dostavljaju uz predlog za unošenje naučnog dela u izdavački plan.

Za master radove – biblioteka „INITIUM“ utvrđeni su posebni kriterijumi, a u tački 5. navedeni su materijali koji se predaju uz predlog za unošenje rada u izdavački plan. Prijave.

Konkurs za izbor i objavljivanje najboljih maturskih radova učenica i učenika državnih i privatnih škola biće otvoren od 15. maja do 15. jula 2019. godine. Uslovi učestvovanja definisani su Kriterijumima i pravilima za unošenje maturskih radova u izdavački plan biblioteke Zbornici i obrascima od MR-1 do MR-5. Autore objavljenih maturskih radova posebno će nagraditi udruženje „Milutin Milanković“ iz Beograda.

nothing here for now