Пријаве

 Нема коментара

 

 НАПОМЕНА: Пре пријављивања на конкурсе обавезно прочитајте критеријуме за учешће!

Формулари за библиотеке “ACADEMIA”, “DISSERTATIO”, “ПОСЕБНА ИЗДАЊА”, “SPECIALIS”, “EDUCATIO” и “INSPIRATIO”:

 

Евиденциони лист

download_doc

download_pdfФормулар за библиотеку “INITIUM” (мастер радови)        download_doc download_pdfФормулари за избор и објављиваље МАТУРСКИХ РАДОВА:

Критеријуми download_pdf
Предлог МР-1 download_pdf
Техничко упутство МР-2 download_pdf
Евиденциони лист МР-3 download_pdf
Изјава МР-4 download_pdf
Ауторски уговор МР-5 download_pdf

Оставите коментар

nothing here for now