Najbolji maturski radovi u školskoj 2011/2012. godini

januar 31, 2013 IzdanjaKonkursiNovosti

 

Zadužbina Andrejević, u saradnji sa Centrom za promociju nauke Srbije i uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja Srbije, objavila je u biblioteci „Zbornici“ prvu svesku izabranih maturskih radova odbranjenih školske 2011/2012. Sveska je izašla iz štampe 24. januara ove godine uveličavajući svetosavsko slavlje u Srbiji. Objavljeni radovi odabrani su na Prvom konkursu za izbor i objavljivanje najboljih maturskih radova učenica i učenika državnih i privatnih škola koji je trajao od 11. juna do 23. jula 2012. godine.

Na osnovu Kriterijuma i pravila za unošenje maturskih radova u izdavački plan biblioteke „Zbornici“, konkursnih propozicija i informativnih dokumenata (sajt Zadužbine: www.zandrejevic.rs, opcija prijave – maturski radovi), izabrano je i objavljeno sedam radova koje navodimo po redosledu štampanja u drugom, središnjem, delu sveske.

Milica Kandic1. Milica D. Kandić: „Varvarizmi u srpskom jeziku“ – nastavni predmet: srpski jezik i književnost; rad odbranjen 12. juna 2012. u Prvoj niškoj gimnaziji „Stevan Sremac“, Niš; predmetna nastavnica: Jelena Milošević, dipl. fil.; direktor gimnazije: Milan Stojanović, dipl. fil.

 Vladimir Aleksic2. Vladimir D. Aleksić: „Kulometrijsko i spektrofotometrijsko određivanje amoksicilina“ – nastavni predmet: tehnologija farmaceutskih proizvoda; rad odbranjen 11. juna 2012. u Hemijsko-medicinskoj školi u Vršcu; predmetna nastavnica: Snežana Čejić, dipl. inž. tehnologije; direktor škole: Veljko Stojanović, dipl. matematičar.
Sažetak rada preveden je na engleski i francuski jezik.

Vladana Stojiljkovic3. Vladana S. Stojiljković: „Sinteza i spektralna karakterizacija 2-(p-ferocenilfenil)-indola“ – nastavni predmet: hemija; rad odbranjen 14. juna 2012. u Gimnaziji „Bora Stanković“, Niš; predmetna nastavnica: Zorica Taškov, prof. hemije; direktorka gimnazije: Ljiljana Zlatković, dipl. hemičar.
Sažetak rada preveden je na engleski i francuski jezik.

Vuk Kesić4. Vuk D. Kesić: „Nacionalni park Đerdap“ – nastavni predmet: geografija; rad odbranjen 31. maja 2012. u Devetoj gimnaziji „Mihailo Petrović Alas“, Beograd; predmetna nastavnica: Snežana Cvetić, prof.geografije; direktor gimnazije: Dejan Josipović, prof. geografije.
Sažetak rada preveden je na engleski i ruski jezik.

Mario Cekic5. Mario B. Cekić: „Uopštenja Simsonovih pravih i Mikelovih tačaka“ – nastavni predmet: geometrija; rad odbranjen 7. juna 2012. u Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad; predmetni nastavnik: mr Goran Radojev; direktor gimnazije: dr Radivoje Stojković.
Sažetak rada preveden je na engleski jezik.

Nikola Mandic6. Nikola R. Mandić: „Rakovi (Crustacea)“ – nastavni predmet: biologija; rad odbranjen 5. juna 2012. u Trećoj beogradskoj gimnaziji, Beograd; predmetna nastavnica: Ljiljana Simović, prof.; direktorka gimnazije: Dragana Vasić, prof.
Sažetak rada preveden je na engleski jezik.

Miroslava jovanovic7. Miroslava S. Jovanović: „Mleko i mlečni proizvodi – proizvodnja i ispitivanje“ – nastavni predmet: organska hemijska tehnologija; rad odbranjen 11. juna 2012. u Hemijsko-medicinskoj školi, Vršac; predmetni nastavnik: Jon Bajaš, dipl. inž. tehnologije; direktor škole: Veljko Stojanović, dipl. matematičar.
Sažetak rada preveden je na engleski jezik.

U prvom delu sveske objavljeni su tekstovi koji čine osnovu saradnje Zadužbine Andrejević i srednjih škola u realizovanju Kriterijuma i pravila za unošenje maturskih radova u izdavački plan biblioteke „Zbornici“, dok je u trećem delu objavljen tekst Drugog konkursa za izbor i objavljivanje najboljih maturskih radova učenika i učenica državnih i privatnih škola koji se zvanično otvara 1. maja i traje do 30. juna 2013. godine. Pored najave Drugog konkursa štampani su obrasci: Predlog za unošenje maturskog rada u izdavački plan biblioteke „Zbornici“ (MR-1), Evidencioni list kandidata (MR-3), Izjava kandidata o uključivanju u zadužbinarski podmladak Zadužbine Andrejević (MR-4) i tekst autorskog ugovora (MR-5). Prema propozicijama Drugog konkursa, Zadužbini se u konkursnom roku dostavljaju popunjeni i potpisani obrasci, kao i maturski rad koji treba da je u svemu priređen u skladu sa Tehničkim uputstvom (MR-2).

Projekat Maturski radovi višestruko je značajna novina u našoj obrazovnoj praksi. Pored afirmacije darovitih učenika i obrazovnih ustanova u kojima se utvrđuju osnove za životna opredeljenja njihovih učenika, projekat nastoji da u razvoju ličnosti učenika (mladih autora) podstakne i dobročinstvo uključivanjem kandidata za izbor i objavljivanje maturskih radova u zadužbinarski podmladak Zadužbine Andrejević. Na ovaj način kontinuirano se jača nacionalni zadužbinarski pokret, jedinstven u svetu i sa dokazanom viševekovnom tradicijom.

Svesku Maturski radovi školske 2011/2012. godine uredila je Tatjana Andrejević, prof. jezika i književnosti. Za tehničko uređenje zaslužna je Helena Mitić, graf. inženjer. Promocija Prve sveske biblioteke „Zbornici“ obaviće se tokom februara 2013. godine, o čemu će izdavači obavestiti autore, škole u kojima su nastali radovi i druge zainteresovane za pružanje podrške darovitim učenicima.

      

Oznake:  

nothing here for now