Најбољи матурски радови у школској 2011/2012. години

31 јануара, 2013 IzdanjaKonkursiNovosti

 

Задужбина Андрејевић, у сарадњи са Центром за промоцију науке Србије и уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за унапређивање васпитања и образовања Србије, објавила је у библиотеци „Зборници“ прву свеску изабраних матурских радова одбрањених школске 2011/2012. Свеска је изашла из штампе 24. јануара ове године увеличавајући светосавско славље у Србији. Објављени радови одабрани су на Првом конкурсу за избор и објављивање најбољих матурских радова ученица и ученика државних и приватних школа који је трајао од 11. јуна до 23. јула 2012. године.

На основу Критеријума и правила за уношење матурских радова у издавачки план библиотеке „Зборници“, конкурсних пропозиција и информативних докумената (сајт Задужбине: www.zandrejevic.rs, опција пријаве – матурски радови), изабрано је и објављено седам радова које наводимо по редоследу штампања у другом, средишњем, делу свеске.

Milica Kandic1. Милица Д. Кандић: „Варваризми у српском језику“ – наставни предмет: српски језик и књижевност; рад одбрањен 12. јуна 2012. у Првој нишкој гимназији „Стеван Сремац“, Ниш; предметна наставница: Јелена Милошевић, дипл. фил.; директор гимназије: Милан Стојановић, дипл. фил.

 Vladimir Aleksic2. Владимир Д. Алексић: „Кулометријско и спектрофотометријско одређивање амоксицилина“ – наставни предмет: технологија фармацеутских производа; рад одбрањен 11. јуна 2012. у Хемијско-медицинској школи у Вршцу; предметна наставница: Снежана Чејић, дипл. инж. технологије; директор школе: Вељко Стојановић, дипл. математичар.
Сажетак рада преведен је на енглески и француски језик.

Vladana Stojiljkovic3. Владана С. Стојиљковић: „Синтеза и спектрална карактеризација 2-(п-фероценилфенил)-индола“ – наставни предмет: хемија; рад одбрањен 14. јуна 2012. у Гимназији „Бора Станковић“, Ниш; предметна наставница: Зорица Ташков, проф. хемије; директорка гимназије: Љиљана Златковић, дипл. хемичар.
Сажетак рада преведен је на енглески и француски језик.

Vuk Kesić4. Вук Д. Кесић: „Национални парк Ђердап“ – наставни предмет: географија; рад одбрањен 31. маја 2012. у Деветој гимназији „Михаило Петровић Алас“, Београд; предметна наставница: Снежана Цветић, проф.географије; директор гимназије: Дејан Јосиповић, проф. географије.
Сажетак рада преведен је на енглески и руски језик.

Mario Cekic5. Марио Б. Цекић: „Уопштења Симсонових правих и Микелових тачака“ – наставни предмет: геометрија; рад одбрањен 7. јуна 2012. у Гимназији „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад; предметни наставник: мр Горан Радојев; директор гимназије: др Радивоје Стојковић.
Сажетак рада преведен је на енглески језик.

Nikola Mandic6. Никола Р. Мандић: „Ракови (Crustacea)“ – наставни предмет: биологија; рад одбрањен 5. јуна 2012. у Трећој београдској гимназији, Београд; предметна наставница: Љиљана Симовић, проф.; директорка гимназије: Драгана Васић, проф.
Сажетак рада преведен је на енглески језик.

Miroslava jovanovic7. Мирослава С. Јовановић: „Млеко и млечни производи – производња и испитивање“ – наставни предмет: органска хемијска технологија; рад одбрањен 11. јуна 2012. у Хемијско-медицинској школи, Вршац; предметни наставник: Јон Бајаш, дипл. инж. технологије; директор школе: Вељко Стојановић, дипл. математичар.
Сажетак рада преведен је на енглески језик.

У првом делу свеске објављени су текстови који чине основу сарадње Задужбине Андрејевић и средњих школа у реализовању Критеријума и правила за уношење матурских радова у издавачки план библиотеке „Зборници“, док је у трећем делу објављен текст Другог конкурса за избор и објављивање најбољих матурских радова ученика и ученица државних и приватних школа који се званично отвара 1. маја и траје до 30. јуна 2013. године. Поред најаве Другог конкурса штампани су обрасци: Предлог за уношење матурског рада у издавачки план библиотеке „Зборници“ (МР-1), Евиденциони лист кандидата (МР-3), Изјава кандидата о укључивању у задужбинарски подмладак Задужбине Андрејевић (МР-4) и текст ауторског уговора (МР-5). Према пропозицијама Другог конкурса, Задужбини се у конкурсном року достављају попуњени и потписани обрасци, као и матурски рад који треба да је у свему приређен у складу са Техничким упутством (МР-2).

Пројекат Матурски радови вишеструко је значајна новина у нашој образовној пракси. Поред афирмације даровитих ученика и образовних установа у којима се утврђују основе за животна опредељења њихових ученика, пројекат настоји да у развоју личности ученика (младих аутора) подстакне и доброчинство укључивањем кандидата за избор и објављивање матурских радова у задужбинарски подмладак Задужбине Андрејевић. На овај начин континуирано се јача национални задужбинарски покрет, јединствен у свету и са доказаном вишевековном традицијом.

Свеску Матурски радови школске 2011/2012. године уредила је Татјана Андрејевић, проф. језика и књижевности. За техничко уређење заслужна је Хелена Митић, граф. инжењер. Промоција Прве свеске библиотеке „Зборници“ обавиће се током фебруара 2013. године, о чему ће издавачи обавестити ауторе, школе у којима су настали радови и друге заинтересоване за пружање подршке даровитим ученицима.

      

Ознаке:  

nothing here for now