Нова издања 2021.

25 октобра, 2021 rad zaduzbine

Др Јасмина М. Милошевић, Право деце на здравље (2021)

Ова монографија намењена је не само уској стручној већ и широј јавности ради популаризације права деце и може бити подстицај за будућа научна и стручна истраживања ове актуелне теме. Приказано је иновативно, мултидисциплинарно истраживање у специфичној области (медицинско право). Ауторка свеобухватно сагледава примену дечјих права на здравствену заштиту и пружа подршку развијању и унапређивању педијатријске праксе, уз афирмацију права деце.

Др Александра Павићевић, Савремени ланци снабдевања – креирање вредности за потрошаче (2021)

Ова монографија настоји да стручној и другој заинтересованој јавности укаже на важност савремених ланаца снабдевања, с циљем стварања нових вредности за потрошаче у добу које карактерише убрзан развој технологије као и информационих и комуникационих технологија, и биће од користи истраживачима у овој динамичној области.

Др Јулија Авакумовић, Задовољство запослених кроз призму АМО модела (2021)

У овој монографији ауторка разматра различите приступе утицају активности менаџмента људских ресурса на задовољство запослених. Специфичност истраживања огледа се у класификацији активности менаџмента људских ресурса према АМО моделу и анализи њиховог утицаја на опште и парцијално задовољство запослених. Овај рад настоји да пружи смернице менаџерима уопште а посебно менаџерима људских ресурса.

Др Јована Трбојевић Јоцић, Изазови омладинског спорта – одустајање од бављења спортом (2021)

Ова монографија настала је са циљем да се спортска и научна јавност поближе упознају са једним од актуелних феномена у омладинском спорту – одустајање од бављења спортом – који има далекосежне последице по сам развој спорта, индивидуе, али и друштва. По први пут се представља процес одустајања од спорта у Србији и овај рад доприноси практичним изменама у приступу и раду са младим спортистима, едукацији и креирању превенције одустајања од спорта.

Др Милица Иносављевић Вучетић, Перцепција Шпаније у српскохрватској књижевној периодици тридесетих година ХХ века (2021)

Ова монографија има за циљ да научној јавности укаже на значајан обим корпуса текстова о Шпанији у међуратном периоду у Југославији, сасвим неуобичајен када су у питању слаба хиспанистичка традиција, али и интеркултурне и друге везе између наших земаља до тада. Истражује проблематику коју покрећу ти текстови, а потом, посредно, и питања која она отвара.

Др Јована Марчета, Храна у француској, италијанској и српској фразеологији (2021)

У овој монографији представљени су француски, италијански и српски фраземи чије компоненте означавају називе хране. Испитују се лексичка и семантичка (не)подударања одабраних фразема са освртом на позадинску слику на осно­ву које се формира њихова семантика. На основу истраживања ауторка закључује да је језичка слика света, односно концепција стварности француске, италијанске и српске језичке заједнице сличнија него што би се то могло очекивати без детаљније анализе.

Др Валентина Бошковић Марковић, Жене у језику: борци или боркиње? (2021)

Ова монографија резултат је вишегодишњег теоријског и емпиријског истраживања ауторке из области социолингвистике и феминистичке лингвистике. Ауторка, између осталог, настоји да пружи ширу слику јавности о томе шта је родна равноправност у језику и на које начине се може постићи, пружајући и позитивне и негативне примере, уз конкретне аргументе и објашњења стручног дела јавности, као и примере свакодневне употребе од стране студентске популације.

Др Александра Богдановић, Хиполипемијско дејство активних компоненти из пискавице (Trigonella foenum-graecum L.) (2021)

У овој монографији приказани су остварени еколошки технолошки поступци за добијање активних компонената из биљног материјала пискавице чиме је омогућено оптимизовано добијање квалитетнијих фитопрепарата од биоактивности од значаја у третирању хиперхолестеролемије, хипертензије, дијабетеса, импотенције и хормонског дисбаланса.

Др мед. Бојана Божовић, др мед. Ивана Гајић, др мед. Александра Јовановић, др мед. Никола Чолић, др мед. Иван Анђелковић,

Од иновације до регенерације са др Миланом Милеуснићем (2021)

Овај зборник посвећен је др Милану Милеуснићу који је свој професионални живот посветио медицини и сталном усавршавању у земљи и у иностранству и који је своја знања несебично делио са колегама са којима је сарађивао. Зборник настаје и као велики знак захвалности колеги, ментору и пријатељу др Милану Милеуснићу и чува успомену на овог изузетног човека и стручњака.


Овај зборник читаоцима нуди седам радова изабраних на Деветом конкурсу Задужбине Андрејевић за објављивање најбољих матурских радова у школској 2019/2020. години. Аутори и ауторке радова су: Тамара З. Барашин, Никола Ж. Милосављевић, Иван Д. Стојчевски, Ирина И. Николић, Павле В. Андрејевић, Јован В. Јездић и Павле И. Ђорђевић.

nothing here for now