О нама

УВАЖЕНИ ПРИЈАТЕЉИ НАУКЕ!

Желели бисмо да вас обавестимо о Задужбини Андрејевић и да вас позовемо на сарадњу.
Руководећи се чињеницом да је најтеже јавности представити прво верификовано научно дело – магистарску тезу, докторску дисертацију, специјалистички рад или научну студију, професори др Душанка и др Коста Андрејевић основали су Задужбину 1994. године ради пружања систематске и трајне подршке и помоћи перспективним научницима. Од 2009. године подршка се пружа ауторима најбољих мастер радова, а од 2012. обраћамо пажњу и на најбоље матурске радове – будући научни подмладак.
Стога Задужбина ради на прикупљању информација о научним талентима и њиховим делима, која су одбрањена и високо оцењена на универзитетима у Србији и у иностранству. У овом погледу Задужбина првенствено сарађује с факултетима и научним институцијама, као и са својим задужбинарима.
У оквиру својих библиотека “DISSERTATIO” и “ACADEMIA” Задужбина објављује приређене докторске и магистарске радове. Библиотека Посебна издања пружа могућност објављивања научних дела већ афирмисаним научницима из земље и иностранства, док се у библиотеци “SPECIALIS” објављују специјалистички радови, а у библиотеци “INITIUM” мастер радови.
Едиција научници Србије представља јавности податке о докторима наука, магистрима и специјалистима у нашој земљи од основања Београдског универзитета – 1905. године. Подаци се исказују по годинама и кумулативно.
Библиотека “INSPIRATIO” доноси посебно вредне научне радове или информације о њима, а библиотека “EDUCATIO” презентира радове с великом употребном вредношћу у пракси.
У библиотеци Зборници објављују се радови већег броја аутора у оквиру исте или више тематских области.
Зелена линија живота је библиотека предвиђена за објављивање дела научне, стручне и практичне садржине о рационалном коришћењу и неговању природних потенцијала применом савремене технологије. Објављена дела имају високу употребну вредност, нарочито у пракси.
Радови за објављивање у свим библиотекама бирају се јавним конкурсом.
У Научном савету и редакцијским одборима библиотека ангажовани су академици, универзитетски наставници и други угледни научници.
Задужбина сарађује са Српском академијом наука и уметности, научним друштвима, универзитетима, факултетима, институтима, здравственим организацијама, јавним библиотекама и институцијама културе и другим организацијама у земљи и иностранству.
Изабрани радови за штампање се приређују по методологији која се примењује у изради националних монографија.
Рад Задужбине Андрејевић је јаван!

ЖЕЛИМО ДА ПОРУЧИМО!

Са значајним достигнућима наше научне мисли треба упознати наше људе у земљи и иностранству, а потом европску и светску научну јавност. Од свих очекујемо помоћ да пронађемо најбоље и да их представимо нама и свету.
Да би настало научно дело аутор улаже много труда, а да би се за дело сазнало и користило неопходна је ваша и наша организована помоћ.

КАКО ДА СЕ УКЉУЧИТЕ

Предложите најбоље.
Постаните ЗАДУЖБИНАР или ВЕЛИКИ ЗАДУЖБИНАР.
ПОЧАСНИ ОСНИВАЧ или ПОЧАСНИ ОСНИВАЧ – ДОБРОТВОР.
Будите ДОНАТОР, СПОНЗОР; особа и организација наклоњена нашим даровитим научницима и научном подмлатку.
Наше књиге стварају најбољи, наши критеријуми су најстрожи. Уверите се сами!
Запамтите: у књигама наших престижних библиотека биће уписана имена задужбинара и почасних оснивача. Имена спонзора биће уписана у оним књигама чије издавање помогну. Пригодно ћемо обележити учешће донатора.

ПРИЈАТЕЉИ НАУКЕ!

Уколико рад Задужбине Андрејевић сматрате корисним, придружите се да заједно остварујемо племените циљеве, планове, програме.
Са досадашњом подршком Задужбина је за 20 година објавила више од 1150 наслова вредних научних радова.
Постаните део „породице“ задужбинара. Породица задужбинара броји преко 1000 чланова – с вама би нас било више, имали бисмо више енергије и материјалне снаге за објављивање више монографија научног садржаја и промовисање њихових аутора.

nothing here for now