Ислам и модерна држава – Нешић Мирјана

18 фебруара, 2013 Izdanja

Oвa монографијa са лакоћом уводи читаоца у суштину ислама и као религије и као културе и може да послужи и студентима и лаицима да боље разумеју не само положај муслимана у секуларним друштвима, већ и однос ислама према мултикултуралности и плурализму, као тековинама модерног демократског друштва.
Ауторка показује велико познавање исламског питања у XXI веку и својим разматрањем и обрадом актуелних питања значајно доприноси стварању јасније слике о реалној ситуацији у којој се налазе муслимани у свету.

Сазнајте више

Konkursi 2013/1

1 фебруара, 2013 KonkursiNovosti

34. КОНКУРС ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИРЕЂЕНИХ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА, МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ РАДОВА И НАУЧНИХ СТУДИЈА У БИБЛИОТЕКАМА "ACADEMIA", "DISSERTATIO", ПОСЕБНА ИЗДАЊА, "SPECIALIS" И "EDUCATIO" И 9. КОНКУРС ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИРЕЂЕНИХ МАСТЕР РАДОВА У БИБЛИОТЕЦИ "INITIUM"

Завршен је
1. КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ НАЈБОЉИХ МАТУРСКИХ РАДОВА УЧЕНИЦА И УЧЕНИКА ДРЖАВНИХ И ПРИВАТНИХ ШКОЛА.
(радови се припремају за штампу)

Конкурси су отворени на свечаности у Малој сали Коларчеве задужбине 22. новембра 2012. у 12 сати и трајаће од 22. новембра до 24. децембра 2012. године.
Конкурсни материјали и критеријуми налазе се под опцијом Пријаве, а може се добити и у Задужбини радним данима од 9 до16 часова.
У тачки 4 критеријума и правила за

Сазнајте више

Најбољи матурски радови у школској 2011/2012. години

31 јануара, 2013 IzdanjaKonkursiNovosti

Zadužbina Andrejević, u saradnji sa Centrom za promociju nauke Srbije i uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja Srbije, objavila je u biblioteci „Zbornici“ prvu svesku izabranih maturskih radova odbranjenih školske 2011/2012. Sveska je izašla iz štampe 24. januara ove godine uveličavajući svetosavsko slavlje u Srbiji.

Сазнајте више
1 3 4 5
nothing here for now