Promocija novih monografija 31. maj 2018.

jun 1, 2018 KonkursiNovostiPromocijerad zaduzbine

Dragi prijatelji nauke,

 Dana 31. maja 2018. u Maloj sali Kolarčevog narodnog univerziteta u Beogradu predstavili smo naučnoj i široj javnosti monografije koje su ugledale svetlost dana od decembra prošle godine do danas i njihove autore. Prof. dr Aleksandar Lipkovski predstavio je jednu monografiju iz oblasti biologije i jednu iz oblasti veterinarske medicine, prof. dr Ljiljana Tasić tri iz oblasti medicinskih nauka, prof. dr Ilija Kajtez jednu iz društvenih i dve iz istorijskih, prof. dr Jelena Božović četiri iz društvenih a prof. dr Boris Lončar četiri iz oblasti tehničkih nauka. U završnom delu predstavljanja autora i njihovih, imali smo malo iznenađenje – po prvi put je na našem tradicionalnom svečanom skupu bilo reči o jednoj zbirci pesama. O njoj, kao i o dve monografije iz oblasti književnosti i dve iz oblasti umetnosti govorila je prof. dr Mirjana Nikolić.

Zadužbina Andrejević neprekidno deluje već 24 godine a njena se istrajnost ogleda i u više od 1.200 naslova objavljenih iz mnoštva naučnih oblasti i disciplina, izabranih na dosadašnja 43 konkursa za publikovanje naučnih monografija nastalih na osnovu magistarskih teza, doktorskih disertacija i specijalističkih radova i na 18 za master radove.

U želji da doprinese otvaranju još jednog prozora u svet nauke, Zadužbina je 2016. pokrenula časopis Srpska nauka danas. Budući da sledeći broj časopisa izlazi u decembru, podsećamo da je u toku primanje radova i pozivamo na saradnju.

Misiju prof. Koste Andrejevića, idejnog tvorca i svekolikog pokretača Zadužbine, nastavljamo sa entuzijazmom i u želji da što većem broju autora pružimo priliku da se, uz našu svesrdnu pomoć, svojim monografijama predstave naučnoj javnosti.

Želeli bi da se i ovom prilikom od srca zahvalimo, pre svega, najbližim saradnicama: Ljiljani Pavlović, Heleni Mitić, Mirjani Vilić, Ivani Miljević-Jelen i dr Milici Matić, kao i članovima naših redakcijskih odbora, Naučnog saveta i Upravnog odbora, zadužbinarima i prijateljima koji nas podržavaju i uz čiju smo podršku jači i uspešniji.

nothing here for now