Почасни оснивач задужбине

Почасни оснивач Задужбине је облик удруживања правних и физичких лица ради трајне активности Задужбине. Физичко или правно лице за стицање наведеног звања може да у имовински фонд Задужбине унесе новчана и/или материјална средства и/или права (приход од ренте, патента, ауторских права и сл.) једнократно или у више рата. Задужбина може да прима поклоне, завештања, некретнине и друго, на основу закона, Одлуке о оснивању, Статута и уговора.

Институција почасни оснивач има два вида:

• ПОЧАСНИ ОСНИВАЧ.

Најмања вредност уплате и/или уноса вредности од стране правног или физичког лица у фонд Задужбине је годишње 300€ у динарској противвредности по курсу НБС. Уговара се на пет година и продужава на исти рок ако се не откаже пре истека. Уговор се може закључити и без временског ограничења.

Права почасних оснивача:
1. упис у свим књигама библиотека ACADEMIA и DISSERTATIO;
2. упис у Свечани протокол Задужбине;
3. додела и уручење Повеље сваке пете године;
4. предлагање талената за помоћ и подршку;
5. сарадња у остваривању циљева и програма Задужбине;
6. бесплатан примерак одабраних књига библиотеке ACADEMIA и DISSERTATIO;
7. куповина књига по претплатној цени;
8. информисање о остваривању циљева и програма рада и учешће у промотивним активностима;
9. предлагање планова развоја Задужбине;
10. обављање почасне дужности Повереника и представљање Задужбине (за физичка лица);
11. обавештавање јавности о почасним оснивачима.

• ПОЧАСНИ ОСНИВАЧ – ДОБРОТВОР.

Вредност уплате и/или уноса вредности од стране правног или физичког лица у фонд Задужбине се утврђује посебним уговором.

Права почасних оснивача – добротвора:
1. упис у свим књигама библиотека ACADEMIA и DISSERTATIO;
2. упис у Свечани протокол Задужбине;
3. додела и уручење Повеље сваке пете године;
4. предлагање талената за помоћ и подршку;
5. сарадња у остваривању циљева и програма рада Задужбине;
6. бесплатан примерак одабраних књига из свих библиотека Задужбине;
7. куповина књига по претплатној цени;
8. информисање о остваривању циљева и програма рада Задужбине;
9. предлагање планова развоја Задужбине;
10. бирање представника у управне органе Задужбине;
11. обављање почасне дужности Повереника и представљање Задужбине (за физичка лица);
12. учешће у промотвним активностима Задужбине;
13. обавештавање јавности о почасним оснивачима – добротворима.

nothing here for now